Mest populære underskriftsindsamlinger i dette år

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi vil have adgang til ordbog ved tysk skriftlig terminsprøve på Svendborg Gymnasium d. 7. marts 2022

Til den kommende tysk skriftlig terminsprøve d. 7. marts 2022 får vi ikke adgang til en ordbog. Dette sker som del af en prøveordning for at hindre, at vi ikke bruger Google Translate el. andre forbudte hjælpemidler. Vi mener ikke, at det er fair, at vi ikke får adgang til en ordbog til tyskterminsprøven, når vi i størstedelen af undervisningen har adgang til en ordbog og bliver opfordret til brug af denne fra lærernes side af. Derudover er vores tysk terminsprøvekarakter en del af vores skriftl

Oprettet: 2022-02-01 Statistik

Eksklusionen af Viggo Jonasen skal trækkes tilbage!

Viggo Jonasen er den 20. marts 2022 blevet ekskluderet af Enhedslisten efter § 23, stk. 1 og 2 i Enhedslistens vedtægter. Anvendelsen af denne § er den ultimative reaktion/straf som Enhedslisten kan anvende overfor sine medlemmer. En sådan reaktion/straf kræver, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved vejen dertil – at den anklagedes retssikkerhed er opfyldt til punkt og prikke.   §23, stk. 1 og 2 lyder: Stk. 1. Medlemmer, der modarbejder Enhedslistens formål og politiske grundlag eller som h

Oprettet: 2022-03-29 Statistik

kritisable forhold i Toksværd SFO

kære alle forældre der har børn i Toksværd SFO, vi håber i vil være med til at sætte fokus på de problematikker vi synes der pt. er i Toksværd SFO, ved at sætte jeres underskrift på denne indsamling. Mangel på uddannet/kompetent personale. Stor udskiftning af personale. (vi/børnene savner Jens). Manglende overblik over tilstedeværende børn. Ubehagelige episoder i SFOen som ikke formidles til forældrene af personalet, men kun af børnene selv. Manglende ansvarstagelse af ledelsen ang. ovenstående

Oprettet: 2022-05-15 Statistik

Etablering af vuggestue i Sønderholm

 Kære borgere i Sønderholm Vi har i forældrebestyrelsen i Sønderholm Børnehave indledt det politiske arbejde ift. at få grønt lys til at etablere en vuggestue i forbindelse med børnehaven. Sønderholm er ved at være et mekka for børnefamilier, og prognoserne viser at antallet af børn stiger og stiger. Det er i takt med et generationsskifte samt udstykningerne vest for skolen. Men vi mangler akut pladser til vores helt små og her mener vi at en vuggestue vil være et vigtigt skridt i at sikre den n

Oprettet: 2022-01-20 Statistik

HA(Psyk) - Ryk eksamen i socialpsykologi

Vores eksamen i socialpsykologi er planlagt til at finde sted i uge 26. Derudover er undervisningen for alle andre fag slut i maj måned, og vi har derfor kun socialpsykologi undervisning i juni måned. Undervisningen er meget forskudt, så man for eksempel kun skal møde op ca 2 gange om ugen.  Vi ønsker derfor at undervisningen bliver komprimeret, så vi har mere intensiv undervisning i løbet af juni måned, og kan afslutte faget tidligere. 

Oprettet: 2022-02-24 Statistik

Lyskryds ved Axel Heides Gade, Artillerivej

Langt de fleste cyklister der skal fra Vesterbro til DR og KUA krydser Islands Brygge og Amager Fælled. På Islands Brygge er der forholdsvis få biler. Her går det nemmere da der er lavet rabatter, hvor cyklisterne kan holde, hvis der kommer biler. På Artillerivej er det meget mere kaotisk. Ingen rabatter eller lyskryds og i forvejen alt for mange biler. Jeg foreslår at der skal være lyskryds i krydset mellem Artillerivej og Axel Heides Gade da der kun er et fodgængerfelt i forvejen. Det ville gø

Oprettet: 2021-09-19 Statistik

Fjernvarme i Grejs/grejsdalen

Vejle kommune arbejder forsat på den såkaldte "Varmeplan Danmark", hvor de bl.a. undersøger, hvorvidt det giver mening at udvide fjernvarmenettet. Vi er mange i Grejsdalen og Grejsby som tænker det er en god ide, at forlænge fjernvarmenettet længere ud i Grejsdalen og videre til Grejs. Med din underskrift erklærer du dig enig i, at der bør føres fjernvarme længere ud gennem Grejsdalen og til Grejs.   Tak for din støtte. Grejs Lokalråd   NB: du får en bekrætelsesmail tilsendt, hvor du skal bekræf

Oprettet: 2022-04-26 Statistik

Forbyd fyrværkeri i Danmark 2025

Man kan sagtens holde nytår uden fyrværkeri. Det gør man allerede forskellige steder i verden. I Danmark har man også haft en tradition for en lysfest uden fyrværkeri. Andre steder kan man holde nytår med fakler, hyggelige bål og varm suppe. - det har vi også gjort engang. Miljø og klima har brug for alt der kan gøres for vi reducerer klimabelastende adfærd. Hjælp Danmark med at sætte et nyt klimastatement!  Forbyd fyrværkeri i Danmark 2025.

Oprettet: 2019-12-28 Statistik

Tilskudsordning til hjemmepasning

Jeg støtter at pengene skal følge barnet i Norddjurs Kommune. Hvis børn og deres forældre i en periode har brug for at hjemmepasse, yder Norddjurs Kommunne i dag intet tilskud som mange andre af landets kommuner ellers gør det. Ordningen er allerede finansieret, da der i forvejen betales tilskud til institutionspladser. Et tilskud der selvsagt tilgodeser kommunen og ikke forældrene, skulle forældrene vælge at hjemmepasse alligevel, og derved spare kommunen for deres udgifter til institutionsplad

Oprettet: 2022-01-30 Statistik

Etablering af fortov på Lundagervej

Du erklærer med din underskrift, at du støtter forlængelsen af fortov på lundagervej, fra eksisterende fortov mod vest frem til skovbrynet, som ses nedenfor.Begrundelsen for forlængelselsen af fortovet, skyldes den høje aktivitet af fodgængere der går på vejen. Der er 3 hotspots i området, der påvirkes af manglende fortov: Spejderne, Den grønne giraf(vuggestue+børnehave), samt bofælleskabet på lundagervej. Desuden benyttes vejen især til indkørsel ude fra ringvejen og ind til byens center.Rød li

Oprettet: 2022-04-29 Statistik