Stop den livsfarlige partikelforurening fra gamle lokomotiver

Mariah1703

#1 Frisk luft?


Det mest opsigtsvækkende er, at jeg stiller min baby ud i barnevognen for at få frisk luft, når han skal sove. Det giver stof til eftertanke.

Gæst

#2


Supergodt initiativ. Boede ved banen i Valby i to år, og kunne tydeligt mærke, at der blev sat flere og flere gamle lokomotiver ind. Det stank... hver gang et gammelt lokomotiv kørte forbi. Da jeg flyttede kunne jeg se på væggen, hvad jeg har gået og indåndet.... Det var ikke godt. Og jeg er meget glad for at jeg ikke bor ved banen længere. Godt initiativ.

PR

#3 BaneDanmark burde tage ansvar for deres luft-og støjforurening!!


Ja, det er rigtig godt at der bliver sat fokus på dette sundhedsskadelige miljøsvineri.
Om morgenen når jeg åbner vinduer for at lufte ud, går jeg instinktivt og lytter efter om der kommer toge, for så skal jeg skynde mig at få lukket vinduerne inden de passerer og der vælter grå ildelugtende røg ind i vores lejlighed der ligger lige klods op ad banen.
Om aftenen gentager det sig - jeg løber for at få lukket vinduerne i en fart når der kommer tog, for ellers kommer vi til at sove med forureningen lukket indenfor!!
Om sommeren må man desværre bare affinde sig med at der flere gange dagligt strømmer grå røg igennem boligen, hvis man skal ha vinduerne åbne i sommervarmen.
En anden ting i forbindelse med de store toge er det voldsomme støjniveau og rystelser som der er kommet netop efter de store dobbeltdækker toge er blevet indsat på mange strækninger - og støjskærmene er ikke fulgt med- de er stadig fra dengang der var mindre toge og færre gennemkørsler i døgnet.
Min lejlighed er så belastet af tryk og rystelser fra togene når de passerer at tingene ryster og gi'r sig. Jeg har, for 2-3 år siden haft en dialog igang med BaneDanmark for at høre om muligheden for at få tilskud til lydisolerende vinduer og om de kunne sætte nye og bedre støjskærme op.
Men netop fordi togtrafik ikke er omfattet af miljøloven om støjforurening fik jeg dengang at vide at de havde gjort mange tiltag i årenes løb andre steder langs banen, som de ikke var forpligtiget til og når man boede tæt på banen måtte man være indstillet på en vis form for gene , og derfor ønskede de ikke at foretage sig yderligere!!!
Forhåbentlig kan dette tiltag være med til at der nu bliver lagt et større pres på BaneDanmark så der kan blive gjort noget ved de voldsomme miljømæssige problemerne der er langs banen.

Gæst

#4 Ros til initiativet


Rigtig godt initiativ. Lad os få elektrificeret banerne i hele DK og få os op på nutidigt europæisk niveau.
Verbesserung

#5 DSB og jernbanedrift.


Dette er jo blot hvad jeg har talt om og varmt for i adskillige år - væk med dieseltog i Danmark! Det er også enerverende at høre og køre med et tog, det være sig DSB's egne IC3-tog såvel som de af DB's i Danmark kørende og af nødvendighed dieseldrevne ICE-tog, hvor motorerne sidder under vognene ... lyden minder mest af alt om en bus eller en lastbil! Og hvem gider at høre overdreven motorstøj i et tog, når man snildt kunne være foruden??? Men de danske politikere, i særdeleshed tidligere trafikministre som nuværende transportministre, har de seneste 30 år ført en afviklende i stedet for udviklende politik, der i særdeleshed er gået ud over DSB og jernbanedriften. Men inden man kan sætte en total stopper for partikelforurening i DSB- og BaneDanmark-regi, så skal resten af hovedbanen og for den sags skyld også regio- og lokalbanerne lægges om til elektrisk drift.

Og jeg vil i den forbindelse ikke lægge skjul på, at jeg synes mangt og meget kunne forandres til det bedre, set ud fra et globalt bæredygtigt, humanistisk og holistisk menneskesyn.

Jeg læste forleden aften i en bog jeg for et par år siden købte i Berlin, der er skrevet af Peter Neumann og hedder "Berlins Bahnhöfe". Her faldt jeg over følgende, skrevet om den tidligere Anhalter Bahnhof: "Dies ist der Berliner Bahnhof der luxuriösen Züge. Hier beginnt der Riviera-Express nach Nizza, Ventimiglia und Mentone. Der Ägypten-Express rollt ab 1907 nach Neapel, wo der Doppelschraubendampfer nach Alexandria wartet. 1930 stehen rund 120 Fernzüge auf dem Fahrplan. Wer um 12 Uhr 53 in den Schlafwagen steigt, ist am Tag darauf um 16 Uhr 35 in Cannes an der Côte d' Azur. Wer sich 1937 eine Reise nach Rom leisten kann, reist in 22 Stunden und 40 Minuten zum Bahnhof Termini. Heute, im vereinten Europa, ist all dies mit dem Zug ohne Umsteigen nicht zu schaffen."

Jeg tænker, når jeg læser de sidste linier af ovenstående, at det er en meget rammende kommentar til nutidens kollektive trafikale problematik, både i Danmark og på Europæisk plan. Der mangler visioner og mod til, at tage initiativer til et langt bedre og bredere Europæisk samarbejde om bl. a. jernbanedriften. Vi har i Europa og i særdeleshed i Danmark de sidste 30 - 40 år i stigende grad devalueret indsatsen i at forbedre, udbygge og fremme den kollektive trafik.
Verbesserung

#6 Bunkerfuel


Og apropos partikelforurening, så burde man også gøre en kraftig indsats for, at få stoppet skibstrafikkens brug af den mindst lige så forurenende bunkerfuel!
ml

#7 Udskift de diesel toge nu.


Jeg er virkelig ked af at konstatere at så gamle toge får lov til at ødelægge vores sundhed. Begge mine børn på henholdsvis 2 og 5 år har leget og sovet alle deres leve år i den voldsomme forurening. Jeg er klar over at jeg udsætter dem for forurening ved at bo i en storby, men disse for mig nye og meget destruerende tal chokere mig.
Løsningen er enkel:
1.På meget kort sigt skal disse toge simpelthen ikke kører nær bymæssig bebyggelse.
2.På lidt længere sigt skal disse toge slet ikke kører mere.
Hvem kan på nogen som helst måde godtgøre at disse toge ikke er udskiftet, til tidssvarende toge ?
Venligst fra beboer, JPE Hartmanns Alle/togsiden.S;O)P

#8 Forurening Nørreport


Jeg skifter tog på Nørreport og undrer mig stadigvæk over den forurening som er tydelig hver gang på Nørreport.
Glad

#9 Diesel på el-strækninger


Man kunne starte med ikke at køre dieseltog på allerede elektrificerede strækninger, fx Frederica - København og Roskilde - København. Derved kunne de ældste lokomotiver holdes ude fra København, Ringsted, Slagelse, Odense mfl. Det vil samtidig give bedre drift, da strækningerne er isoleret fra resten af nettet. Det vil blot kræve at folk skal skifte tog undervejs, men det kan jo planlægges, så det er til minimal ulempe.
Glad

#10 -> #8


Al ophold og arbejde på Nørreport og Kbh H burde være forbudt. Utroligt at Arbejdstilsynet ikke har nedlagt forbud.
Spørgerbare

#11


Var jernbanen der, da I flyttede ind?

Gæst

#12 -> #11


Verden forandres jo hver dag. Når alle andre må indstille sig på at lave miljøforbedringer i alle retninger, kan det jo ikke nytte noget, at DSB kan få lov til decideret at SVINE miljøet til med old-gammelt materiel. Når resten af samfundet skal indrette sig efter nye miljøkrav, må man i det mindste kunne forvente at en offentlig drevet virksomhed går forud.


"Spørgerbare" - Jeg tror du selv ville få en anderledes holdning til tingene, hvis du adskillige gange om dagen, blev generet af tæt og kvalmende diesel-os, hver gang et af DSB's gamle trækkere kommer pumpende forbi med en 3-4 dobbeltdækkere hele vejen ind mod hovedbanen og så nogle minutter senere, samme vej retur igen. Jeg kan ikke lufte min hund i området een gang, uden at være uheldig at rende ind i et gammelt diesel lokomotiv fra DSB og bliver mødt af kvalmende tung, sort diesel os. Man prøver at holde vejret i nogle sekunder til man regner med at den værste stank er væk. Det er den ikke - blot aftaget lidt...


Det var med stor glæde jeg fandt dette sted, hvor jeg kunne se at jeg ikke var den eneste der følte mig plaget af den tiltagende diesel-lokomotiv trafik. Grunden må jo være hele DSB's IC4 affære. Der kører jo tydeligvis ingen IC4 tog stadig på skinnerne og herfor har man været nød til at køre med de gamle tyske dobbeltdækker vogne og de gamle dieseldrevne lokomotiver. Lad os få elektrificeret alle hovedstrækninger og udlicitér togdriften til private. Det nuværende setup fungerer jo øjensynligt ikke.


Gæst

#13


I was always wondering, why the use Diesel trains in Denmark - and I still don't know.

Gæst

#14


Det kan ikke passe vi skal finde os i de gamle tog. Står hver dag på Dybbølsbro Station, hvor togene kører forbi med sort dieselos til følge. Min nyfødte datter skal ikke lide under DSB's forurenende tog.

Gæst

#15


Sidder selv og regner på emissioner fra dieseldrevne maskiner i mit arbejde, så jeg kan kun anbefale opgradering til tidsvarende materiel!

Gæst

#16


Underskriftindsamling: Bedre luft i indre by : ) Hjælp gerne med at skrive under på denne liste.

Gæst

#17


Kig ind på togforurening.dk!