Mest populære underskriftsindsamlinger i 2017 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Lad vores hunde forblive frie på deres hundestrand

Vi fik for 2 år siden, af Helsingør Kommune "tildelt" et stykke af vores "Gummistrand" til hundestrand. Dette er et fantastisk koncept og til STOR glæde for hunde, ejere og tilskuere.Vi fik selv etableret et hegn, for at "skåne" de øvrige badegæster mod løse og våde hunde. Dette har fungeret fint for alle. Så skete det, der bare IKKE måtte ske. Skov og naturstyrelsen/ Kystdirektoratet i Lemvig har vendt tilbage med svar og holder på, at der IKKE må stå et hegn på gummistranden alligevel. De har

Oprettet: 2017-06-14 Statistik

Cykelsti Ejby-Køge nu

Nu skal Ejby stå sammen om et krav om cykelsti Ejby-Køge nu. Kommunen frigiver snart 9,8 mill kr. til igangsætning af cykelstiprojekter i kommune, og nu må det være Ejbys tur til at få den gennem mange år ventede cykelsti fra Ejby til køge etableret. Derfor skriv under på denne underskriftsindsamling og vær med til at styrke Ejbys muligheder med at komme først i betragtning. Resultatet af underskriftsindsamlingen vil blive overbragt til Byrådet i Køge Kommune. Vi håber på, at hele Ejby bakker op

Oprettet: 2017-02-15 Statistik

Dyrepoliti i Danmark NU!!!

Dyrepoliti for ALLE dyr! Den danske dyreværnslov er mangelfuld på flere områder. Det største problem i loven er at dyr ikke betragtes som levende væsener, men kun som ting. Dette betyder at mishandling og dyreplageri straffes som hærværk, og ikke overgreb på levende væsener. Flere lande har et decideret "Dyrepoliti", hvor specialuddannede mennesker bemander et politikorps, som udelukkende beskæftiger sig med indsats mod kriminalitet mod dyr.  Danmark har ikke et DYREPOLITI, og det trods det fakt

Oprettet: 2015-01-27 Statistik

Horsens Nordhavn

  Kære besøgende. Underskrifterne blev sendt til Horsens Kommune da høringsperioden var forbi d. 14/2. Underskrifter efter denne dato blev derfor selvfølgelig ikke sendt. Du er dog selvfølglig velkommen til stadig at skrive under - de relevante myndigheder kigger nok herind på et tidspunkt.   Indsigelse vedr. Lokalplan 2016-1 : Rammelokalplan, Nordhavnen i Horsens. Undertegnede borgere i Horsens Kommune og/eller brugere af Horsens Lystbådehavn vil hermed gøre indsigelse mod ovennævnte lokalplan

Oprettet: 2017-01-27 Statistik

Bevar skolestrukturen i Ørestad!

Hvis du vil støtte, at skolestrukturen i Ørestad bevares, så Kalvebod Fælled Skole og Ørestad Skole fortsat skal være hele skoler fra 0. til 9. klasse, til gavn for børnene og deres familier, så skriv under på dette åbne brev til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune:  Bevar skolestrukturen i Ørestad!   Københavns Kommune skaber igen utryghed for Ørestads børnefamilier i endnu logistisk øvelse. Forslag om at omdanne Kalvebod Fælled Skole til indskolingsskole, inden den er åbnet, får famil

Oprettet: 2017-10-08 Statistik

Stop byggeriet på Hannebjerg i Hørsholm

STOP ødelæggelsen af et grønt område i Hørsholm - nej tak til høj mur i tæt bebyggelse... Hørsholm Kommunen er med lokalplansforslag 166 for området ved det tidligere plejehjem Hannebjerg ved at lave en kæmpe fejl, og det skal stoppes! Lokalplan 166 vil ligge inde midt i lokalplan 156, der indeholder ca. 450 boliger. Af disse er 400 enfamilies huse i form af fritliggende villaer på grunde på omkring 800 – 1000 kvm. Alligevel ønsker Kommunen at man bygger 30 rækkehuse på Hannebjerg-grundens cirka

Oprettet: 2017-09-18 Statistik

Protest mod markedsføringen af mælk i folkeskolen!

Så startede min lille pige i SFO. En tid vi har set frem til herhjemme, da vi har talt om alt det spændende skolelivet byder på. Så får jeg udleveret 4 pjecer i et chartek. En velkomst, et nyhedsbrev, en introduktion til skoleintra.... og så en stor farverig en om mælk med overskriften "SKOLEMÆLK - EN DEL AF FÆLLESSKABET! Herunder kommer der en beskrivelse af hvad skolelivet handler om, og hvor vigtigt det er at gøre det samme som sine kammerater, fx at drikke skolemælk.  Min datter drikker ikke

Oprettet: 2017-04-06 Statistik

Velkommen flygtning til hjerternes Hellerup - svært og godt

Kære Hans Toft - nedenstående borgere i Gentofte kommune hilser 60 flygtninge på Hellerupvej velkomne. Vi hører den frygt andre borgere giver udtryk for og vi vil gerne være med til at løfte den udfordring det utvivlsomt er at få nye beboere og borgere til kommunen. Det er ikke enkelt at tage godt imod mennesker fra andre kulturer, mennesker der har måttet flygte fra deres hjemlande og måske har været gennem svære oplevelser, så lad os gøre en fælles indsats for at få det bedste ud af det - med

Oprettet: 2017-01-15 Statistik

AkutbilTilFaaborgNu

I foråret 2016 blev vores akutbil i Faaborg sparet væk. Dengang lavede jeg en hurtig underskriftindsamling, der over 2 dage gav næsten 600 underskrifter. Nu skal vi gerne have endnu flere. Den manglende  akutbil har, kort før jul, sandsynligvis været en medvirkende årsag til et mistet menneskeliv i Faaborg-området. Nu skal vi lægge endnu større pres på Regionsrådet, således de ombestemmer sig. Tryghed er for alle. Søren Hillers

Oprettet: 2017-01-03 Statistik

Bevar kystlinjen langs Strandvejen Aarhus

Bevar Strandvejen – Stop opfyldningen af Aarhus bugten!  Aarhus kommune har en ny helhedsplan for Tangkrogområdet til høring netop nu. Planen betyder bl.a. at bugten mellem Strandvejen og Marselisborg havn skal opfyldes og omdannes til bl.a.eventområde. Området vil svare til ca. 29 foldboldbaner svarende til 29 ha. Den del af Strandvejen som har bugten op til vejen fra fiskebådene til Marselis Hotel halveres. Strækningen er i dag 1 km og vil fremover kun være ca. 500 meter med bugtens vand lang

Oprettet: 2017-06-10 Statistik