Afskaf 4års reglen for læger


Gæst

/ #81

2013-04-25 17:58

Jeg var ansat i Sundhedsstyrelsen med (del)ansvar for bl.a. lægers videreuddannelse, herunder 4-årsreglen. Jeg har aldrig forstået logikken i ordningen og har ved alle givne lejligheder givet udtryk herfor. Jeg mener ikke, at den nuværende situation for yngre læger har gjort 4-årsreglen mere logisk. Støtter derfor kraftigt forslaget.