Stop udgravningerne i Nørre Kvarter NU!

 

STØT OP OM AT FÅ STOPPET UDGRAVNINGERNE I NØRRE KVARTER


SITUATIONEN LIGE NU:

Kommunen har igennem længere tid foretaget udgravninger for at gøre plads til fortovsudvidelser, og graver lige nu asfalt op i krydset i Skt. Peders Stræde for at gøre plads til brostensbelægninger i krydset.

Samtidig er kommunen ved at gøre klar til nye opgravninger for at gøre plads til flere fortovsudvidelser i samme kryds, og har samme planer for krydsene Studiestræde/Larsbjørnsstræde/Vestergade. 

De igangværende og planlagte fortovsudvidelser og brostensbelagte kryds er en del af kommunens projekt "Bylivsaksen", som har til formål "at forbedre Nørre Kvarters byliv".

KONSEKVENSERNE:

Arbejdet med at banke beton og gamle brostenslag op i krydset har givet rystelser ind i de gamle fundamenter som er pælefunderet, og det har indtil videre lavet revner i vægge, lofter og facader i flere af de omkringliggende huse.

Men på trods af flere klager fra husejere i kvarteret, fortsætter kommunen sit arbejde, og har i et brev til de husejere, der allerede har indsendt klager, givet følgende svar:

"Forvaltningen har vurderet, at arbejdet ikke stoppes, da det ligeledes er vurderet, at anlægsarbejdet ikke overstiger, hvad man som beboer i København skal tåle efter de naboretlige regler... En ejendoms ejer har desuden pligt til at holde ejendommen i en sådan stand, at den kan tåle de påvirkninger, som er sædvanlige på det sted, hvor ejendommen ligger, og som er en følge af den almindelige samfundsudvikling."

skt_p_Revne.4_.jpeg

Til trods for at en Trafiksikkerhedsrapport, bestilt af kommunen selv, fremhæver, at der i kvarteret i forvejen er et stort problem - specielt for cyklister - omkring fremkommelighed på grund af de smalle stræder, har kommunen alligevel med sin igangværende løsning med fortovsudvidelser valgt at snævre vejbanerne yderligere ind. 

Cyklistforbundet udtaler i den forbindelse, at "...det er situationerne med bagfra kommende motorkøretøjer op til de indsnævrede kryds, som vi har svært ved at opfatte som mere sikre - for slet ikke at tale om trygge - for cyklisterne. Især fordi de hastighedsdæmpende foranstaltninger er pillet ud af den endeløse løsning.” [se detaljer i sagen nederst på siden].

Det arbejde der pågår og planlægges er ikke kun til yderligere gene for cyklister og til skade for vores gamle huse i kvarteret (hvoraf en del af fredede, idet de udgør en del af vores kulturarv).

Det er også i modstrid med Borgerrepræsentationens beslutning - og det stik modsatte af, hvad mange beboere og forretningsdrivende har ønsket.

Se blandt andet dette indlæg fra et medlem af Borgerrepræsentationen:

Skærmbillede_2017-11-15_09.44_.57_.png

 

Du kan se flere detaljer i sagen allernederst på denne side. 

Alt dette til trods, fortsætter kommunen sit arbejde.


sktp1_Kryds.opgravet_.jpeg

 

Uanset om du er ejer, lejer, erhvervsdrivende, besøgende eller blot elsker Nørre Kvarter lige så meget som vi gør, så skriv under hér, hvis du vil have kommunen til at stoppe opgravningsarbejdet NU. 

 

IMG_43171.jpeg 

 

Flere detaljer om sagen i artiklerne "Delte meninger om Nørre Kvarters byliv", "Beboere frygter for husene", "Fysisk blokade mod 'forbedringer' i indre by", i TV-indslaget "Beboere laver på tredje uge blokade ved et vejarbejde i Nørre Kvarter" og i opslaget fra Nørre Kvarters Beboerforening hér:


IMG_4194.jpeg


Nørre Kvarters Beboerforening    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook