Renovering af Børnehaven Nukas Legeplads - Nuuk

Nuka-Daginstitution-2-scaled.jpeg

Formål: Denne underskriftsindsamling har til formål at anmode Kommuneqarfik Sermersooq om at foretage nødvendige renoveringer og sikkerhedsforbedringer på legepladsen ved Børnehaven Nuka i Nuuk.

Problemstilling: Legepladsen, som er en central del af vores børns daglige aktiviteter, er i en bekymrende tilstand, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed. De specifikke sikkerhedsmæssige bekymringer inkluderer:

- Metaltråde, der stikker ud på gangbroerne, hvilket udgør en alvorlig skaderisiko.

- Gulvene i de små hytter er ustabile og risikerer at kollapse.

- Træhegnet på legepladsen giver splinter, hvilket er farligt for børnene.

Anmodning: Vi, de underskrevne, anmoder hermed Kommuneqarfik Sermersooq om øjeblikkeligt at igangsætte renoveringsarbejde for at sikre, at legepladsen ved Børnehaven Nuka er sikker og egnet til børnenes brug.


Nina & Kunuunnguaq Fleischer    Kontakt forfatteren af dette andragende