Mod gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Mod gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt.

Dette indlæg er blevet fjernet af underskriftindsamleren (Vis detaljer)
Gæst

#2


Jeg er sommerhusejer direkte til vandet (Reersø)og er ikke interesseret i udsigten til og støjgener fra evt. Vindmøllepark i pågældende område.

Gæst

#3


Jeg er for vindenergi, men mener at vindmøller hører til langt ude på havet uden for synsvidde, eller på land. Det er beskæmmende at man ved at placere vindmøller kystnært ødelægger den unikke natur der er langs Danmarks kyststrækninger. Danmark er et at de efterhånden få lande, som har en (nogenlunde) uberørt kystlinie qua vores kystbeskyttelseslovgivning. Politikerne bør have mere opmærksomhed på den værdi, der ligger i at kunne lade øjet skue ud i horisonten uden forstyrrelser - selv om det er svært at sætte kroner og øre på den.


Gæst

#4


Jeg synes, at det er meningsløst at ødelægge de bedste sommerhusområder i Kalundborg kommune.
Det bør ikke ske.
susanne

#5 Hav vindmølle park


Vi købte hus her ved Svallerup for snart 13 år siden, vi havde da ledt i 1,5 år efter en naturskøn beliggenhed og har nu nydt godt af det i de 13 år. Vi har i årenes løb brugt en del penge på vores hus, og skønner at en hel del vil være tabt hvis dette vanvittige projekt bliver gennemført, synes faktisk det er fuldstændig grotesk at staten/Kalundborg kommune kan skalte og valte med andres ejendom og udsigt, men det kommer vel ikke til at betyde noget for udsigten fra det fine nye rådhus i kommunen !!!


Gæst

#6


Et fantastisk rekreativt område bliver ødelagt, når uspoleret natur skal ødelægges af infralyd og rødt lys og flash-blink fra møllerne om natten, og skæmmet udsigt om dagen - Hvor romantisk er det at se solen går ned bag en skov af vindmøller - Hvad sker der med vores kystlinje??? Vil et sådan kunstigt rev få havet til at lægge materiale og tang til vores kyst eller vil der pludseligt forsvinde mange meter???

Gæst

#7


Har sommerhus med udsigt til bugten.

Gæst

#8


Pga de kommer til at ødelægge udsigten fra mit sommerhus


Gæst

#9


Hvorfor ødelægge sådan en naturperle, og turiststed med en masse grimme møller, der i stedet kan stå langt ude på åben hav

Gæst

#10


Hvorfor ødelægge sådan et naturområde, og turistområde med en masse møller der kunne stå langt ude i Kattegat
Michael Voer

#11 At være nabo til en Havvindmøllepark? NEJ TAK!


Det er pt. meget ”in” at tale ”vindmøller” og vi er sikkert mange der kan se fornuften i at producere grøn energi, men vi er derimod ikke mange der har lyst til at være nabo med udsigt til en vindmølle eller som trenden er nu – hele ”Parker” med kæmpe vindmøller. Hvem der har fået den idé, at kalde det for ”parker” ved jeg ikke, men tro mig, det er ikke parker af den slags, som man ønsker at være nærmeste nabo til. For en del år siden, opførte man disse ”parker” langt ude i havet, så langt ude, at man var sikret mod offentlig opstandelse mod projekterne. Nu er tiden en anden og det er politisk bestemt, at disse parker derfor kan opsættes i den beskedne afstand af kun 4 km fra strandkanten. Så kan projekterne nemlig realiseres rationelt og økonomisk attraktivt. Vi mennesker er blevet rigtig dygtige til at realiserer storslåede og komplekse byggerier – desværre er vi tilsyneladende samtidig blevet ludfattige på sund fornuft og almindelig dømmekraft.

4 km - Det er da laaaangt borte??

Nej - ikke i denne sammenhæng - På dag med almindelig sigtbarhed kan fra strandkanten i Bjerge Strand se Romsø der ligger 24 km borte - Højeste punkt på Romsø stikker 17 meter op over havets overflade.  

 

 


Gæst

#12


Havvindmøller hører ikke hjemme i det kystnære miljø. Stensætningen omkring møllerne vil ændre strømforhold i bugten/badestranden og ændre vores strand og sommerhusmiljø. Udsigten vil være kæmpe vindmøller tæt på stranden over hele horisonten.
bodil holst kjær

#13


Havvindmøller skal ud på havet og ikke placeres ud for en bugt i Storebælt (Jammerlandbugt). Møllerne kommer skæmmende tæt på kysten. Støjen vil kunne høres, selvom alle støjregler overholdes. Lyset vil genere nattemørket, da de er planlagt til at stå mod vest vil de fantastiske solnedgange blive spoleret.

Kysten ud til Jammerlandbugten er et sommerhusområde, hvor stranden, vandet, solnedgangene  er de vigtigste attraktioner. Når jeg ellers ser væk fra fuglelivet. Stranden ligger nemlig tæt på et fuglebeskyttelsesområde. I øvrigt er stranden en af de bedste på Sjælland. Hvad sker der med badevandet, hvis vindmøllerne, som det er planen, spærrer hele bugten? Skal vi bade i alge/tangsuppe?

Alt dette bare fordi byggeriet skal gøres så billigt som muligt. Det er også slemt, at Jammerland bugt slet ikke hører til de 6 områder, der af Energistyrelsen er udpeget til havvindmølleparker. Planen stammer fra et privat firma, der mener, at det har fået en god idé. Hermed hører borgernes retssikkerhed også op. Jeg har netop købt sommerhus ved Bjerge Strand (febr), men dette projekt fremgik ikke af de offentlige planer.


Gæst

#14 Havvindmøller


"vindmøller" /energi

Har nogle store miljø mæssige problematiker, der burde være en større forsknings/politisk interesse i at forfølge.

Tror personligt at vi er langt bedre tjent med sol energi.

Marianne


Gæst

#15


Udsigt til en så stor samling vindmøller fra et stort landområde
er ikke til at leve med. Havvindmøller bør ikke kunne skæmme
det danske landskab. Projektet lugter af profit da det ligger tæt ved Asnæsværket hvorved prisen for el bliver billigere.


Gæst

#16


Projektet ødelægger landskabet.
Vil givetvis give støj på kysten ved den fremherskende vestenvind.
Her må naturfredningsforeningen komme på banen.
Stor værdiforringelse for ejendomme langs hele kysten.
De store møller på Asnæs er allerede en skændsel for landskabet.

M. Erhald

Gæst

#17


Havvindmølle parker er fantastiske. De skal bare stå på havet og ikke i kystzonen

Gæst

#18


Det er urimmerligt at ødelægge smuk natur

Gæst

#19


Mit barndomshjem ligger på halvøen Asnæs ud til Jammerlandbugten. Der er stillet 6 monsterstore kæmpevindmøller op på Asnæs efter en høringsfase og et forløb, hvor der ikke blev ændret et komma, men tværtimod blev stillet 1 mølle mere op end planlagt. Der blev dispenseret fra afstand til kyst, offentlig vej og møllerne var ikke typegodkendt fra starten. Paradoksalt i forhold til, at der ikke bygget et hus på Asnæs i de sidste 60 år, og der ikke må plantes en busk 300 m og bygges nye huse fra kysten. Erstatningerne var afmålt på forhånd, besigtigelserne vedrørende erstatning blev klaret på 3 timer for 12 ejendommes vedkommende, og begrundelserne er behæftet med fejl og usande påstande (f.eks. ejendommenes placering i forhold til møllerne og hvad man kan se og høre). Efterfølgende er der selv om det modsatte blev påstået en "fantastisk" udsigt til 3 kæmpevindmøller, og de forpester luften vildt i forhold til støj. En henvendelse til Kalundborg Kommune for 2 år siden om en støjmåling er blevet ignoreret. Der burde efter min mening være en kontrol af støj mm. EFTER vindmøllerne er sat op. Der tages udgangspunkt i støjniveauet ved 6m/s og 8m/s, men underlig nok ikke når vinden er over disse vindhastigheder. Så er støjen faktisk helt vanvittig høj. I mellemtiden er mit barndomshjem blevet til et dødsbo, og en valuar spurgte om det var fly der var i luften, men det er altså vindmøllerne, og det hjalp kun på vurderingen i nedadgående retning, selv om erstatningen var 0 kr. Alternativ energi kan være godt, og vindmøllerne skal ud i havet, men ikke så tæt på kysten. Jeg glæder mig altid over vindmøllerne der står i havet, hvor de ikke generer nogen. Eksempelvis Storebæltsbroen og Øresundsbroen. I Jammerland Bugt vil de både genere sommerhusejere, men så sandelig også de folk, som bor fast ved Jammerland Bugt. Det er svært at forstå, at Kalundborg Kommune først voldtager Asnæs med placeringen af 6 kæmpevindmøller på land, men også pludselig skal have vindmøller til havs i det samme område. Pudsigt er det at de store godser, her Lerchenborg, altid tilgodeses. I afslaget på erstatning stod der, at man bare kunne kigge ud over vandet, bort fra vindmøllerne. Lerchenborg har pudsigt nok efterfølgende fået godkendt placeringen af Danmarks største solcelleanlæg til 800 mio. kr. Så udsigt til kæmpemøller og udokumenteret infernalsk larm og et solcelleanlæg til nordsiden samt 80 kæmpehavmøller mod syd det bliver "dejligt" i politikernes iver efter at få alternativ energi.

Gæst

#20


Jeg nyder hver eneste dag godt af en fantastisk udsigt. Denne vil være fuldstændig spoleret af vindmøller så langt øjet rækker. Det MÅ ikke ske, at hele bugten bliver fuldstændig fyldt op med store grimme vindmøller.....

Gæst

#21


1. Har sommerhus på Bjerge Nordstrand.
2. Støtter gerne op om havvindmøller, men netop på HAVET. De hedder jo ikke kyst- eller strandvindmøller.
3. Alt for mange vindmøller.

Gæst

#22


Jeg er imod det aktuelle projekt. Det er med sit omfang et urimeligt overgreb i natur og herlighedsværdier for området og et overgreb mod de frie kyster.
Lars

#23 Re: dit indlæg


# 19 Virkelig god kommentar. Jeg vil blive glad hvis du også vil lægge den på www.jammerlandbugt.dk 

Tak  


Gæst

#24


Fordi det er forkert at ødelægge et område, som er så skønt. Der er lavet undersøgelser ang. dyreliv, men ingen angående menneskelivets påvirkning af projektet. Det er åbenbart ligegyldigt, hvordan mennesker har det med det. Møllerne skal stå på havet yde af syne.

Hvem ville tage på ferie til et sted, hvor udsigten er oversået med kæmpestor vindmøller. Svaret er INGEN. Det er indlysende forkert at sætte vindmøller i den mængde, så tæt på land.

Gæst

#25 Re: Re: dit indlæg


#23: Lars - Re: dit indlæg 

 vi oplever også støj fra vindmøllerne på Asnæs...selvom at det blev vurderet at vi var uden for støjområdet til erstatning