Stop den livsfarlige partikelforurening fra gamle lokomotiver


Gæst

/ #12 -> #11

2013-02-24 14:58

Verden forandres jo hver dag. Når alle andre må indstille sig på at lave miljøforbedringer i alle retninger, kan det jo ikke nytte noget, at DSB kan få lov til decideret at SVINE miljøet til med old-gammelt materiel. Når resten af samfundet skal indrette sig efter nye miljøkrav, må man i det mindste kunne forvente at en offentlig drevet virksomhed går forud.


"Spørgerbare" - Jeg tror du selv ville få en anderledes holdning til tingene, hvis du adskillige gange om dagen, blev generet af tæt og kvalmende diesel-os, hver gang et af DSB's gamle trækkere kommer pumpende forbi med en 3-4 dobbeltdækkere hele vejen ind mod hovedbanen og så nogle minutter senere, samme vej retur igen. Jeg kan ikke lufte min hund i området een gang, uden at være uheldig at rende ind i et gammelt diesel lokomotiv fra DSB og bliver mødt af kvalmende tung, sort diesel os. Man prøver at holde vejret i nogle sekunder til man regner med at den værste stank er væk. Det er den ikke - blot aftaget lidt...


Det var med stor glæde jeg fandt dette sted, hvor jeg kunne se at jeg ikke var den eneste der følte mig plaget af den tiltagende diesel-lokomotiv trafik. Grunden må jo være hele DSB's IC4 affære. Der kører jo tydeligvis ingen IC4 tog stadig på skinnerne og herfor har man været nød til at køre med de gamle tyske dobbeltdækker vogne og de gamle dieseldrevne lokomotiver. Lad os få elektrificeret alle hovedstrækninger og udlicitér togdriften til private. Det nuværende setup fungerer jo øjensynligt ikke.