Bevar slagtergårdene på Vesterbro: Vesterbros Kulturarv.


Gæst

#51

2016-02-07 11:46

Bevar Vesterbro

Gæst

#52

2016-02-07 13:18

Som arkitekt svider det i hjertet, at dette stykke illustrative fortid er udrydningstruet,- det må bare ikke ske. Stedet skal restaureres med de gamle teknikker,- ikke noget med at ødelægge det indvendige med regler og gipsplader,- plastikmaling etc. Vinduerne skal i stort omfang reddes med klassisk teknik, ligeledes bygningens ydre osv.-Byrumsmæssigt kan en nænsom restaurering af belægninger og tilføjelser af by-møbler og med bevarelse af træer etc er at foretrække frem for "moderne sanseløst hærværk", som vi desværre ser nok af eksempler på i København

Gæst

#53

2016-02-07 13:55

Hvorfor skal frie steder skabt af folkets energi, altid rives ned af magtens tyranni. Citat: Hermann Gøgler af Guds nåde, (1941-2013)

Gæst

#54

2016-02-07 14:11

Det er nødvendigt med et københavn hvor historien bevares.

Gæst

#55

2016-02-07 14:40

Fordi bygningerne er en del af Danmarkshistorien, og der er ikke så meget tilbage af de små gader i København med tæt lav bebyggelse. Bygninger bedre end gl. Fotos

Gæst

#56 Re:

2016-02-07 14:48

#1: -  

 Jeg er født og opvokset i Revalsgade og Oehlenschlægersgade er fra 1957 1997.


Gæst

#57

2016-02-07 14:55

Som historiker mener jeg det er vigtigt at vi bevare vores historiske bygninger, alle steder i Danmark.

Gæst

#58

2016-02-07 15:08

Vi skal stadig have noget af det gamle Vesterbro! Alt behøver ikke st blive fornyet!

Gæst

#59

2016-02-07 15:28

Til glæde for os og vores efterkommere. Bevar kulturhistorien !


Gæst

#60

2016-02-07 15:29

Vi behøver ikke have så travlt med at fjerne os fra det, som vi er så stolte af.

Gæst

#61

2016-02-07 15:51

Færdig jeg altid har elsket min gamle skønne by,det vil blive ødelagt hvis vi ikke passer på den!❤️

Gæst

#62 Re:

2016-02-07 16:20

#2: -  

 Hejsa

Sikke et dejligt foto

Mange hilsener

Hanne Fabricius


Gæst

#63

2016-02-07 16:49

Fordi politikerne skal ikke gå med til at rive disse dejlige gamle huse ned, de har så meget sjæl som moderne huse ikke har.

Gæst

#64

2016-02-07 17:16

Fordi jeg har levet hele min ungdom tæt på adressen, og syntes det vil være en skændsel at nedrive ejendommen blot for at kommunen kan få en højre ejendomsskat ind for matriklen. det er den sande grund til nedrivningen.

Gæst

#65

2016-02-07 17:22

Jeg bliver altid så lykkelig når jeg kommer til det sted på Vesterbro. Her kan man ånde og fornemme levende liv, fortid og nutid. Efterhånden forsvinder sjæl og ærlighed ud af byen og man vandrer rundt som en slags hjemløs mellem intetsigende entreprenør byggeri.

Gæst

#66

2016-02-07 17:39

Pludselig er der ingen gamle huse tilbage i København.

Gæst

#67

2016-02-07 18:32

Fordi jeg gerne vil være med til at bevare noget af det gamle København, en smuk bygning der giver en masse historie til stedet

Gæst

#68

2016-02-07 18:39

Lad os dog få lov at beholde bare lidt af vores dejlige gamle København

Gæst

#69

2016-02-07 18:48

Fordi de produktive i kommunen ikke skal skamferer mit vesterbro med nybyg, men med restaurering

Gæst

#70

2016-02-07 20:31

Fordi det gamle Vesterbro er en vigtig del af kbh, som skal besvares.

Gæst

#71

2016-02-07 20:54

fordi at det er utroligt vigtigt at København ikke går til grunde i glas, stål og grimme højhuse pga dumme menneskers uvidenhed og afstandstagen for alt historisk og værdifuldt byggeri som det der er ved at ske på bl.a. Carlsberg grunden. Lad os kæmpe for et smukt København med hjertevarme og miljø i stedet for upersonligt stål og glas..

Gæst

#72

2016-02-07 22:34

Jeg boede i kvarteret igennem alle 90'erne og allerede den gang begyndte renoveringen af Vesterbro - og ikke altid med nænsom hånd..... Disse skal bevares ellers går historie tabt!

Gæst

#73

2016-02-08 05:38

Forde at det er smukt og gammelt! Og fremtiden har rat til lidt af fortiden!

Gæst

#74

2016-02-08 06:52

Vesterbros historie forsvinder. Nej til mere beton, glas og spekulanter.

Gæst

#75

2016-02-08 09:10

Byens karakter afhænger af at bevare elementer af dens historie. Kvarteret omkring slagtergårdene er blandt de sidste som forankrer os i historien. Det vil være en skandale at rive mere ned !
Argumenter om at dette hus ikke har høj arkitektonisk kvalitet, taler fuldstændig forbi den rene værdi af de historiske ankre de sidste bygningen fra den tid er!