Nyeste Underskriftindsamlinger

Lotte Lindegaard skal væk fra TV2

At kvinder sidder på en chefstilling er der plads til i vores samfund. Men der er ikke plads til at denne plads bliver varetaget af en person , som er med til at ødelægge ansattes liv.  Hendes mål har været , at der skulle rulle nogle hoveder på baggrund af den viden, som var blevet offentliggjort om sexime indenfor medieverden. Hun ville fremstå som pragteksemplar. Dette har kostet flere jobbet. Men også et tilbud om bestikkelse for at den anklagede ikke snakkede med offentligheden om det, har

Oprettet: 2021-01-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 13325 13185

Underskriftindsamling mod støjvæg langs Skamlingvejen, Kolding

Be om din/jeres underskrift på, at vi IKKE ønsker en støjvæg langs Skamlingvejen. Det er NU vi skal reagere. Inden det kommende byrådsmøde. Vi vil rigtig gerne se Kolding i udvikling, men vi kan IKKE acceptere etablering af en både høj og lang støjvæg langs med Skamlingvejen. Støjvæggen er tegnet til at være 450 m lang og 4 m høj. Se placering på vedhæftet kortmateriale udarbejdet af Kolding Kommune (placeringen er tydeliggjort). IKKE behov for støjvæg Støjvæggen er ikke nødvendig, da støjafskæ

Oprettet: 2021-01-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 542 541

Alt undervisning på læreruddannelsen skal være online

Formålet med denne indsamling af underskrifter er at synliggøre den utilfredshed, der er på læreruddannelsen blandt studerende og evt. lærer på VIA Århus. Utilfredsheden omhandler at man kræver tilstedeværelsesundervisning på værkstedsfag/lab og ønsker at både idræt og musik også skal være tilstedeværelse. Set i lyset af den seneste udmelding pr. dags dato 5. januar 2021, om nye restriktioner ift. den nye mutation af cov19, mener vi at det er uforsvarligt at kræve tilstedeværelse i de nævnte fag

Oprettet: 2021-01-05

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 61 61

Fartsænkning på Lindskovvej

Jeg støtter fartsænkning på Lindskovvej, 9000 Aalborg, i form af chikaner vejbump. Farten på Lindskovvej, 9000 Aalborg, er desværre alt for høj. Der er alt for mange biler og motorcykler, der ikke tager hensyn og kører alt for hurtigt.    Lindskovvej er en villavej, hvor der også bor mange børnefamilier. Men vejen fungerer i dag også i høj grad som gennemkørselsvej.   Vejen fungerer som gennemkørselsvej for beboere på Mispelvej og Skovbærvej idet Mispelvej er blind ud mod Mølholmsvej.   Alle på

Oprettet: 2021-01-04

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 34 33

Ændring af unødvendig sidefagsforlængelse

På de danske universiteter er der visse fagkombinationer, der udløser en studietidsforlængelse (oversigt over hvilke fagkombinationer der udløser forlængelse: se tabellen nederst). Begrundelsen er, at man skal læse ét semester mere, hvis man kombinerer to fag fra forskellige fakulteter. Som det er nu, er danskstuderende (humanistisk fakultet) undtaget for denne forlængelse, hvis der vælges psykologi (samfundsvidenskabeligt fakultet) som sidefag. Jeg mener, at denne undtagelse også bør gælde for

Oprettet: 2021-01-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 52 41

Vi ønsker at bevare eksisterende byggestil og udtryk langs Byvej i Stenløse

Vi er imod forslag til ny lokalplan 63 hvor der gives mulighed for at opføre en ny randbebyggelse med boliger på hjørnet af Frederikssundsvej og Byvej i Stenløse. Det arkitektoniske udtryk på den foreslået bebyggelse, harmonere ikke med det eksisterende som vi ønsker at bevare. Indgangen til Stenløse by ønskes bevares i "landsby"stil med parceller i højst 2 plan. Link til lokalplan: https://dokument.plandata.dk/20_10453342_1608237513044.pdf    

Oprettet: 2021-01-01

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 118 118

Nej tak til stedprøve Medicinregning 3 semester

Nej tak til stedprøve 3semster Medicin regningen 

Oprettet: 2020-12-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 103 103

Bevar Beits vænge / det grønne område ved Folkeparken

Det skønne grønne stisystem ved Beits Vænge, er truet af en ny udstykning med dertil hørende udvidelse af veje og trafik i området. Undertegnede vil som nabo og / eller brugere af det skønne grønne stisystem ved svanelunden, Folkeparken og ved Beits Vænge indgive en indsigelse imod udstykningen af 3 / 4 parceller samt ønsket om at erhverve et stykke af det offentlige rekreative areal ( Beits Vænge) rundt om Ulvegravene 1. Formålet med indsigelsen er at bevare områdets naturskønhed til gavn for

Oprettet: 2020-12-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 223 222

The Pancake Man

Halløj Pandekage Elsker, Jeg håber i alle sammen har haft en rigtigt god Jul og håber på et sikkert og dejligt afgang til 2020 om 2 dage. Jeg vil hører om Lolland Falster vil støtte mig i at presse på så jeg får lov til at står der hvor jeg pleje ved midtpunktet og ved ende af strandstien på Lysten tilbage igen. jeg kan forstår det var et 1 årige forsøge med hvad dog mine økonomi? jeg kan for forstår at daglige vare skal samles som en marked, men jeg er ikke en del af en marked. jeg er en forlys

Oprettet: 2020-12-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 80 80

Fælles indsigelse mod dispensation fra byplanvedtægten H9 Hvidovre Sagsnr. : 20/34976

Vi takker hermed for orienteringen om byggeriet på Catherine Boothsvej 18D Matr.nr. 19 ip og for forlængelsen af svarfristen ifm. at det blev tydeligt at der var to forhold, der skal søges om dispensation fra og ikke kun ét som først meddelt os fra kommunen. Som beboere i området og direkte berørte naboer giver vi med denne underskriftindsamling udtryk for vores klare fælles holdning til planerne om opførelse af 7 rækkehuse på Catherine Boothsvej 18. Dispensationerne der skal gives er hhv at byp

Oprettet: 2020-12-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 152 152