Nyeste Underskriftindsamlinger

Indfør tilskud til pasning af egne børn Hjørring kommune

Hjørring Kommune bør benytte mulighederne i Dagtilbudslovens § 86 som giver kommunalbestyrelsen mulighed for, at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for, at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.Tilskuddets størrelse og perioden bestemmes lokalpolitisk, men kan være op til omkring 8.500 kr./barn/mdr.  Det er muligt at differentiere i beløbstørrelser i forskellige perioder. På den måde kan man beslutte, at

32 Oprettet: 2021-08-07 Statistik

NEJ TAK til vindmøller i området omkring Kundby, Vognserup, Trønninge og Knabstrup

Godsejeren Hans Christian Teisen ønsker at placere 4 kæmpe vindmøller med en højde på 150 m i området omkring Kundby, Vognserup, Trønninge og Knabstrup. Tilbage til 2013, var der første gang snak om at placere vindmøller i nærheden af Vognserup og Kundby. Godsejeren Hans Christian Teisen fra Vognserup Gods, var dengang, ligesom os lokalbeboere, voldsomt imod vindmøller. Dengang præciserede godsejeren tydeligt, i sin indsigelse, konsekvenserne til kommunen. ”Med et pennestrøg vil truslen om en kl

209 Oprettet: 2021-08-05 Statistik

Trafikfarlig skolevej - Nysted Skole

Det fremgår af folkeskoleloven og bekendtgørelse af befordring af elever i folkeskolen, at kommunen skal sørge for transport fra hjemmet til skolen, såfremt skolevejen overstiger 2,5 km for børn i 0.-3. klasse, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin eller hvis skolevejen er trafikfarligt. Vi har forespurgt Guldborgsund Kommune omkring vurderingen af farlig skolevej, idet Sakskøbingvej fra Herritslev til Nysted er vurderet trafikfarlig for børn fra 0.-6. klasse, men fra 7. klasse og o

84 Oprettet: 2021-08-05 Statistik

Vipperød støtter op om Toys Auto

Toys Auto på Roskildevej i Vipperød har fået afslag fra Holbæk Kommune til at sælge biler fra adressen på grund af en manglende landzonetilladelse. En landzonetilladelse til salg af biler er nødvendig, da der er tale om detailsalg, som ikke er tilladt i landzonen. Autosalget er foregået fra adressen i mange år, så vidt det huskes også før Ercan Toy erhvervede ejendommen i 2006. Først nu er Holbæk Kommune blevet opmærksom på, at det kræver en landzonetilladelse.  Ercan Toy og hans advokat,

293 Oprettet: 2021-08-01 Statistik

Nej tak til boligområde langs Korsør Lystskov. Ja tak til naturområde

Slagelse kommune ønsker boligområde i to plan langs Korsør Lystskov. Borgergruppen Sydbyen er imod boligområde men ønsker unikt naturområde.  

209 Oprettet: 2021-07-31 Statistik

Mellemrummet

Underskrift indsamlings formål er at få bevilliget et beløb til til opførsel og drift af et læskur i stil med pyermiden der står på havnen. Dette ville give vores ungemensker og alle os andre et overdækket hyggeligt sted med læ og lys og lidt hyggelig atmosfære. Dette ville snasynligt også kunne løse en stor del af byens problemer med unge mensker der fester og larmer på såvel på havnen som andre stedder hvor de nu ellers på holder til 

19 Oprettet: 2021-07-30 Statistik

Underskrifter til lyskryds på Ørestad Boulevard

Jeg erklærer mig hermed enig i at et lyssignal, hvor biler skal holde for rødt lys, er nødvendig for sikkerheden på Ørestad Boulevard ved Ørestad bypark. Dette er især af hensyn til de mange skolebørn, der krydser vejen hver dag (både morgen før 8.00 og eftermiddag), ofte for biler der ikke stopper eller som regel accelererer på denne strækning. Vi er mange bekymrede voksne og mener ikke at et uheld skal ske, før denne aktion er nødvendig. 

86 Oprettet: 2021-07-29 Statistik

P-Vagt på Rømø

Rømø ligger i Vadehavet, en del af Nationalpark Vadehavet, der er optaget på UNESCO's verdensarvsliste.  Hvordan kan Tønder kommune tillade, at autocampere, campingvogne og andre camperende enheder tilsidesætter øens regler om campering i naturen, og alligevel ligger overalt i naturen, i Nationalpark Vadehavet? Man vælger at tilsidesætte den enorme brandfare der opstår i heden, når campisterne opretter primitive bålpladser i lyngen, i skovbunden, og i klitterne. Man starter grillen op i samme om

131 Oprettet: 2021-07-28 Statistik

Vi vil have Masatique tilbage

Vi er uden varsel blevet oplyst at Region Sjælland har opsagt samarbejdet med Nærklinikkens læge Masatique Hatami. Region Sjælland oplyser at det er for at bevare "kontinuiteten" ?????????????????  Patienter i Nærklinikken Kalundborg, Hvis i ønsker at beholde Masatique underskriv dette.                             

57 Oprettet: 2021-07-28 Statistik

Fyre Jess Thorup

Ud med Jess Thorup ind med Ståle Solbakken

7 Oprettet: 2021-07-26 Statistik