jataktilasylansøgereiskørping

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen jataktilasylansøgereiskørping.

Vælg et brugernavn

#26 Emne

2013-10-10 18:08

Skriv en kommentar...Rebild Park Hotel er uegnet somasylcenter dels pga beliggenheden samt indretningen. Herudover er der også problemer med miljøfarlig PCB, som vil betyde et kæmpestort sundhedsproblem for de intetanende og uskyldige asylansøgere, som ikke selv har valgt Rebild Park Hotel som opholdssted.

Derfor skal de personer fra kommunalbestyrelsen som er for et asylcenter i Skørping se at få fundet et andet egnet sted til husning af asylansøgere samt garantere asylansøgernes sikkerhed.

Herudover så skal ejeren af Rebild Park Hotel garantere, at der ikke som tilfældet var med Terndrup Sygehus er sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer som de uskyldige asylansøgere intetanende vil blive udsat for.

Gæst

#27 Re: Rækken af anony

2013-10-10 23:17

#23: -  

 

Dette indlæg er blevet fjernet af dens forfatter (Vis detaljer)

2013-10-10 23:28


Dette indlæg er blevet fjernet af dens forfatter (Vis detaljer)

2013-10-10 23:32


Søren Konnerup
Gæst

#30

2013-10-10 23:49

Kære mange anonyme

1) Jeg gentager - jeg har ikke og får ikke økonomiske interesser i Rebild Park.
2) På borgermødet blev der oplyst, at Vesthimmerlands Kommune som operatør skulle indberette tal til Justitsministeriet på følgende : Hvor mange sigtelser har der været i perioden 1.januar 2013 - medio juli 2013 for jeres 1.000 asylansøgere ? Her var svaret fra centerlederen - 15 sigtelser. Det er kun det tal jeg referer til og som jeg også gør udtrykkeligt opmærksom på
3) Hvis der kan findes fakta frem på at man kan dokumentere at faldende huspriser i et område skyldes asylcenter, så kom da frem med disse fakta. Trods ihærdig søgen har jeg ikke kunne finde dem - derfor skriver jeg som jeg gør i annoncen

Jeg vil rigtig gerne tage en sober og faktuel diskussion, men ønsker den skal foregå på lige vilkår. Dvs. at man ikke optræder anonymt, og man som udgangspunkt ikke bliver ved med at fordreje tingene og komme med usandheder. Heldigvis er der rigtig mange borgere - uanset politisk ståsted som har rost mig for en sober og faktuel annonce. Det takker jeg for og lever så med grove og usande angreb fra anonyme skribenter.
skørping borger

#31 Udvikling i huspriser som følge af etablering af asylcenter

2013-10-16 11:28

Kære Alle der ønsker at udviser stort samfundsind og være en del af det kommende asylcenter i Skørping.

I 2012 blev der i vesthimmerland etableret et asylcenter i Ranum.Og husene er indtil videre usælgelige !!! se link
http://www.brf.dk/Privat/Boligkoeb/Information/Boligpriser-i-din-kommune
Men det har Hr. Søren Konnerup jo nok en forklaring på han er jo så god til at i talesætte sådan forhold så vi alle bliver så glade og tilfredse.
Gad vide om vi kan få reguleret vores grundskyld, så vi ikke skal gå fra hus og hjem p.g.a. Hr. Konnerups dumheder!!!
Mariann Elinborg Skarvanes
Gæst

#32 Re: Udvikling i huspriser som følge af etablering af asylcenter

2013-10-16 19:49

#31: skørping borger - Udvikling i huspriser som følge af etablering af asylcenter

Kære Skørpingborger

Jeg kan på BRF´s hjemmeside se, at priserne er faldet i Ranum og Vesthimmerlands kommune som helhed. Jeg kan ikke læse mig frem til, at det skyldes et asylcenter, men derimod at andelen af beskæftigelse i lokalområdet er faldet fra 70 % til 60 %. Jeg kan forstå at du mener det er en dårlig idé med et asylcenter i Skørping. Det har du selvfølgelig lov til at mene. Jeg mener derimod, at et asylcenter kan være en gevinst for byen. Bymidten står i store dele tom. Da hotellet i en periode husede et bofællesskab, var der megen snak i byen om, hvor hyggeligt det var at der var liv i byen og det er også det jeg mener et asylcenter kan gøre, hvis bare vi giver dem en chance for at falde til og byder dem velkommen. Måske du skulle rejse en tur ud i verden og opleve hvor gæstfrie folk kan være og måske blive i stand til at glæde dig over at du har muligheden for at byde nogle mennesker, der har været nødt til at forlade deres hjem på grund af ydre faktorer som de ingen indflydelse har på, velkommen og gøre en forskel i deres liv. Kig ud mod horisonten istedet for ind i din egen navle, så bliver du et meget gladere menneske.

Venlig Hilsen Mariann

skørping borger

#33 Re: Re: Udvikling i huspriser som følge af etablering af asylcenter

2013-10-17 22:37

#32: Mariann Elinborg Skarvanes - Re: Udvikling i huspriser som følge af etablering af asylcenter

Kære Mariann

Jeg er dybt imponeret over dine evne til at analysere BRFs statistik. Jeg anfører at der jf. statistikken ikke er foretaget hushandler i årene efter at asylcenteret blev etableret, huspriserne mener jeg ikke at man kan forholde sig til på baggrund andre faktorer (såsom ejendomsbeliggehed, størrelse osv.)

I dit svar skriver du, at du respekterer mine meninger og holdninger, dog underlader du ikke at bedømme mig som en naglebeskuende person.?

Tilsidst foreslår du mig at rejse ud i verden for at opleve hvor gæstfrie folk er.

Ud at bedømme fra din besked til mig , kan jeg kun konstaterer at du ikke har børn (og slet ikke i den skoledygtige alder) og din indgang til statistik tyder heller ikke på nogen større akademisk baggrund og din vurdering af mit udlands kendskab er baseret ud fra en naiv og umoden livsopfattelse.

I min unge år har jeg rejst meget i Afrika, Mellemøsten og Asien. Specielt mine erfaringer i Afrika er en af baggrundene for min udbredte bekymring.

Jeg mener at byrådet havde et valg imellem en løsning der berører mange mennesker (et helt lokalsamfund) og skaber uvished og utryghed. Og så en løsning der ikke berører et lokalsamfund, men tilbyder nogle rolige og naturlige omgivelser (ikke tog som nabo).

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at rejse, men uden muligheden for at omlægge lån i ejendom (afvist af NK pga. asylcenter), stigende afgifter og udsigten til øget kriminalitet ligesom i Hadsund (steg med 70%) ser det jo ikke alt for muntret ud.

Jo Mariann jeg var skam en glad person lige indtil familien Juul Jensen fik trukket et asylcenter ned over hovedet på mig.

Er det respekt for andre mennesker ?

Kære Mariann

-Jeg kunne ikke finde på at gribe ind i din eller dine nærmeste private økonomi,

-eller udsætte dig og dine nærmeste for noget de ikke ønsker at tage del i.

-eller stavsbinde dig og dine nærmeste til noget du ønsker at kunne komme fri af (tage ud at rejse eller lign).

Tænk over det inden du udtaler dig om at du respekterer andres mening!!!

 

Med venlig hilsen

 

Skørping borger

Mariann Elinborg Skarvanes

#34 Re: Re: Re: Udvikling i huspriser som følge af etablering af asylcenter

2013-10-19 02:41

#33: skørping borger - Re: Re: Udvikling i huspriser som følge af etablering af asylcenter

Kære Skørping borger.

Tak for dit svar. Selvfølgelig har du ret til at have din mening. Når jeg går dig lidt på klingen, er det fordi måden du formulerer dig på og henvender dig til andre mennesker på, ikke er en jeg synes om. Du forekommer mig en smule mavesur og det kan jeg godt lide at prikke lidt til.

Jeg har svært ved at forstå dine synspunkter, men-  det giver os jo muligheden for at have den her diskussion og jeg håber selvfølgelig på, at du med tiden vil blive mere positivt indstillet over for et asylcenter i Skørping.

Jeg vil gerne høre om hvilke erfaringer du har gjort dig i Afrika, der gør at du bliver udbredt bekymret? Er det opførslen, kriminaliteten, korruption og vold du har oplevet?

Jeg tænker at det er den slags, der gør, at man vælger at tage afstand fra en bestemt type mennesker, eller befolkningsgruppe.

Men- det er næsten altid livsbetingelser, der gør, at mennesker bliver umenneskelige.

Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor du ikke mener der plads til 85 mennesker med en anden baggrund end din her i Skørping. Jeg synes det virker kynisk og forkælet at du skal gøre dig til offer over faldende huspriser og stigende kriminalitet på forhånd.

Jeg synes det er på tide at vi tager et samfundsansvar og inkluderer de mennesker, der har de sværeste vilkår, uanset nationalitet. Der er også rigtig mange mennesker her i Danmark, der har det svært på den ene eller den anden måde, og jeg mener at alle mennesker kan være en ressource, på forskellig vis. Jeg mener også, at det arbejde der bliver gjort for at integrere udlændinge (og danskere) som en del af samfundet, er så fantastisk vigtigt, for at det kan lykkes og jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at vi alle som enkeltindivider, har et ansvar for at det her samfund fungerer, ved at træde til, når nogen har brug for det, frem for at skælde ud på politikere og samfundet. Vi er alle en del af det.

Din analyse af mig er skudt et stykke ved siden af, men jeg vil gerne fortælle dig om, hvad jeg er for en.

Jeg har tre børn, der alle går på Skørping skole. Det er en fantastisk skole, med nogle helt fantastiske lærere, pædagoger og andre medarbejdere, der gør et stort arbejde for at inkludere alle og for at hver enkelt trives, med de ressourcer og vanskeligheder de har. Jeg føler mig meget priviligeret over, at mine børn har muligheden for at gå på Skørping skole.

Jeg har altid klaret mig godt i skolen. Da jeg var 10 år, flyttede vi fra Færøerne til Danmark, så dansk er mit 2. sprog. Jeg synes det er næsvist af dig, at vurdere min akademiske- eller ikkeakademiske baggrund, som du gør. Men okay, du føler dig tydeligvis stødt over nogle af de ting jeg har sagt til dig, så den tager jeg med. Hvis ikke jeg kan læse statistik, så skulle du hellere forklare mig det. Så ville jeg have et grundlag for at kunne vurdere hvad det er du mener omkring sammenhængen mellem faldende huspriser og oprettelsen af et asylcenter.

Jeg klarede mig rigtig godt i min skoletid og ungdom. Jeg fik gode karakterer og arbejdede hårdt. På et tidspunkt tog mit liv en skæv drejning. Jeg mødte en voldelig mand og derfra gik det bare nedad og nedad. Selv efter jeg slap fra ham, fandt jeg aldrig rigtig migselv igen. Jeg mistede troen på migselv og ikke mindst andre mennesker.

25 år gammel, uden uddannelse, flyttede jeg til Skørping med to små børn og højgravid. Jeg var dybt ulykkelig og nu også på kontanthjælp. Jeg tænkte, at jeg havde puttet flere penge i kassen, end jeg havde puttet ned i den og derfor følte jeg også at det var min ret at få kontanthjælp. Da jeg henvendte mig på kommunen, fik jeg hurtigt at føle, at de havde en anden mening. Jeg havde 14 dage tilbage inden jeg skulle på barsel og selv om jeg havde søgt om børnepasning i god tid inden jeg flyttede, havde min ansøgning forputtet sig. Jeg havde en kvittering på at jeg havde søgt via nettet, men det mente de på jobcentret, ikke var deres afdeling, så jeg havde at møde op, hvis jeg ville have min kontanthjælp udbetalt, børnepasning eller ej. Jeg spurgte om jeg så måtte tage børnene med. Det måtte jeg ikke. Da jeg brød grædende sammen på jobcentret og følte mig enormt pinligt berørt over det, havde damen ved skranken kun en kommentar: "Du kunne bare have ladet være med at skifte kommune nu". Ydmygelsen var total.

3 mdr. inde i min barsel, ringede damen til mig, for at spørge om jeg havde tænkt over hvornår jeg ville i gang med at lave noget igen. Jeg sagde til hende, at jeg havde 1 års barsel.

Efter min barselsorlov, tog jeg en hf. Efter hf, læste jeg et år på universitetet, men besluttede mig, at jeg havde valgt forkert og startede i stedet på bygningskonstruktøruddannelsen. Den er jeg stadig igang med.

Min vej har ikke været lige, men den har givet mig en ballast og en indsigt. Jeg har oplevet at blive umotiveret slået i hovedet af en ung mand af anden etnisk baggrund, der fulgtes med en gruppe venner, fordi jeg var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Jeg har oplevet med nød og næppe at undslippe et væbnet overfald på en rejse i mellemamerika.

Alle de her ting, tog en stor del af livsmodet fra mig, men det der har fået mig ovenpå igen, var de mennesker jeg mødte på min vej. Mennesker, der ikke kendte mig, men alligevel valgte at være noget for mig. Nogle gange kan selv den mindste håndsrækning betyde hele verden. Og det tror jeg den vil gøre for de mennesker, der har været nødt til at flygte fra hus og hjem og starte en tilværelse i et helt nyt land. De har reelt intet. Ingen penge, ingen friværdi. De har kun sig selv.

Jeg vælger at se på de gode ting i livet. Det er det eneste liv jeg har. Derfor skal det også være godt. Jeg vælger at have et åbent sind, fordi sådan har jeg det bedst, og det opdrager jeg også mine børn til at have, men samtidig også at være fornuftig og stole på sin intuition og fravælge de situationer og mennesker, der ikke er gode for en.

Jeg ved hvem jeg er og hvad jeg består af.

Hvem er du?


Gæst

#35 Re: Re: Re: Re: Udvikling i huspriser som følge af etablering af asylcenter

2013-10-23 01:09

#34: Mariann Elinborg Skarvanes - Re: Re: Re: Udvikling i huspriser som følge af etablering af asylcenter

Kære Mariann

Ja hvem er jeg ?

Jeg er den person som er med til at sikre det input i vores land der gør det muligt for borgere som dig selv at få uddannelse mv.

Jeg er den person som ikke ønsker en tilstand i vores samfund hvor vi skal være nervøse for om vi eller vores nærmeste befinder sig på det forkerte sted på det forkete tidspunkt.

Jeg er den person som ønsker at bevare det velfærdssamfund som de tidligere generationer har skabt via hårdt og nedslidende arbejde.

Jeg er den person som ikke accepterer at vores samfunds godhed og ønske om vælfærd skal misbruges et sådant omfang som Fez-Fez og hans familie (se http://denkorteavis.dk/2013/socialpolitik-pa-vrangen-den-udviste-narkogangster-fez-fez-modtager-fortidspension-i-faengslet/)

Skal tilføje at Fez-fez er asylansøger fra Libanon, idet han er flygtet palæstina som statsløs. En er også rejst fra Palæstina til Syrien!.

Jeg er den person som ikke forstår hvorfor vi kaster endeløse resourcer efter udlandske borgere (som fez -fez) når den generations som har skabt vores velfærd præmieres med at dø med blee på.

Jeg kan kun opfordre dig til at gå en tur på besøg hos vores ældre og forklarer hvorfor personer som fez-fez dræner vores samfundsresorcer(pt 90 miokr) i sådan grad at De må nøjes med en blee. Hvis du kan få dem til at indse den dybere mening hermed, har du min respekt!

Jeg er glad for at du er kommet ud på den anden side af dine trælse oplevelser(voldlig mand) og ønsker dig held og lykke med studierne.

 

mvh

SB

 


Gæst

#36 Re: Re: Re: Udvikling i huspriser som følge af etablering af asylcenter

2015-12-14 15:25

Facebook