Til støtte for Thomas Aastrup Rømer og dansk åndsvidenskab


Gæst

#26

2015-04-28 09:37

Fordi fri kritik af forskning er essentiel for forskningens kvalitet i et demokratisk land. Fordi vi har lovmæssig ytringsfrihed.

Gæst

#27

2015-04-28 10:01

Fordi yttringsfrihed og debat er bærende grundpiller i et demokrati og for al innovation.

Gæst

#28

2015-04-28 10:19

Fordi jeg støtter manden og hans ihærdige kamp for en jordnær og hæderlig pædagogisk tænkning og praksis. Fordi han ikke lader sig kyse. Fordi han er inspirerende at læse, selv når man er uenig med ham om enkelthederne.

Gæst

#29

2015-04-28 10:50

Fordi sagen er udtryk for en meget kedelig tendens, der desværre spreder sig for tiden, hvor man i stedet for at forsøge at vinde debatter på argumenter, prøver at gøre ens meningsmodstandere til ilegitime på den ene eller anden måde - f.eks. administrativt ved at true folk på deres levebrød.

Desværre, og paradoksalt, er universiteter spydspidser i denne udvikling, selvom de bør være et bolværk mod den.

Det er endnu ikke så slemt i Danmark, men i den engelsktalende verden er udviklingen direkte skræmmende. Her efterstræbes meget aktivt og helt åbent ensretning på mange universiteter.
pk-sophia

#30 Re:

2015-04-28 11:01

#7: -  

 


Gæst

#31

2015-04-28 11:06

Jeg forstår godt, at den institution, hvor Rømer er ansat, skal have lov til at lade nogle interne stridigheder få konsekvenser. Jeg forstår også godt det vigtige (og lovmæssigt forbundne) i forbindelse med loyalitet over for ens arbejdsplads.
Men sådan som sagen og dens problemstilling er fremstillet, er det absurd at reagere på denne måde fra ledelsens side - i øvrigt også mærkeligt ukollegialt af hans kolleger ikke at reagere over for ham i stedet for at gå til ledelsen. Denne reaktion hører ligesom til et helt andet modenhedstrin.
Der kan givetvis være dele/nuancer, som ikke er fremstillet over for mig som mulig underskriver - men som det her ser ud, skriver jeg under.

Gæst

#32

2015-04-28 12:01

Fordi det er vigtigt, at forskere, offentligt ansatte og alle andre kan ytre sig og modsiges uden at skulle søge juridisk bistand. Fordi diskussion og uenighed og vores evne til at håndtere dem i fri dialog er blandt det, der udmærker os som mennesker. Fordi hvis nogen har noget at udsætte på andres ord, så skal de møde dem med argumenter og ikke med inddragelse af myndigheder, der skal fungere som overdommere. Som jeg har set sagen fremstillet, minder klagerne om børn i en skoleklasse og ikke som voksne, og da slet ikke som lektor og professor. Den slags bør universitetets ledelse holde sig for god til at spille med på. Derfor.


Gæst

#33

2015-04-28 12:28

Faglige debatter i det offentlige rum er fundamentet for et demokratisk og humant samfund!
Steen H

#34

2015-04-28 13:38

Viden uden kritik er ikke viden - det er papegøjesnak !! og det er der er rigeligt af i tiden, hør bare på moderniseringsstyrelsens ekko af Corydons kvabbabbelser. 

Hold ved, - og ud TAR.


Gæst

#35

2015-04-28 15:15

Ingen kritiske røster skal trues til stilhed...! Da der ikke er tale om lovstridige udtalelser....skal der ikke "tages hånd" om noget..fra indre ledelser... Det er en frygtelig USKIK, som i øjeblikket trumfes af Finansministerens udtalelse imod kritik, at den demokratisk indsatte kritik i embedsværket må "have tillid til ministerens handlinger" ... Desværre....alle magthavere, ledere osv osv skal netop hele tiden udsættes for mistillid, kritiske spørgsmål osv osv for at holde demokratiet demokratisk....

Gæst

#36

2015-04-28 15:17

Fordi jeg kender alt til de magtmennesker, der sidder på Au og bestemmer over alle de andre. Forhindrer dem i at udtale sig og at gøre sig gældende der hvor deres kompetencer er. De vil selv bestemme alt!

Gæst

#37

2015-04-28 16:38

Thomas er min tidligere underviser på DPU og jeg nærer den største respekt for hans arbejde og metode.

Gæst

#38

2015-04-28 16:40

Videnskabelig forskning bør kunne imødegå kritik med et redeligt, sagligt funderet forsvar. At forsøge at lukke munden på en kritiker ved et administrativt greb uden andre argumenter end "tilsvining" og "had" er helt under det niveau, man må forvente af en forsker, som selv påberåber sig sin forksnings validitet. Lad os se nogle gedigne argumenter!

Gæst

#39

2015-04-28 17:54

Jeg er målløs over at nogen kan synke så dybt som klagerne i dette tilfælde. Endnu mere over reaktionen fra DPUs ledelse. Faglig kritik og diskussion bør være velkommen.

Gæst

#40

2015-04-28 18:00

Fordi jeg synes, at Thomas Aastrup Rømer er udsat for en nederdrægtig behandling af et par akademiske udnermålere, som ikke burde være ansat på en højere læreanstalt.

Gæst

#41

2015-04-28 20:05

Af principielle grunde - sober, akademisk debat skal kunne udfolde sig uden debatørerne skal frygte for tjenstlige sanktioner

Gæst

#42

2015-04-28 20:35

Ingen skal straffes fr at være kritisk.

Gæst

#43

2015-04-28 21:34

Fordi Thomas Astrup Rømerglas's udsætttes for stor uret og urimelighed, og det kan jeg ikke have.

Gæst

#44

2015-04-29 04:57

Thomas er en sjælden Blogger, der forholder sig sagligt og nøgternt til alle problemstillinger.

Gæst

#45

2015-04-29 05:03

Jeg er træt af at vi ikke har kritik-ytringsfrihed i de offentlige institutioner incl. stat og kommuner. Har selv lidt under dette.

Gæst

#46

2015-04-29 05:11

Jeg vil gerne bevare den frie demokratiske debat.

Gæst

#47 En sag for ledelsen - en sag for os alle

2015-04-29 05:53

En kort analyse - citat fra én af klagernes ordlys:

"Jeg vil sige det ligeud: Jeg mener, at dette her er et ledelsesmæssigt problem at reagere på (CLAUS HOLM, OLIVER KAUFFFMANN, PIA BRAMMING). Og jeg mener, at der ligeledes må iværksættes et ’kollektivt-kollegasubjekt’ til at svare ind i den kampagne han har gang i."

Ovenstående er et interessant eksempel på hvad problemstillingen er.

Ja. Det er i den grad en sag for ledelsen.

Ja. Der er i den grad tale om mobning.

Mobning - MOD Thomas Rømer. Vil opfordre ledelsen til at få afdækket den usunde kultur der åbenlyst må herske på DPU.

Gæst

#48 Hvem bliver den næste de anmelder eller klager over ...?

2015-04-29 07:12

Denne reaktion fra de 3 damer (fra DPU og fra Professionshøjskolen) betyder, at vi andre er nødt til at stoppe op og tænke"Tør jeg nu overhovedet kritisere deres ord?? Måske de melder mig til politiet eller Århus Universitets ledelse for mobning eller chikane?"

Hvad nu, hvis jeg som faglig kritiker ønsker at skrive en artikel eller en bog, hvor jeg fagligt analyseret og måske endda kritiserer dem ... Skal jeg så også være nervøs for, at de flipper ud og anmelder mig for chikane, fremfor at tage det for hvad det er - nemlig konstruktiv kritik, som lægger op til en faglig og saglig debat om indholdet af deres ord??

Og sådan bør det ikke være - så er der ligesom gået ret meget af selve idéen med filosofi og i særdeleshed af pædagogisk filosofi. 

Dette virker som en "sag", der omhandler det at Thomas tilfældigvis har valgt at kritisere "den rette mening" og det er egentlig ret tankevækkende. Desuden er det noget bekymrende, at "den rette mening" disse år læner sig ufattelig meget op af KL og Antorini, fremfor at være nuanceret, faglig, saglig, kritisk, undrende, spørgende og filosofisk.

Det bliver yderst spændende hvad dekanen finder frem til i dag. Dette kan nemlig ende ud med et knæfald for faglig, saglig konstruktiv kritik OG det er noget af et skråplan at begive sig ud på.  


Gæst

#49

2015-04-29 16:57

Fin ide, man skal ikke lade en på det nærmeste forudbestemt opfattelse stå uimodsagt. Alle videnskabelige afhandlinger skal kunne tåle at blive kritiseret. Hvis påstandene/konklusionerne i arbejdet holder vand, er der jo heller ikke noget problem.
Så fuld fart frem for ytringsfriheden. Det skal i det mindste ikke være et firmas(Århus Universitet) økonomiske interesser, der står i vejen for en fuldt legal akademisk diskussion.

Kurt