Nyeste Underskriftindsamlinger

Stop fældning af fredskov i Balle / Buskelund.

Silkeborg Kommune vil fælde vild skov for at bygge rækkehuse. Byrådet har vedtaget en lokalplan (12-027) der giver lov til at fælde fredskov. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har indklaget kommunen til Miljø- og fødevareklagenævnet. Får DN ikke medhold, bliver skoven fældet. Hjælp med at stoppe fældningen. Skriv under, og jeg vil overbringe din underskrift til byrådet i Silkeborg Kommune. Venlig hilsen Carsten Ørum Skytt Grønningen 20 8600 Silkeborg   LÆS MERE HÉR: Skal vild skov fældes for

Oprettet: 2020-12-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 569 566

Støtteerklæring blandt læger for en 18-års mindstealder for omskæring uden lægelig indikation

Forhuden på penis er en integreret, funktionel, beskyttende og ekstraordinært følsom del af den naturlige mandlige seksualanatomi. Omskæring er en operation, som det er forbeholdt læger at udføre, hvor penisforhuden fjernes helt eller delvist.Som læger mener vi – i overensstemmelse med Lægeforeningens politik fra 2016 – at omskæring af raske, umyndige drenge er etisk uacceptabelt. Og vi mener, at forhuden i videst muligt omfang bør bevares i tilfælde af behandlingskrævende forhudssygdom.Omskærin

Oprettet: 2020-12-11

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1396 1369

Støtteerklæring blandt læger for en 18-års mindstealder for omskæring uden medicinsk indikation

OBS! Ny underskriftsindsamling påhttps://www.skrivunder.net/stotteerklaring_blandt_lager_for_en_18-ars_mindstealder_for_omskaring_uden_lagelig_indikationDette for at inkludere autorisations-ID for at hindre falske underskrifter

Oprettet: 2020-12-11

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 129 124

Stop misbrugscenteret på Bibliotekvej

Da Bibliotekvej er en ret befærdet vej, overvejende med børnefamilier, og børn der færdes alene både til Gungehusskolen, bredalsparkens fritidscenter og snart også til Hvidovre privatskole, finder vi det stærkt bekymrende at Hvidovre kommune vil oprette et misbrugscenter til medicinudlevering midt i et område med børnefamilier og erhvervsdrivende. Uden tanke for hvad det vil have af konsekvenser for beboerne.

Oprettet: 2020-12-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 99 99

Bevar de grønne rekreative områder tæt på Helsinge by

Den 3. december udsendte Gribskov kommune en for-høring til kommuneplanen 2021-33. Heri foreslår Gribskov Kommune bl.a, at et af de få bynære naturområder i Helsinge omlægges fra »landzone til rekreative formål« til »byzone til boligformål«. Det pågældende område, Ved Skoven 3,5 og 7, ligger imellem Engerødkvarteret og Bymose Hegn. Det er et 2,2 hektar grønt naturområde med rigt dyreliv og naturbeskyttet sø og mose. Området benyttes i dag af mange Gribskovborgere, og er en naturlig gennemgang fr

Oprettet: 2020-12-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 501 496

Invester i et aktivitetstag på P-hus Arena til gavn for skoleelever, beboere i Ørestad og Københavns brand internationalt

Til trods for politisk opbakning i pressen fra flere partier i Københavns Borgerrepræsentation til at inddrage taget på P-hus Arena til aktivitetstag til gavn for eleverne, der skal gå på skolen, som bliver p-husets nærmeste nabo, har man valgt ikke at investere i denne mulighed alligevel. Kun ved at investere i, at p-huset får flere funktioner, kan vi sikre ordentlige udearealer (friarealer) til gavn for eleverne i skoletid, for Ørestads beboere i ydertimerne og for Københavnerne ved at kunne f

Oprettet: 2020-12-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 237 236

The change of the Economic Psychology Exam

The change of the ordinal exam in Economic Psychology on Aarhus University, due to the COVID-restrictions, from an 5 hour on-site written exam to an virtual oral exam extended over a week, has major impacts on the students preperation schedule in the preperation period. Not only is the announcment only 3 weeks before the exam, but the ordinal (original) exam was an 5 hour on site exam divided in two; one multiple-choise exam without aid, and one case-exam with aid, but the study board at Aarhus

Oprettet: 2020-12-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 29 29

Jørgen Daugbjerg Burchardt, skal have ophævet sit dommerkort

Ved 50.000 indsamlede underskrifter vil der til folketinget, blive stillet følgende lovforslag: Jørgen Daugbjerg Burchardt, skal ved lov have ophævet sit dommerkort.  Grundlag? Jørgen Daugbjerg Burchardt, elimenerer glæden ved fodbold. Jørgen er et ødelæggende element i dansk fodbold. Der er aldrig i dansk fodbold, set et lavere niveau for en dommer præstation, uge efter uge. 

Oprettet: 2020-12-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 14 14

Ny REMA 1000 i Gilleleje

REMA 1000 har drevet dagligvarebutikken på Alfavej i Gilleleje siden 1997, hvilket vi har været glade for. Nu er vi imidlertid i en situation, hvor vi ikke længere synes, at vi kan yde vores bedste under de nuværende forhold. Vi ønsker derfor at flytte til en placering mellem rundkørslen og Gillelejehallen, som i vores optik er en langt mere ideel placering i byen. Her ønsker vi at opføre en ny og tidssvarende butiksbygning, der i langt højere grad vil kunne efterkomme, de forhold vi ønsker at t

Oprettet: 2020-12-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 607 605

En bedre online undervisning

Herunder er teksten til det brev vi vil sende til ledelsen med jeres underskrifter, til at bakke op om en mere effektiv online undervisning. Tak for jeres støtte på forhånd!   Kære Aarhus Statsgymnasiums ledelse Regeringen har i dag den 7/12 meldt ud, at elever på ungdomsuddannelserne i bl.a. Aarhus skal sendes hjem fra den 9/12 og de kommende uger modtage en relevant form for onlineundervisning.   Vi er nogle elever fra 1q, som har oplevet at online-undervisning ikke er så effektivt, som vi hav

Oprettet: 2020-12-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 38 38