Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | Dette år (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
24 timer Altid Underskriftindsamlingens navnOprettet
59 439 Revider matematiklæreplaner på STX og HF
Denne henvendelse drejer sig om de nye læreplaner for matematik på B- og C-niveau på STX og HF. Vi ønsker disse læreplaner revideret, da vi ellers frygter, at elevernes faglige udbytte forringes væsentligt.     Større pensum I 2016 blev Matematikkommissionen nedsat med det formål at komme med anbefalinger til, hvordan det faglige niveau i matematik i gymnasiet kunne styrkes[1]. Én af de centrale...
2018-04-12
59 3 533 NY HUNDELOV NU.
Efter årelang utilfredshed i befolkningen, bør hundeloven revideres og listeforbudet ophæves. Alt for mange blandingshunde bliver aflivet efter Loven og det giver ingen mening at sunde og raske hunde skal aflives pga. deres udseende.  Østre Landsret har stadfæstet en afgørelse omkring udseende på to blandingshunde. De er alene på udseende dømt til aflivning. Ejer kunne ikke bevise blandingshundene...
2016-11-17
57 57 STOP SELSKABSLOKALE / Diskotek
SELSKABSLOKALE NEJ TAK FRANK!  Borgere i Borup må stå sammen om det ingen gang på jord har at godkende et selskabslokale i en gammel Falckstation, der hverken er ordentlig lydisoleret eller designet til at modtage gæster i den størrelsesorden det vil ske her. De borgere tæt på, kommer til at mærke voldsomme værdiforringelser og søvnløse nætter til følge. Et forsamlingshus er en god idé! Og det ha...
2019-06-19
56 56 Trafikken på Sandhusvej
Kære Odense kommune. Vi er mange mennesker, der færdes på Sandhusvej dagligt og vi er meget utrygge ved vejen og den færdsel, der foregår der. Vi er ikke af den oplevelse, at vejen er blevet mere sikker at færdes på efter, at der blev lavet chikaner - tværtimod. Vi oplever ofte, at biler der har forkørselsret trækker ind over cykelstriben for at gøre plads til de modkørende biler, som egentlig ska...
2019-06-18
51 51 Omtanke omkring ordentlig sagsbehandling på børne- og ungeområdet i Haderslev
Vi ønsker omtanke omkring ordentlig sagsbehandling på børne- og ungeområdet i Haderslev Kommune. I Haderslev Kommune har man siden 2015 sagt at der arbejdes med den svenske model. Kernelementerne i den svenske model er: “I denne model arbejder man med et meget lavt sagstal, en nytænkt og fremskudt sagsbehandling, et hverdagsperspektiv for børn og unge, systematisk inddragelse af familien og netv...
2019-07-15
47 336 Jeg vil have mine feriepenge udbetalt i 2020!
Folketinget har vedtaget at vi skal have en ny ferielov i Danmark i 2020. I den forbindelse har vores folkevalgte besluttet at de feriepenge som vi optjener i 2019, skal fastfryses indtil vi går på pension.  Dette er et overgreb på alle lønmodtager og bør stoppes. Skriv under her, hvis du er enig i at vi er gamle nok til selv at administrere vores egne penge....
2018-01-25
47 47 Stop tvangsbort adoption
stop med at tvangsbort adoptere børn, sæt ind med mere støtte til forældre. den nye regering vil tvangsbort adoptere flere børn i dk, for at spare penge, syntes du også det er det rene vanvid. så hjælp forældre og børn, og lad os kræve at kommunerne overholder loven, en anbringelse skal altid arbejdes mod en hjemgivelse, men det sker ikke, forældre får ikke den hjælp loven foreskriver de skal have...
2019-06-30
47 20 970 Bevar radio 24/7- forny deres sendetilladelse
Radio 24/7s sendetilladelse udløber d. 31 oktober 2019, og man er fra regeringens og DFs side ikke indstillet på at forny den. Tværtimod, så har man tænkt sig at sende tilladelsen i udbud, i første omgang med et krav om, at kanalens hovedredaktion skal ligge minimum 110 km fra København, og at mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere og alle administrative medarbejdere skal være ansat ude...
2019-03-23
46 46 STOP DEN UMOTIVEREDE VOLD BLANDT BØRN OG UNGE
Nu er det nok! Vi ønsker at vores børn og unge kan færdes trygt og sikkert. Hver eneste dag er der børn og unge i Danmark, der bliver overfaldet eller røvet af andre børn og unge. Størstedelen af overfaldene skyldes, at ofrene blot er på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Grupper af unge, opsøger systematisk jævnaldrende, for at udøve vold og røverier. At blive udsat for vold kan have ø...
2019-06-15
44 44 Høringssvar til BUU13: Vedr. Tilskud til daginstitutioner til børn i Spireforløb bortfalder
Vi er meget forundret over, at man foreslår at spare den pædagog, der sikrer en god overgang fra børnehave til skole. En overgang der er så vigtig for at komme godt fra start i en hel ny verden med nye rammer og regler.  Som beskrevet i 'Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet', så er det helt oplagt risiko for, at der er nogle børn med særlige tilknytningsmæssige udfordringer, der får en rigti...
2019-06-02
Facebook