Nyeste Underskriftindsamlinger

Fjern Dansk A fra HTX

Vi er mange der er utrolig trætte af, at have Dansk A på HTX. Vi finder det overhovedet ikke relevant, og meener det er spild af tid. Argumentet for at vi skal have dansk er, at vi skal blive alment dannede. Dette finder vi mere eller mindre ligegyldigt i dagens Danmark. Gennem dansk lærer vi kun om litteraturhistorie og større forfattere gennem tiden. Dette kan vi ikke bruge til noget når vi engang er færdige på skolebænken. Vi er på HTX fordi vi regner med at få natuvidenskabelige eller teknis

Oprettet: 2020-02-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 7 7

Sag om jordforurening - brev til justitsministeren fra bekymrede grundejere

Landsretten skal den 13. og 16. marts i år tage stilling til en sag om forurening på en grund i Hvidovre, hvor en tidligere grundejer af byretten er dømt til at betale ca. 1.2 millioner kroner på grund af forurening. Dette på trods af, at dommen fastslår at denne grundejer ikke er skyld i forureningen eller har været vidende om den. (sagsnr: BS D-241/2016) På den baggrund er vi selvfølgelig stærkt bekymret for, at vi som grundejere eller tidligere grundejere kan risikere at blive sagsøgt og dømt

Oprettet: 2020-02-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 142 142

Ændre 4 uger virksomhedspraktik tilbage til 8 uger

Pr. 1 Januar 2020, har man lavet virksomhedspraktik reglerne om til kun at være 4 uger, uden mulighed for forlængelse. Dette giver ingen mening, da praktikanten kun lige kan nå at blive sat ind i virksomheden, hvorefter denne skal forlade stedet igen. På samme tid har virksomheden ikke mulighed for at kunne vurdere en medarbejder på kun 4 uger. Dette har konsekvenser for begge parter og konceptet med virksomhedspraktik har mistet sin værdi. Dette er virkelig ærgeligt, da det ellers er en fremrag

Oprettet: 2020-02-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 15 15

bevare østbanen Stevns

Bevar Østbanen – Nye skinner – Nej til BRT-busserØstbanen er en af Danmarks ældste lokalbanerDen åbnede i sin nuværende form i 1879 og består afto linjer: 110R (Køge-Fakse Ladeplads) og 210R (Køge-Rødvig. De nuværende skinner har tjent banen i 40 år,og er så nedslidte at de kræver en udskiftning.Den siddende regering både før og efter valget givetindtryk af at de ønsker både grøn omstilling, samten bedre balance mellem land og by, ved at udvikle de såkaldte landistrikter. Der har da også længe v

Oprettet: 2020-02-16

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 754 747

STOP ødelæggelsen af naturen ved Enghaven i Allerød - sig NEJ til boliger

Kære medborger Allerød Kommune vil ødelægge naturen ved Enghaven og bygge 114 boliger i flere plan på markerne mod Børstingerød Mose. Sig NEJ til bebyggelsen og ødelæggelse af naturen og støt underskriftsindsamlingen mod bebyggelse på Enghaven fordi: Enghaven er et særligt sårbart og værdifuldt naturområde med et rigt dyreliv, der grænser op til den fredede Børstingerød Mose.    Naturfredningsforeningen anbefaler at området bevares som naturkorridor mellem Børstingrød Mose og Store Dyrehave  I

Oprettet: 2020-02-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 355 352

Bevar Sønderborg Skøjtebane ved havnen

Der har i en periode været snak om at flytte vores dejlige skøjtebane op til en ny placering på Rønhaveplads. Vi er mange der mener at en flytning af skøjtebanen til Rønhaveplads vil være en skidt ide. Når man kommer fra dybbølsiden og passerer over broen, er det altid et dejligt syn når man ser voksne og børn hygge sig på isen. Dette er med til at give udefrakommende et positivt indtryk af byen, og som igen er med til at tiltrække turister.Hvis du, ligesom mange andre fra lokalområdet, synes at

Oprettet: 2020-02-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 47 47

NEJ - til tæt og høj bebyggelse ved skole og kirke

Jeg erklærer mig ved min underskrift enig i Sct. Mariæ Skole og Sct. Mariæ Kirkes indsigelser imod, at byggeriet vil være alt for højt med uhensigtsmæssige skyggevirkninger for skole- og kirke. Jeg erklærer mig også enig i, at byggeriet er placeret alt for tæt på skole og skolegård. Det direkte udsyn til skole og skolegård vil kunne virke intimiderende for såvel elever som lærere... Vi er også utrygge ved bygningsfasen i forhold til nærheden til skolebørnene. Der bliver i planen ikke vist respek

Oprettet: 2020-02-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1124 1113

Åben fagrådslokalet for de studerende

Vi er nogle stykker som meget gerne vil have et fagrådslokale som vi faktisk kan benytte, uden at vi skal op og hente en nøgle først. Nu har jeg undersøgt sagen og det vise sig, at vi er 4 linjer, som ikke kan bruge det lokale vi har nu, fordi det bliver brugt til lager af Dionysos (fesudvalget på dansk). Det er self klart at de skal have et lager et sted, men det må være muligt at finde noget et andet sted på uni. Derfor beder vi fagrådet om at åbne lokalet, så vi har et sted vi kan være. Filos

Oprettet: 2020-02-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 43 43

Stop lukningen af Køge Skoleorkester

En gammel hæderkronet institution, Køge Skoleorkester, står for lukning.Køge Skoleorkesterets historie kan dateres helt tilbage til 1935. For 70 år siden i 1950, blev Foreningen Køge Skoleorkester (FKSO) dannet på initiativ af en forældrekreds og en musikleder. Denne forening havde til opgave at drive orkesteret med den bagvedliggende administration af elevtilmeldinger, ansættelser og personaleansvar for musiklærere samt stå for indkøb og vedligeholdelse af musikinstrumenter, undervisningsmateri

Oprettet: 2020-02-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 354 334

Energinet bremser erhvervsudvikling i Tønder Kommune. Udsigt til 100 nye arbejdspladser blokeres af linjeføringen. Den skal ændres

Dette er en henvendelse til ALLE borgere i Tønder Kommune - IKKE kun dem, der bor indenfor linjeførings-zonen. Det drejer sig nemlig om ødelæggelse af erhvervs initiativ, udvikling og udsigt til op mod 100 nye arbejdspladser i Kommunen. Vi vil have ændret linjeføringen ved Vibegård, Aabenraavej 133 i Skærbæk. Aller helst skal kablerne i jorden uden om virksomheden. Vibegård havde, kort før offentliggørelsen af Energinets planer om højspændingsmaster ned gennem Vestjylland, haft kontakt til Tønde

Oprettet: 2020-02-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 85 85Facebook