Minimumsnormeringer NU!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Minimumsnormeringer NU!.


Gæst

#251

2015-04-22 08:44

Fordi det er en vigtig pointe at der er problemer med for høj normering. Vi vil gerne give børn det bedste vi har , men det er frustrerende at mangle tid til at nå alle børn.

Gæst

#252

2015-04-22 09:30

Det er på tide at sætte en normeringsløft. Det er en sikker vej frem mod bedre trivsel og kvalitet i daginstitutioner for både børn og voksne.

Gæst

#253

2015-04-22 09:37

Jeg skrev under på denne opfordring fordi det er med til at sikre Danmarks børn en fremtid med bedre vilkår i hverdagen!

Gæst

#254

2015-04-22 10:03

Da normeringen i dagtilbud Esbjerg er elendig og derfor kunne det være rart med en minimums normering.

Gæst

#255

2015-04-22 11:23

Jeg synes Danmarks børn fortjener at få mere voksen nærvær i deres daginstitutioner.

Gæst

#256

2015-04-22 12:32

Jeg er i øjeblikket i virksomhedspraktik på en skole og kan se at der er hårdt brug for ekstra hjælp i rigtig mange situationer . Lærer og pædagoger har virkelig hænderne fulde .

Gæst

#257

2015-04-22 13:34

Hvis vi skal bevare vores faglighed og mulighed for at dokumentere vores arbejde bedre og mere skal vi være flere pædagoger.

Gæst

#258

2015-04-22 14:16

Fordi vi godt nok løber stærkt, og samtidigt skal rumme flere og flere børn med udfordringer. Eksempelvis har vi lige fået et barn på stuen med sukkersyge, og ikke en time til stuen, når vi flere gange dagligt skal beregne blodsukker, kulhydrater og give insulin.

Gæst

#259

2015-04-22 16:23

Fordi det er vigtigt at vi giver "vores" børn tid og omsorg til at vokse, og det kan vi kun hvis der er nok hænder i daginstitutionerne.

Gæst

#260

2015-04-22 19:08

Jeg underskrev i denne underskriftsindsamling, fordi jeg er uddannet pædagog, og min dagligdag i børnehaven er så presset, at det ikke er muligt at arbejde ordentligt og målrettet med børns trivsel, læring og udvikling, særligt gælder, at der ikke er ressourcer til at arbejde fokuseret med en indsats i forhold til børn med særlige behov eller med fokuseret sprogarbejde i forhold til flersprogede børn eller børn med sprogvanskeligheder. Det er ikke muligt at arbejde med børn i små grupper, selvom vi ved at det er vigtigt. Vi er tvunget til at "massestimulere" i store børnegrupper, hvor de svageste, der har brug for en særlig opmærksomhed og indsats, drukner i mængden uden at få dækket deres behov. Det er stærkt kritisabelt og meget bekymrende, at det er det børneliv der tilbydes i dagens Danmark. Det er skammeligt i et samfund, hvor man gerne vil profilere sig som førende på mange områder - bare ikke på børneområdet, som er samfundets arvtagere!

Gæst

#261

2015-04-22 19:38

Forholdene er blevet værre og værre igennem de sidste 30 år, og nu er bunden nået - de seneste 5 år har kostet mere end 25% i vores normeringer. Kravene til os er ikke blevet mindre men langt større. Godt, at mine børn i dag er voksne. Det ER da ikke sært, at vi pædagoger bliver syge af stress.

Gæst

#262

2015-04-22 20:03

Er selv pædagogisk assistent og kender bestemt til problemet. Det er slet ikke forsvarligt. Godt at forældrene træder i karekter.

Gæst

#263

2015-04-22 20:47

Det bliver SÅ dyrt i fremtiden at spare på børnene nu!

Gæst

#264

2015-04-22 20:49

Fordi kårene i daginstitutionerne er for dårlige for både personale og børn

Gæst

#265

2015-04-22 20:51

Fordi jeg selv har en lille pige, som snart skal starte i en institution... Jeg føler mig bestemt ikke helt tryg ved at skulle overlade hende til så få pædagoger.. Spekulationer såsom om min datter er i "sikkerhed" osv, er noget jeg desværre ikke kan komme udenom.. Endvidere synes jeg , at det er helt grotesk, at man udsætter pædagogerne for så stressende et arbejdsmiljø og med så stort et ansvar... Det er altså mennesker vi har med at gøre, både hvad angår vores børn og vores pædagoger, og ikke ting.. Og og og sidst men ikke mindst så feks i forhold til Sverige, hvor en institutionsplads koster en 1/3 i forhold til i Danmark, så er det da helt absurd, at vi fortsat skal betale så meget som forældre, når vilkårene for vores børn bliver så markant ringere...

Gæst

#266

2015-04-22 23:06

Jeg bekymre mig for udviklingen hen imod at suge voksne ud af børnenes liv. Min egen oplevelse har været at kontakten alt for ofte afbrydes pga. hastværk og nødsituationer. Og de tiltagende historier om ensomhed og angst, ser jeg som tegn på en ubalance på hele vores allesammens omsorgsområde.. Det er en skidt udvikling i almindelighed.
Høje-Taastrup Kommune

#267 Re:

2015-04-22 23:37

#4: -  

 Vi har det sidste halve år været 2 medarbejdere til 10-12 vuggestuebørn. (Den ene medarbejder På 30t.


Gæst

#268

2015-04-23 00:43

Børn har behov for voksenkontakt så længe de er børn og med så få voksne som der er nu, så bliver de utrygge, bange og usikre og så får de store problemer når de bliver ældre, hvilket udvikler dem til usikre unge som ikke kan gennemføre deres uddannelser og dermed foringer hele vores samfunds eksistensgrundlag. Hvis politikkerne ikke kan se en sammenhæng i det, så har vi et massivt problem i vores såkaldte velfærdssamfund.

Gæst

#269

2015-04-23 06:03

Fordi der kun er 3 pædagoger til 28børn i min datters børnehave - men oftest når man kommer derop oplever man at de er en del færre!
Gl.pæd

#270 Re:

2015-04-23 10:41

#1: clv -  

 Det var nu ellers VKO der massefyrede, og skrev under på at de fyrede måtte genansættes i løntilskud. Deres lille 'tak' for strejken og den lønstigning den gav.


Gæst

#271

2015-04-23 10:46

Jeg synes det er nødvendigt med en minimumsnormering, da det ikke kun skader børnene i institutionerne, at der ikke er tid til den enkelte. Men i høj grad også for vi pædagoger, som skal løbe stærkere og stærkere i hverdagen, for at forsøge at nå det hele. Det er ikke sundt og giver stressede, trætte og for tidligt "brugte" pædagoger!

Gæst

#272

2015-04-23 10:50

Dette minimums krav er en nødvendighed for vores børn! Politikerne sætter krav til institutionerne om at skabe udvikling og læring, yde omsorg, være nærværende, samt lave dokumentation. For at dette er muligt kræver det flere pædagoger! Vi skal som land værne om vores børn, hvilket koster penge, disse penge er på længere sigt det det hele værd.
For Tør vi som land lade stå til at tabe børnene på gulvet? Konsekvenserne kan allerede ses nu, og bliver kun værre frem over!
Så SKRIV UNDER og vær med til at sikre vores børn en god fremtid!

Gæst

#273

2015-04-23 11:18

Jeg skrev under fordi kommunerne desværre har sparet så meget at det nu må være nok.

Gæst

#274

2015-04-23 11:23

Kvalitet for børn og unge er uforeneligt med mangel på omsorg fra for få voksne. Det er alles ansvar at vores guld (læs børn) får den voksenkontakt de har brug for for at trives og udvikle deres potentialer bedst muligt.

Gæst

#275

2015-04-23 11:28

Jeg har flere gange forsøgt (over Twitter) at få politikerne i tale omkring dette, men ikke så meget som ét svar har jeg fået! Det siger - er jeg bange for - med al tydelighed hvor meget de prioriterer emnet. Jeg er i hvert fald skuffet over manglende svar!
http://voresvirkelighed.dk/?p=5245
BEDRE NORMERINGER NU!