Nyeste Underskriftindsamlinger

Færre tvangsfjernelser i Langeland kommune

Vi ønsker fokus på familie afdelingen i Langeland kommune. Vi kræver færre tvangsfjernelser og mere støtte i familierne.

43 Oprettet: 2021-12-11 Statistik

Genbehandling af den politiske beslutning der er truffet om at flytte udskolingseleverne på Nygård skole til Nordvestskolen

Helsingør kommunes politikerne har truffet beslutning om, at udskolingseleverne på Nygård skole - en specialskole for børn med autisme - skal flyttes til en fløj på Nordvestskolen - en almen skole med knap 400 elever. Børn med autisme har svært ved skift og forandringer og er ekstremt afhængige af trygge rammer og faste rutiner. De har behov for et lille, overskueligt og trygt miljø for at trives. Børn med autisme er umodne socialt og følelsesmæssigt, bliver nemt skræmte og stressede og vil være

278 Oprettet: 2021-12-10 Statistik

Bevar Danmarks ældste børnehave i hjertet af Helsingør

Budgetforhandlingerne er i gang, og endnu engang står børneområdet for skud. Denne gang gælder det Børnehaven Helsingørs Børneasyl (anno 1835), der ligger mellem stokroser, brosten og fredede bygninger. 23 børn, et dedikeret personale og egen daglig leder har deres daglige gang i den historiske baggård - og dét vil vi gerne bevare.  Vi ønsker at bevare Helsingør Børneasyl som selvejende børnehave med egen daglig leder. Skriv under, og hjælp os med at bevare vores daglige leder, så vi kan bevare

419 Oprettet: 2021-12-09 Statistik

Fjern den reklamesøjle !

Denne reklamesøjle er dybt usmagelig, og burde fjernes omgående. At man går ind og retter på en gammel traditionel julesang, for at reklamere med en vaccine er decideret ækelt. Nu er der ingen grød på loftet længere, men en nisse som sidder klar med en sprøjte !! Det er åbenbart denne version de små poder skal lære nu ... helt ubegribeligt. 

59 Oprettet: 2021-12-09 Statistik

Go’ Bolig tager vedvarende affaldsproblematik alvorligt

Vi beder hermed Go' bolig om endelig at skride ind i den meget langvarende affaldsproblematik vi oplever som beboere på Carlsbergvej / Studiestrædet.   

38 Oprettet: 2021-12-08 Statistik

Virtuel English language in theory and practice (Grammar) eksamen - vinteren 2022

For at leve op til myndighedernes krav om corona restriktioner og for at sikre et trygt studie- og arbejdsmiljø vil studerende på Århus Universitet, fra studiet International Virksomheds Kommunikation (engelsk) og andre personer med tilknytning til dette studie og eksamen erklære deres utilfredshed med Universitet samt fakultitetens håndtering heraf.Samme eksamen for tidligere studerende fra International Virksomheds Kommunikation (engelsk) blev omdannet til virtuel eksamen, hvor studerende og e

39 Oprettet: 2021-12-08 Statistik

Sosu kamp på tværs, for bedre arbejdsmiljø og arbejdsbetingelser

Kære Politikere fagforbund og ledere.   i årvis har vi sosu'er,s arbejdsmiljø og arbejdsbetingelser, været kraftigt nedad gående. I vores job, vores fag , ydes der dagligt omsorgssvigt , uden at nogen tager ansvaret. vi har i den Danske model, en arbejdsmiljø lov, som på ingen måde efterleves.- i arbejdsmiljø loven, står der ,at det skal være både sundheds mæssigt forsvarligt og trygt at gå på arbejde. politikere, ledere og selv fagforbund, er fuldt ud klar over dette, og ingen tager ansvaret. s

365 Oprettet: 2021-12-07 Statistik

Sig NEJ til udfasning af Husdyrvidenskab og Animal Science på Københavns Universitet

Ved at underskrive erklærer du dig UENIG i Regerings politiske aftale om regionaliseringen af Husdyrvidenskab og Animal Science, hvorved uddannelsen vil blive flyttet til Foulum. 

358 Oprettet: 2021-12-06 Statistik

Ja-tak-til-vandautomater-på-kasernen

Jeg synes, at det kunne være fedt med nogle vandautomater på Kasernen AU. Ved at signere denne underskriftindsamling erklærer man sig enig i dette udsagn, samt man giver sin tilladelse til, at underskriftindsamlingen må afleveres ved ledelsen for kasernen AU. 

13 Oprettet: 2021-12-06 Statistik

ANDST Børn skal fra 1. kvartal 2022, kunne blive passet i Andst Børne Center's Vuggestue, som supplement til vores dagplejepladser i byen.

- Grundet det store kapacitetsproblem på pasningsområdet for 0-2 årige i Andst og at der ikke er dagplejere nok til at dække behovet, er der brug for et supplement i form af at få etableret nogle vuggestuepladser i Andst BørneCenter. - Vi vil ikke sende vores børn ud af byen, for at blive passet - de skal kunne tilbydes en plads i Andst fra 1. kvartal 2022 - enten hos en dagplejer eller i en Vuggestue i ABC  

311 Oprettet: 2021-12-05 Statistik