Forlæng dagpengeretten

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Forlæng dagpengeretten.


Gæst

#1

2013-04-18 14:47

Nedskæringerne på velfærd og økonomisk tryghed er fuldstændig asociale og unødvendige.
OG vi har pengene til at investere i nye jobs. Den tidligere geskæftigelsesminister satte som en økonomisk buffer ca. 270 milliarder ind på en almindelig konto i Nationalbanken.
270 milliarder i likvider!
Så invester i nye arbejdspladser i stedet for at give pengene til de fede katte, som sidder på flæsket. De vil hellere opretholde de facto slaveriet i asien. Det skæpper jo godt i kassen.
Og hold så snitterne fra de fattiges indtægter.

Gæst

#2

2013-04-18 15:00

Kære HK!
Vil I ikke nok også slå et slag for kontanthjælpsmodtagerne og de studerende, som nu igen skal rammes sparekniven.
Man lægger op til et nyt kontanthjælpsloft.
OG endnu værre man lægger op til at folk skal kunne miste deres kontanthjælp i 3 måneder, hvis de af en eller anden grund ikke møder op i aktivering. Så ryger lejligheden, indboet opmagasineres dyrt,og der er ingen penge til mad eller medicin. Kun tyveri, tiggeri og prostitution er tilbage.

Historien om 'dovne robert' bliver brugt som løftestang til at skære i kontanthjælpen. Robert er formand for et fup-parti, som er imod enhver form for socialhjælp. En kunstnerisk, ironisk kommentar til dansk politik. Men mon ikke han lige har drevet joken langt nok nu??? Han har næret et bål af fordomme med napalm.

Vi må sige STOP til flere forringelser på velfærden. Man sikrer ikke velfærd ved at fjerne den.


Gæst

#3

2013-04-18 15:27

Kunne det være en ide i lagde papirer i forretningernee.eks supermarkederne tøj forretningerne. Nogle af jeres medlemmer bliver fyret så studerende kan overtage arbejdet, det bliver værre når deres SU bliver beskåret. Tror i skal foren alle fagbevægelser og lave jeres egen parti.:D

Gæst

#4

2013-04-19 12:33

Når der ikke er job, kan vi jo ikke komme i arbejde.
Eva
Gæst

#5 Eller tilbyd jobs til de langtidsledige

2013-04-19 14:24

 

Som langtidsledig bliver man syg af al den mistænkeliggørelse man bliver udsat for og af alle de krav der stilles, feks. om at søge job der ikke findes.

Hele akutjob-ordningen er et spil for galleriet. De der er i arbejde hører bare, at de arbejdsløse får tilbud, som de ikke vil tage imod, og dermed er de dovne og selvforskyldte; når sandheden er er mange er trætte af at møde op til en samtale, der endnu engang kun handler om at jeg skal være bedre til at sælge mig selv. En samtale hvor jeg direkte (med en bisidder fra A-kassen som vidne) får at vide, at der ikke *er* flere jobs at få og heller ingen øremærkning af jobs til langtidsledige. Der er med andre ord ingen forskel fra før man smed 330.000.000 kr ud på denne ordning, bortset fra at man, nu hvor alle er indkaldt samtidigt, sidder på nakken af hinanden i et stort, larmende lokale med mangel på stole til de ventende.

Det nytter ikke noget, selv hvis der bliver skabt 100.000 nye jobs, hvis man, som jeg, er ufaglært, tæt på 60 og uden mulighed for efterløn. De jobs vil automatisk blive besat af de korttidsledige - og Fanden tager de sidste.

Nogle politikere har indvendt, at øremærkede jobs til de langtidsledige "blot svarer til at røre rundt i gryden!". Det er selvfølgelig rigtigt, at det ikke nedbringer antallet af arbejdsløse. Men enhver, der har bare den mindste forstand på madlavning, ved, at hvis man ikke rører rundt i gryden, så brænder maden på!

I dag hedder det jobcenter, og ikke arbejdsformidling, fordi opgaven *ikke* er at formidle arbejde (vistnok endnu en af Klaus Hjorts svinestreger), men derimod at sørge for at de ledige er 'arbejdsmarkedsparate'. Dvs. at man som udgangspunkt antager, at det er de ledige, der 'fejler' noget!

Det har så affødt en hel industri af, mere eller endnu mere, humbug-agtige og grænseoverskridende aktiveringskurser; mange af dem drevet af plattenslagere uden relevante kvalifikationer, men med en baggrund i astrologi, aromaterapi eller kurser af quasi-religiøs karakter, de har taget hos af forskellige aflæggere af Scientology eller lignende.

Det bruges der 16 milliarder kr på. Regn selv ud hvor mange mindstelønsjobs, der kunne oprettes for de penge (plus de 330 millioner fra akutjob-ordningen) og øremærkes til de langtidsledige.

Rigtige jobs, vel at mærke! På den måde ville arbejdstyrken kunne holdes opkvalificeret og arbejdsmarkedsparate, i stedet for gradvist at blive invalideret og udstødt.

Forlængelse af dagpengeretten i en eller anden form er nødvendig, hvis vi ikke skal tabe en meget stor gruppe mennesker, som bare har været uheldige, på gulvet; men efter min mening ville det være bedst, hvis det var med en ordning, hvor man havde krav på et, rimeligt, jobtilbud efter en given tid.


P.S.
Er der nogen, der har lagt mærke til, hvornår ordet 'arbejdsudbud' opstod? Jeg synes i hvert fald ikke det har eksisteret så længe. Det burde rettelig hedde arbejds*kraft*udbud. Men når man udtrykker ønske om et større arbejdsudbud, så ville det jo ikke længere fungere som en tilsløring af, at det man ønsker er: flere arbejdsløse.

 


Gæst

#6

2013-04-20 00:34

Hey lad os tabe alle de ledige på gulvet.
Drop dagpengenen, der er altid arbejde til dem der vil arbejde!
Og lad lad vær med at kalde S for et arbejderparti.
For det er mange år siden, der var rigtige arbejdere i det parti.

Gæst

#7 re #5

2013-04-20 02:13

Det er fuldstændig rigtigt. Pengene bruges på mærkelige grænseoverskridende kurser, som formentlig skader folks selvrespekt i mange tilfælde. Og pengene bruges på kontrol og på at sætte flueben i skemaer på jobcentret. Selvfølgelig kunne der skabes reelle jobs for over 16 milliarder kr. Plus man kunne tage nogle af de 270 milliarder fra kontoen i nationalbanken.
Problemet er, at man decideret ønsker en tilpas stor portion desperate ledige, som vil finde sig hvad som helst. Deres vilkår skræmmer dem på arbejdsmarkedet fra at kræve bedre lønninger og arbejdsvilkår.
4 % arbejdsløshed mener nationalbankdirektøren er passende.
Men på trods af dette forhold lykkedes det fint at nære folks fordomme om at arbejdsløshed er individets skyld og ansvar. Og at asociale stramninger
overfor alle nasserne på overførselsindkomster er et rimeligt og fornuftigt tiltag mod horderne af 'fattig-carinaer' og 'dovne-roberter', som lever fedt på bekostning af de 'hårdtarbejdende danskere'.
Se bare hvad man har gjort mod de studerende og mod særligt de unge på kontanthjælp

Støt dem på skrivunder.net

Gæst

#8

2013-04-20 08:20

Det er så langt ud at folk skal gå fra hus og hjemme fordi dagpenge retten bliver ødelagt! Hvornår kan politiker se at det er det værste foringelse af den Danske model nogen siden? Det er en skandale!

Gæst

#9

2013-04-20 19:36

Vi er i et land med krise, hvor vi alle har en pligt til at hjælpe hinanden og derfor virker det skræmmende at se hvordan mange mennesker er kommet i uføre grundet at dagpengeperioden er blevet halveret og det værste er jo at der ikke er arbejde til alle og derfor bør man satse på de unge med uddannelse og støtte og evt lade de "gamle" over 55 år få en mulighed for at fravælge at stå til rådighed for arbejdsmarkedet mod at gå lidt ned i dagpengeydelse, derved tror jeg at alle unge kan få en mulighed for at få et arbejde og dermed et værdigt liv.
Man kunne også forestille sig at de "gamle" kunne gøre sig nyttige i det sociale liv f. eks som støttepersoner på skoler og på plejehjem og bofælledsskaber for personer med et handicap for man skal huske på at vi alle har brug for en hverdag hvor vi føler at vi gør en indsats.


Gæst

#10

2013-04-20 19:41

Rigtig godt initiativ!!!

Gæst

#11

2013-04-22 07:14

håber det lykkedes..

Gæst

#12

2013-04-22 10:32

Det er fuldstændig urimmeligt at når man er uforskyldt arbejdsløs pga finanskrisen, så skal man ikke også kunne miste sit forsørgelses grundlag, retskrav på jobtilbud til opretholdelse af ny dagpengeperiode som før i tiden skal være mindste krav, vi håber snart at A/F kommer tilbage, og så ud med disse jobcenter som aldrig skulle være startet, hvem har hørt om nogen der nogensinde har fået et job hos disse jobcenter.
Eva
Gæst

#13 62.000 Skyggeledige

2013-04-23 02:12

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/04/22/0422054916.htm


Disse mennesker får ingen penge, så det må da virkelig 'kunne betale sig at arbejde'.
Hvorfor er de så arbejdsløse?

 


Gæst

#14 LO er håbløse....fyr Bonderøve Børsting

2013-04-23 06:24

I er godt nok sent ud med at gør noget.

Hvorfor i alverden har LO ikke samlet tallerne fra samtlige A kasse i Danmark, lige så snart de fik færd af at Dagpenge perioden skulle halveres? Vi ved jo at vi ikke kan stole på politikerne og deres tal!
I dagevis har det stod i pressen at det antallet "der falder ud" er meget højer end politikerne har sagt.
3F lokal afdelings A Kasse i Valby var klar over hvor mange ledige vil fald ud af sytemet i den første bølge...langt i forvejen!


. ..og meden jeg er i talestolen, kunne jeg godt tænk mig at ved hvorfor der ikke var storre modstand fra /fagforeningerne/LO om udvidelse af EU? Enhver kunne regn ud at billige arbejdskræft ville strøm ind til Danmark fra Øst Europe.

n.b.

I 2002 skrev jeg Dansk Folkeparti om de problemer udvidelse af EU vil bring.


Gæst

#15

2013-04-23 11:57

Synes første krav skulle være ret til uddannelse for alle ledige. Det hjælper ikke meget, at uddannelse forlænger dp-perioden, hvis man overhovedet ikke kan få godkendt nogen form for uddannelse.
Eva
Gæst

#16 Spred budskabet, bedre sent end aldrig.

2013-04-23 16:21

#14: - LO er håbløse....fyr Bonderøve Børsting

 

Jeg opdagede denne side i forbindelse med underskriftindsamlingen mod den nye offentlighedslov:

http://www.skrivunder.net/nej_tak_til_den_nye_offentlighedslov

 

Da  HK i deres nyhedsbrev opfordrede folk til at skrive under for forlængelse af dagpengeretten via Facebook, ringede jeg og bad dem om også at  lægge indsamlingen her, af hensyn til os, der ikke bruger Facebook; det gjorde de prompte.

Hvis du er medlem af en anden A-kasse end HK, vil jeg da anbefale, at du kontakter dem og beder dem lægge et link til denne underskriftindsamling.  Jeg har svært ved at forestille mig at de vil sige nej (men hvis de gør, vil vi gerne høre om det!).

 


Gæst

#17

2013-04-24 14:50

Syntes er alle tiders ide, for vi ved jo godt at der ikke er job til alle. Skandale med akut
jobsene, som har kostet alt for meget tid/penge, klart at når tiderne er gode kan man nedsætte dagpengeretten men nu skal den op.
B.Oldenburg

Gæst

#18

2013-04-25 06:15

Jeg har igennem et helt arbejdsliv betalt til A-Kassen, jeg nasser ikke på nogen ved at være på dagpenge!!

Gæst

#19

2013-04-28 08:00

tak til jer der har taget initiativet - det er vigtigt at vi står sammen og laver et positivt oprør på denne måde

Gæst

#20

2013-04-28 22:04

Forlæng dagpengeretten

Gæst

#21

2013-04-30 09:26

Den gamle dagpengeret skal tilbage!

Gæst

#22

2013-04-30 09:27

Good luck - håber at det kan hjælpe på en revurdering af regler som de er nu!

Gæst

#23

2013-04-30 09:41

Dagpenge perioden skal forlænges til 5 år
Thomas

#24 Hvem betaler regningen for den forlængede dagpengeret?

2013-04-30 09:51

Er det ikke pænt blåøjet at bare forlænge den? Jeg har selv bekendte som er "faldet" for grænsen. Og jeg kan ikke se hvorfor de først EFTER dagpengeretten er forsvundet pludselig vil acceptere at tage jobs uden for deres specifikke profession.
Jeg syntes faktisk det er fint den er hvor den er, og så må folk komme ind i kampen. Et Danmark hvor antallet af ydere efterhånden er lavere end antallet af nydere er jo en sikker vej mod afgrunden for os ALLE, ydere såvel som nydere!

Gæst

#25

2013-04-30 09:55

Vi er mange der er kommet i en situation som vi ikke er selvforskyldt i. Vi ønsker at komme i arbejde men, hvor er det arbejde henne? Derfor skal dagpengeretten forlænges, sådan vi får forlænget vores mulighed for at komme på arbejdsmarkedet igen. Jeg vil gerne have en hverdag, hvor man kan være med til, at gøre en indsats for at opretholde levestandarden i vores land. Det, som vi alle ønsker os. "Så forlæng dagpengeretten"!