Ændring af eksamensform i Biological Chemistry / Changing the form of examination for Biological Chemistry

[English below]

Denne underskriftindsamling har til formål at forsøge at få ændret eksamensformen til "Biological Chemitry" eksamen d. 14/6/21. 

Online undervisning er af dårligere kvalitet end fysisk undervisning, det er der ingen tvivl om. Vi er heller ikke i tvivl om, at undervisere og universitetet godt er indforstået med dette. Men motivationsniveauet er lavere og det er sværere at følge med og få sparret med sine medstuderende når man sidder derhjemme dag ud og dag ind.

Vi har fået oplyst at eksamen i “Biologisk kemi” har en dumpeprocent på 40%, og disse tal kommer fra de seneste gange dette fag er blevet afholdt.
Til eksamen i foråret 2020 havde de studerende lov til at have ét A4 papir med noter med.
I 2019 måtte de ikke have hjælpemidler med, dog bestod 30% af eksamen af multiple choice spørgsmål.
I år har de lavet eksamensformen om således at man ingen hjælpemidler må have med udover en simpel lommeregner.

Vi synes ikke det kan være rigtigt at præmisserne for en eksamen med så høj dumpeprocent, skal forringes sammenlignet med andre år, især efter et år med covid-19 og i et fag der kun giver 5etcs point.

Det eneste vi beder om er at få de samme eksamenspræmisser som de studerende havde de foregående år, da der ikke er nogen logik i, at have en sværere eksamensform, når vi allerede har haft et mere udfordrende undervisningsforløb, både for det enkelte kursus men også for hele semestret.

En underskrift her vil hjælpe os med at understrenge overfor studieadminstationen på INM, hvor mange studerende, der er utilfredse med denne eksamensform.

Tak for hjælpen

 

This is a petition with the purpose of trying to change the form of examination for the "Biological Chemitry" exam the 14/6/21.

There is no doubt that online classes are of poorer quality than physical classes. We are sure that the teachers and the university are aware of this. The motivation is lower and it is harder to follow the curriculum, and to learn from working with your fellow students, when everything takes place online and at home.

We have been informed that the percentage that fail biological chemistry is 40% and that number comes from the exams in the past. 
In spring 2020 the students were allowed to bring one A4 piece of paper with notes with them to the exam.
In 2019 they were not allowed any notes, but 30% of the exam was ‘multiple choice’ questions. 
This year we are not allowed to bring any notes, only a simple calculator. 

We do not think it is fair that we have a harder exam form than previous students, especially since we have only had online classes due to covid-19. All we ask is that we get the same exam form as the previous students, because we have already had a harder semester than they did, not just in biological chemistry but in general. 

A signature in this petition would help us emphasize how many students are unhappy with this examform and would help our cause when we bring this to the student administration.

Thank you so much for your help

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg acordes@ruc.dk tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...