Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | Dette år (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
7 dage Altid Underskriftindsamlingens navnOprettet
51 51 Omtanke omkring ordentlig sagsbehandling på børne- og ungeområdet i Haderslev
Vi ønsker omtanke omkring ordentlig sagsbehandling på børne- og ungeområdet i Haderslev Kommune. I Haderslev Kommune har man siden 2015 sagt at der arbejdes med den svenske model. Kernelementerne i den svenske model er: “I denne model arbejder man med et meget lavt sagstal, en nytænkt og fremskudt sagsbehandling, et hverdagsperspektiv for børn og unge, systematisk inddragelse af familien og netv...
2019-07-15
47 47 Stop tvangsbort adoption
stop med at tvangsbort adoptere børn, sæt ind med mere støtte til forældre. den nye regering vil tvangsbort adoptere flere børn i dk, for at spare penge, syntes du også det er det rene vanvid. så hjælp forældre og børn, og lad os kræve at kommunerne overholder loven, en anbringelse skal altid arbejdes mod en hjemgivelse, men det sker ikke, forældre får ikke den hjælp loven foreskriver de skal have...
2019-06-30
46 210 Stop Gruskravsprojektet Nordøst for Skævinge
Undertegnede er imod grusgravsprojektet, da det i meget høj grad vil påvirke områdets natur og miljø negativt, herunder: Flere dyrearter på Miljøministeriets bilag IV liste, som er beskyttet efter EU’s Habitatdirektiv, bliver truet. Herunder den meget sjældne Løgfrø, Spidssnudet frø og Stor vandsalamander. Vejnettet i området er stærkt underdimensioneret til tung trafik, og det vil skabe store tr...
2019-05-07
46 46 STOP DEN UMOTIVEREDE VOLD BLANDT BØRN OG UNGE
Nu er det nok! Vi ønsker at vores børn og unge kan færdes trygt og sikkert. Hver eneste dag er der børn og unge i Danmark, der bliver overfaldet eller røvet af andre børn og unge. Størstedelen af overfaldene skyldes, at ofrene blot er på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Grupper af unge, opsøger systematisk jævnaldrende, for at udøve vold og røverier. At blive udsat for vold kan have ø...
2019-06-15
44 44 Høringssvar til BUU13: Vedr. Tilskud til daginstitutioner til børn i Spireforløb bortfalder
Vi er meget forundret over, at man foreslår at spare den pædagog, der sikrer en god overgang fra børnehave til skole. En overgang der er så vigtig for at komme godt fra start i en hel ny verden med nye rammer og regler.  Som beskrevet i 'Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet', så er det helt oplagt risiko for, at der er nogle børn med særlige tilknytningsmæssige udfordringer, der får en rigti...
2019-06-02
41 42 Salg af lattergas nær Grønttorvet
Det er Grønttorvetsbeboers opfattelse at salg af lattergaspatroner hos Elite købmanden - Folehaven 70 A, 2500 Valby bliver misbrugt som euforiserende stof og ikke bliver brugt til sit reelle formål. Som beboer af Grønttorvet tilslutter jeg mig derfor en boykot af Elite købmanden - Folehaven 70 A, 2500 Valby, hvis der ikke stoppes salg af lattergas og tilbehør hertil....
2019-05-31
41 65 724 afskaf pension til folketingsmedlemmer
Hvorfor skal folketingsmedlemmer have pension og slippe for at betale til efterløn? de kan få den pension vi andre får, og ved samme alder, så viser de et godt eksempel og vil gøre mere ud af pensionerne. Skriv under og få en folkeafstemning. når vi 100.000 vil vi kræve en folkeafstemning, så skriv under her...
2012-06-12
41 7 094 STOP SALG AF ROUNDUP TIL PRIVATE HAVEEJERE
ROUNDUP ER KRÆFTFREMKALDENDE I mange år har der været mistanke om at RoundUp, som bruges i haver og fødevareproduktion, er til fare for vores sundhed og miljø. Nu er det slået fast: Ifølge WHO er det aktive stof i RoundUp, Glyphosat, sandsynligvis kræftfremkaldende. Miljøministeriet har derfor sat Glyphosat på listen over farlige stoffer i arbejdsmiljø. Det betyder at ukrudtsmidlet fremover skal...
2015-06-28
40 6 365 MEGET MERE TANDSUNDHED
Hjælp os med at sikre, at alle har råd til forebyggende tandpleje Folketinget har med en ny, hasteindført særlov sat den danske tandsundhed på standby. Skriv under og hjælp os med at opfordre Folketinget til at sikre, at alle i Danmark har råd til forebyggende tandpleje. Vi opfordrer til, at Folketinget hurtigst muligt erstatter særlov L 235 med en ny og bedre lov.   Baggrund: Særlov med samfundsø...
2018-05-23
40 11 041 Din patientsikkerhed - din underskrift
Formænd for 29 patientforeninger - med ialt 37.000 patienter - har længe set med bekymring på en udvikling i sundhedssystemet, der i høj grad truer patientsikkerheden i Danmark: Omkring 300.000 mennesker, heraf måske også dig, risikerer at blive fejlbehandlet, fordi danske psykiatere har valgt, at samle en række fysiske sygdomme under det psykiatriske forskningsbegreb ”funktionel lidelse”.(BDS) I...
2016-12-06
Facebook