Afskaf 4års reglen for læger


Gæst

/ #80

2013-04-24 07:01

4års-reglen bør afskaffes - hellere i dag end i morgen. Den stresser yngre læger helt urimeligt og risikerer at reducere antallet af læger, der tager en speciallægeuddannelse her i landet. Det er noget, som vil kunne påvirke hele det danske sundhedsvæsen negativt i mange år fremover.

Jeg er ikke selv i klemme, men har af yngre kolleger fået det indtryk, at der ikke er tilstrækkeligt mange uddannelsesstillinger at søge. Er det rigtigt?

Nogen må vide, hvor mange uddannelsesstillinger, der årligt bliver opslået. Hvis der er for få introduktionsstillinger og/eller hoveduddannelsesforløb, kommer der stase i systemet, og flere og flere vil falde for 4-års-reglen - eller rejse udenlands inden.

Helt firkantet, burde der hvert år opslåes ca. lige så mange introduktionsstillinger, hhv. hoveduddannelsesforløb, som der uddannes lægevidenskabelige kandidater. Kun hvis der er ligevægt, evt. en lille overkapacitet, bliver det muligt for yngre læger at gå den lige vej fra kandidat til speciallægeanerkendelse.

I en overgangsperiode kan der være brug for flere uddannelsesstillinger, fordi der er en ret stor pool af yngre læger, for hvem det ikke er gået lige efter bogen.

I beregningen af det nødvendige antal uddannelsesstillinger, kunne man også vælge at indregne den forventede udvandring af yngre læger til speciallægeuddannelse i udlandet. Men udvandringen er nok i vid udstrækning affødt af 4års-reglen - og må vel formodes at være politisk uønsket.

Man kan også komplicere beregningerne ved at indregne barsel, militærtjeneste, PhD-forløb etc. Men: De læger, der går på barsel, aftjener værnepligt eller tager PhD, kommer stort set alle tilbage igen - mens nye går på barsel/aftjener værnepligt/tager PhD osv osv. Så medmindre der sker store ændringer i dette flow, burde det være overflødigt at indregne dette i beregningen af det nødvendige antal uddannelsesstillinger. Ligeledes finder jeg det irrelevant at indregne pensionering og død blandt uddannelsessøgende yngre læger.