Afskaf 4års reglen for læger

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Afskaf 4års reglen for læger.

Katrine Linde

#76 Hvem er faldet for 4 års reglen?

2013-04-21 10:02

Jeg har brug for en person til et interview for at kaste lys på vores situation. Troede jeg havde en case, men tog desværre fejl. Hvis I kender nogen eller selv er i situationen, så kontakt mig endeligt på 20644202 eller katrinelinde@gmail.com.
Kan bruge alle, også dem der er flyttet udenlands.

Mvh Katrine
Jesper Helbo Vinther
Underskriftindsamleren

#77 Re: Hvem er faldet for 4 års reglen?

2013-04-21 20:26

#76: Katrine Linde - Hvem er faldet for 4 års reglen?

Jeg har henvist nogle til dig, som kunne være interessante at få med :)

Gæst

#78 Re:

2013-04-22 20:06

Ja, hvor er DADL og FAYL dog henne i det her? Kom nu ordentligt på banen, fremlæg alternativer og protest massivt i medierne og vær mere aggressive overfor denne skandaløst umodne sundhedsminister, som i mangel af egen lægepolitik hovedløst bare fortsætter sin politiske hovedmodstanders!
Jesper Helbo Vinther
Underskriftindsamleren

#79 Første sending sendt

2013-04-22 20:15

I dag, har jeg sendt første sending underskrifter til ministeren, med en bøn om bl.a. at rette Løkkes fejl :)

Gæst

#80

2013-04-24 07:01

4års-reglen bør afskaffes - hellere i dag end i morgen. Den stresser yngre læger helt urimeligt og risikerer at reducere antallet af læger, der tager en speciallægeuddannelse her i landet. Det er noget, som vil kunne påvirke hele det danske sundhedsvæsen negativt i mange år fremover.

Jeg er ikke selv i klemme, men har af yngre kolleger fået det indtryk, at der ikke er tilstrækkeligt mange uddannelsesstillinger at søge. Er det rigtigt?

Nogen må vide, hvor mange uddannelsesstillinger, der årligt bliver opslået. Hvis der er for få introduktionsstillinger og/eller hoveduddannelsesforløb, kommer der stase i systemet, og flere og flere vil falde for 4-års-reglen - eller rejse udenlands inden.

Helt firkantet, burde der hvert år opslåes ca. lige så mange introduktionsstillinger, hhv. hoveduddannelsesforløb, som der uddannes lægevidenskabelige kandidater. Kun hvis der er ligevægt, evt. en lille overkapacitet, bliver det muligt for yngre læger at gå den lige vej fra kandidat til speciallægeanerkendelse.

I en overgangsperiode kan der være brug for flere uddannelsesstillinger, fordi der er en ret stor pool af yngre læger, for hvem det ikke er gået lige efter bogen.

I beregningen af det nødvendige antal uddannelsesstillinger, kunne man også vælge at indregne den forventede udvandring af yngre læger til speciallægeuddannelse i udlandet. Men udvandringen er nok i vid udstrækning affødt af 4års-reglen - og må vel formodes at være politisk uønsket.

Man kan også komplicere beregningerne ved at indregne barsel, militærtjeneste, PhD-forløb etc. Men: De læger, der går på barsel, aftjener værnepligt eller tager PhD, kommer stort set alle tilbage igen - mens nye går på barsel/aftjener værnepligt/tager PhD osv osv. Så medmindre der sker store ændringer i dette flow, burde det være overflødigt at indregne dette i beregningen af det nødvendige antal uddannelsesstillinger. Ligeledes finder jeg det irrelevant at indregne pensionering og død blandt uddannelsessøgende yngre læger.


Gæst

#81

2013-04-25 17:58

Jeg var ansat i Sundhedsstyrelsen med (del)ansvar for bl.a. lægers videreuddannelse, herunder 4-årsreglen. Jeg har aldrig forstået logikken i ordningen og har ved alle givne lejligheder givet udtryk herfor. Jeg mener ikke, at den nuværende situation for yngre læger har gjort 4-årsreglen mere logisk. Støtter derfor kraftigt forslaget.

Gæst

#82

2013-04-27 14:48

En uheldig regel, der nok kommer til at have modsat effekt af hvad den var tænkt. Ordet Berufsverbot var det der faldt mig først ind.

Gæst

#83

2013-05-11 15:46

4-års regelen er en urimelig begrænsning af lægers ret til selv at bestemme vedr. arbejdssted.

Gæst

#84

2013-08-14 12:07

Man bør dele den op i et nyt regions system som SKAL INDFØRES, nemlig Nord - syd- øst og vest jylland, midt jyderne kan så selv vælge mellem øst eller vest jylland.
Man skal dele svarerne op efter kategorier, det vil give en større svar gruppe, da det ikke er alle der vil læse det hele igennem.
Vi burde gøre det lette med f.eks EU
Der skal man bare spørge SKAL VI UD AF EU, ja eller nej
Skal sygehusplanen nedlægges igen - ja eller nej
Skal de praktiserende læger beholde deres gamle system -- ja eller nej
Skal vi have en ny lov om aflivning af katte - ja eller nej -
Skal vi have kæmpe vindmøller på land - Ja eller nej
Skal dyresex mellem dyr og mennesker være tilladt - ja eller nej.
Skal en dom af udvisning, gennemføres med udvisningen inden for 8 dage - ja eller nej
Skal vi have lukkede grænser som i gamle dage . ja eller nej.
Skal alle politikere kunne sidde i mere end 2 perioder
Er det nødvendigt med så mange politikere på Christiansborg, burde man ikke sætte mindste grænsen op, for at et parti kan komme i folketinget, de cykler jo alligevel rundt.
Skal det være lovligt at når man er valgt ind i et parti, så bare at flytte over i et andet parti midt i perioden.
Hvis en statsminister går af, så skal der være ny valg, så den afgående statsminister ikke bare udvælger sin afløser.
Skal rygning være tilladt ved at man på offentlige steder.
Skal restauranter, cafeer og des lignende ikke selv kunne bestemme, hvad de vil tillade i deres restauranter osv.
Skal skole loven laves om, så forældrene kan være medbestemmende over deres egne børns skolegang og uddannelser.
SKAL REGIONERNE NEDLÆGGES OMGÅENDE -- Ja eller nej.
Skal borgerne have ret til at nedstemme et ny afgjort vedtagelse, som borgerne i vestjylland blev snydt for, trods tusinder af underskrifter, tusinder af demonstrationer osv osv. -- ja eller nej
Skal de ældre have personlige valg, over deres plejehjems bolig, det KALDES TRODS ALT HJEM OG BØR RESPEKTERES SOM SÅDAN. - Ja eller nej.

Disse spørgsmål er de vigtigste for den danske befolkning.
Og de skal skrives letlæseligt, da ældre mennesker jo ser dårligt, men jo også er borgere og medbestemmende i dette land.


Gæst

#85

2013-08-18 17:43

Reglen får alt for mange læger til at søge udenlands, hvilket ikke er godt for den danske lægestand.

Gæst

#86

2013-10-04 02:51

.

Gæst

#87

2013-10-29 08:37

Jeg falder også for den... :-( endnu en dygtig læge mistes!

Gæst

#88

2013-12-04 20:45

Astrid Krag er jo hyklerisk! Alle andre har bare at være færdige til tiden, men det gælder self ikk hendes majestæt frk. Krag som ikke selv har færdiggjort sin bachelor endnu..
JAN DZUIK ANDERSEN

#89 Kære medborger i Dansk fællesskab

2014-08-27 04:22KÆRE MEDBORGER I DANMARK!

Vi allesammen har brug for bedreDanmark! Vi kan allesammen reparere den danske tilstand lige der hvor den ble udlagt! Kæden har for langtid siden hoped af på Christiansborg! Det er kun os og op til os om vi er det værd at have en bedre dag i morgen, ; Derfor læse denne indlæg og afgive stemme del denne besked til dine venner og familien! Venlig hilsen JanVI HAR MISTET ALT!

VORES BØRN, VORES HJEM, VORES PERSONLIGE EJENDELE, IKKE PÅ GRUND AT DER ER NOGET GALT MED OS MEN FORDI DER ER NOGET GALT MED DETTE HER NUVÆRENDE SYSTEM ! VI HAR STADIGVÆK VORES LIV I BEHOLD MEN MANGE AF OS HAR BUKKET UNDER OG ER IKKE MERE IMELLEM OS! JEG DERFOR BEDER JER ALLE OM HJÆLP TIL DEM SOM ER IKKE HØRT HVOR MEDIA STADIGVÆK NÆGTER INFORMERE DEN BREDE DANSKE BEFOLKNING OM DEN KATASTROFALE OG TRAGISKE TILSTAND DEN DANSKE RIGE BLEV OG UDVIKLE SIG TIL! VI STÅR LIGE NU DER HVOR VI IKKE KAN MISTE MERE END VORES EGET LIV OG DET VIL GØRE OS UTROLIGT STÆRKT OG FARLIGT! JEG VILLE KOMME DENNE HER SITUATION TIL FORKØBET OG PÅ VEGNE AF MANGE ULYKKELIG BØRNEFAMILIER I DANMARK KALDER JEG TIL DEN ULTIMATIVE TEGN FOR SOLIDARITET MED DEM SOM I MORGEN KUNNE VÆRE OGSÅ DIG! DERFOR BEDER JEG DIG OM AT AFGIVE DIN STEMME OG DELLE DENNE HER FLYER SAMMEN MED DETTE LINK:

http://www.skrivunder.net/emb/95945

 

http://www.skrivunder.net/bornefamiliens_rets_danmarkTAK TIL ALLE

JAN DZUIK ANDERSEN