Til støtte for Thomas Aastrup Rømer og dansk åndsvidenskab


Gæst

#1

2015-04-28 03:39

Fordi at det ikke er acceptabel at man vil fjerne de kritiske stemmer, der taler mod socialt forkerte udviklinger.

Gæst

#2

2015-04-28 04:12

Jeg skrev under, fordi jeg går ind for ytringsfrihed. Vi skal forholde os kritisk til hinanden og undersøgelser/forskning. I modsatte fald hindrer det os i at udvikle os som mennesker.

Gæst

#3

2015-04-28 04:38

Thomas Aastrup Rømer er en vigtig stemme i den ellers ikke eksisterende pædagogiske debat! Jeg er meget enig med ham i hans kritik af både artiklen, samt den generelle kritik af "læringsteknokratiet" med følgende mangel på ånd og sjæl i det danske uddannelsessystem! Enhver med viden bør have lov at kritisere og ytre sig frit!!!!

Gæst

#4

2015-04-28 04:47

Jeg er imod mundkurve!!

Gæst

#5

2015-04-28 05:03

Fordi jeg mener at TARs analyse er saglig og relevant, og jeg kan ikke se hverken had eller personforfølgelse i den. En kritisk stemme skal ikke trues eller kues.
Gæst

#6

2015-04-28 05:04

Konstruktiv kritik har ikke brug for mundkurve!

Konstruktiv kritik er nødvendigt for at skabe reflektion, forståelse, udvikling og des lignende. 

Det er desideret upassende at reagere på den måde, som Dorte Staunæs og Malou Juelskjær gør. Det tyder på to kvinder der ikke er forskningens verden værdig! 


Gæst

#7

2015-04-28 05:05

Demokratiet og ytringsfriheden er under pres fra magten, der er godt i gang med at ødelægge den frie dialog og kritikken af magten ved at knægte offentligt ansattes mulighed for at ytre sig kritisk.

Gæst

#8

2015-04-28 05:13

Jeg underskriver for at understøtte dels ytringsfriheden men også retten til at være fagligt uenig. Man har før set hvad der sker hvis en "lærd" får lov til at udtale sig uimodsagt....ja....jeg refererer til Niels

Gæst

#9

2015-04-28 05:22

Retten til kritik af gængse holdninger og faglige standpunkter

Gæst

#10

2015-04-28 06:04

Viden uden kritik er ikke viden

Gæst

#11

2015-04-28 06:09

Jeg opfatter Thomas Aastrup Rømers kritik som saglig og velbegrundet, der er ikke en snert af personforfølgelse i den, men han går efter bolden.
Folkeskolen har hårdt brug for den kritik TAR rejser

Gæst

#12

2015-04-28 06:11

Sæt kritikken og Thomas Aastrup Rømer fri!

Gæst

#13

2015-04-28 06:26

For at kritik og forstyrrelser af ensrettet tankegods ikke bliver tråd under fode af personlig nærtagenhed. For at faglighed stadig skal kunne modsiges. For at eksperter, forskere ikke tillader sig at stille sig selv uden for kritik.
straschnaja

#14 Fuld opbakning til Thomas!

2015-04-28 07:17

Jeg ser intet usagligt i TARs kritik - eller noget der på nogen måde går efter personen og ikke bolden!! Det er det rene vanvid, det her!! 

 


Gæst

#15

2015-04-28 07:19

forskning bør være fri hvad end den er kritisk eller ej. hvis ikke er der tale om hæmmet ytringsfrihed.

Gæst

#16

2015-04-28 07:39


Fordi Villy Sørensen og jeg mener at:

“Når en forstår noget anderledes, siger de at han misforstår noget.
Enhver må jo mene at han selv har ret

(ellers måtte han jo mene noget andet)
det siger sig selv, men derfor skulled et ikke
være nødvendigt at sige det.

Kan man have ret uden at tilstå andre ret
til at mene noget andet?”

Villy Sørensen, Vejrdag, 1982 25. 9

Gæst

#17

2015-04-28 07:41

Vores samfund har brug for mennesker, der vover at udfordre mainstraim-holdninger og magtapparatet, hvis vi skal opretholde demokratiet og den faglige udvikling.

Gæst

#18

2015-04-28 07:50

Fordi det her er farligt - hvis man på universiteterne kalder folk ind til tjenstlige samtaler, når de leverer saglig kritik af deres kolleger, så ophører fri forskning.
Hvor er forkæmperne for ytringsfrihed henne?

Gæst

#19

2015-04-28 08:08

Der mangler balance i den pædagogiske debat. Ingen "tør" desværre tale "bjerget" imod.

Gæst

#20

2015-04-28 08:19

Akademisk mobning - Tag jer sammen!

Gæst

#21

2015-04-28 08:25

Ubegribeligt hvorfor dette overhovedet bliver en sag - kritik må da være en forudsætning for al forskning.

Gæst

#22

2015-04-28 08:28

Debaten er jo med til at styrke holdninger og meninger, derfor.

Gæst

#23

2015-04-28 08:28

Fordi at hvis saglig kritik bliver anset som mobning eller 'usamarbejdsvilje' ser det sort ud for forskningen men også demokratiet.


Gæst

#24

2015-04-28 08:58

Fordi man sjældent har set så pinligt et angreb på åndsfrihed indenfor universitetsverdenen.

Gæst

#25

2015-04-28 09:23

Fordi denne viden er så vigtig.
Nå, men med sammentænkning af neurologi og affekt ender vi med sætninger som: ”Med andre ord udleder man strategiske tiltag, der skal aktivere engagement ved hjælp af neurovidenskabens indsigter om sammenhænge imellem centralnervesystemet og elevers adfærd”. Her er vi ved neo-strukturalismens endeligt: Neurologi, affekt, adfærd og læringsoptimering.