Flytning af Gruppeordningen på Borgerskolen til Mølleholmskolen

Hvis du ønsker at være med underskriver af brevet, skal du underskrive med MitId.

Forældre og værger til børn i Gruppeordningen på Borgerskolen er dybt bekymrede og appellerer imod flytning til Mølleholmskolen. Bekymringer omhandler:

1. Børnenes Trivsel og Udvikling: Borgerskolens nuværende rammer er afgørende for sårbare børns trivsel. Enhver ændring kan påvirke deres udvikling og velbefindende negativt.

2. Bekymringer vedrørende Mølleholmskolen: Mølleholmskolen anses som udfordrende med kaotisk hverdag og fysiske rammer, der ikke imødekommer særlige behov. Flytning kan forringe stabilitet og overstimulere børnene.

3. Juridisk og Politisk Ansvar: Beslutningstagere skal sikre støtte og ressourcer i overensstemmelse med lovgivning og bedste praksis for sårbare børn. Flytning bør baseres på kendskab til og respekt for børnenes særlige behov.

4. Forslag til Løsninger: Alternativer som udvidelse af Borgerskolen eller brug af andre egnede lokationer bør overvejes. Erfaring med Mølleholmskolen viser fejludvikling og manglende trivsel.

5. Kendskab til Gruppeordningens børn: Børnene har ADHD, autisme, FAS m.v., og deres udfordringer kræver en stabil og tilpasset ramme, som Mølleholmskolen ikke kan tilbyde. Flytning kan medføre alvorlige fysiske og adfærdsmæssige konsekvenser.

Høje-Taastrup Kommune opfordres til at prioritere børnenes trivsel og udvikling ved at bevare dem på Borgerskolen eller et alternativ som kan give fysiske og pyskiske rammer, der undersøtter de sårbare børn.

Din stemme er vigtig i denne proces, så vi i fællesskab kan sikre de korrekte rammer til vores børn, så underskriv og giv dit tilsagn til at Mølleholmskolen ikke er en god løsning for vores børn.

Underskriv med det samme da det haster for at komme i dialog med Politikerne i Høje-Taastrup Kommune. Udfyldt fornavn, efternavn, by, land, e-mail m.m. samt tryk på ”Underskriv”

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Magali Lundstrøm vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...