bevar Tølløsebanen!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen bevar Tølløsebanen!.


Gæst

#26

2014-04-29 12:13

Jeg har ingen mulighed for at komme til og fra skole hvis denne bane bliver lukket. Ikke nok med at vi havde en bus ude ved os som blev brugt til at vi kunne komme til og fra skole blev lukket, så skal vores eneste og sidste mulighed også forsvinde..

Gæst

#27

2014-04-29 12:40

Jeg har bl.a. tre børnebørn i Kr. Eskilstrup, som dagligt har/vil få brug for banen.

Gæst

#28

2014-04-29 12:43

Jeg har tre børnebørn i Kr. Eskilstrup, der dagligt har/vil få brug
for banen.

Gæst

#29

2014-04-29 14:51

Støt endelig denne sag!!!

Gæst

#30

2014-04-29 15:30

Maidis loose

Gæst

#31

2014-04-29 16:08

Vis i lukker banden er i sku godt syge i potten ta jer sammen !!

Gæst

#32 Udvikle istedet for afvikle

2014-04-29 23:03

Banen er en attraktiv transport; hurtig og behagelig. Ved nedlæggelse flyttes passagererne ikke automatisk til bus.
Passagertallet er steget de sidste år på trods af togbusser på Nordvestbanen. Med øget hastighed både på Tølløsebanen og Nordvestbanen vil passagertallet stige og banen vil i sig selv blive attraktiv som transit fx. mellem Holbæk og Slagelse (forbindelse videre til Fyn og Jylland).
Lad togene fortsætte fra Tølløse til Holbæk med stop i Vipperød og overvej i stedet om nogle af buslinierne skal udtyndes - lad fx, 540 nøjes med at køre mellem St. Merløse og Ringsted.
Udvikl i stedet for afvikl. Banen er trafiksikker fremtid.

Gæst

#33

2014-04-29 23:06

Jeg syntes det er helt forrykt at nedlægge en velfungerende bane - flot at nogle har startet denne underskriftindsamling. Fortsæt kampen!!

Gæst

#34

2014-04-30 05:11

Syntes det ville være syndt at lukke Tølløsebanen,som betyder så meget for mange mennesker.

Gæst

#35 Bevar Tølløsebanen

2014-04-30 07:49

Min mand og 2 af hans kollegaer køre med den hver dag.
De for et kæmpe problem med af komme på arbejde
Hvis det spor bliver slettet.

Gæst

#36

2014-04-30 07:56

Tænk på alle os der går i skole og skal på arbejde. Mere behøver jeg ikke at skrive

Gæst

#37

2014-04-30 09:02

Skal bevares.

Gæst

#38

2014-04-30 09:17

Jeg synes vi skal bevare tølløsebanen fordi alle dem som rent faktisk bruger den, kan ikke komme på arbejde. Jeg bruger selv banen rigtig meget da jeg går i skole i Tølløse

Gæst

#39

2014-04-30 11:40

Det kan ikke være rigtigt at sådan et Mega godt og også meget brugt offentligt transport middel skal stoppes prøv da at se hvor mange mennesker der er med og der kommer mange flere fordi med alt det som vores Regering byder os er der jo flere og flere som må sælge deres Hus og også deres Bil"desværre" og denne strækning er Virkelig vær at bevare,,!! Pga. Af at det næsten er lige midt over Sjælland du-vi alle kan komme vider til foreksembel til K.B.H..!! lige så den anden vej til Høng og vider til Kalundborg og med en Evnt: Færge over Storebældt..!!! Så Nej det Kan i Ikke være Bekendt...!!!!

Gæst

#40

2014-04-30 11:42

vi vil ha banen

Gæst

#41

2014-04-30 11:46

hvorfor ændre på noget der fungerer godt og til folks tilfredshed

Gæst

#42

2014-04-30 11:57

Lad os beholde den.. Alt andet er dumt

Gæst

#43

2014-04-30 13:03

Nogen vil måske mene "Hvorfor skriver en fra Skagen under. Det berører ikke ham, om Tølløsebanen eksisterer, eller ej"

Men det gør det.
Men det gør det. Jeg mener ikke der generelt skal lukkes flere jernbanestrækninger, i Danmark.
Tvært imod. Jeg mener man kraftigt bør overveje at genåbne mange af de strækninger, der gennem tiderne er blevet lukket.
Og ikke kun pga. persontrafik. Jeg mener helt bestemt, at mht. godstransport, bør vi i fremtiden satse mere på skib og jernbane.
morfranzine

#44 Tølløsebanen

2014-04-30 15:15

Hvis banen nedlægges, er der mange som ikke kan komme på arbejde, skole o.s.v. jeg bruger toget til at komme ud og handle og komme rundt til venner familie og bare ture med børnene..nedlægges den, ja så bliver vi nød til at flytte, for der går sådan set ingen busser her og vul heller ha toget :-( BEVAR TØLLØSEBANEN
Dorte

#45 Regionstoget er en livsnerve for de små lokalsamfund.

2014-04-30 17:53

Jeg hører i dag, at det mere eller mindre er besluttet at Tølløsebanen skal lukke, og man kan undre sig over hvad de tænker på i Regionen og i folketinget. Regionstoget er livsnerven for alle de små lokalsamfund der ligger i det yderste af regionen, hvor der ikke er direkte forbindelse mod København, Slagelse, Roskilde, Holbæk og andre centrale byer i regionen. Det er vigtigt at der bliver sikret en ordentlig offentlig transport mellem de små lokalsamfund, hvis disse skal have mulighed for at bestå som attraktive lokalsamfund hvor folk har lyst til at flytte til og bo med deres familier.

Gæst

#46

2014-04-30 18:34

Tølløsebanen har været den hurtige vej videre for mig i mange år, både mod Tølløse og mod Slagelse når jeg har skulle i skole, eller er kommet hjem så sent at busserne ikke kørte mere.

Gæst

#47

2014-04-30 21:01

Der må ikke nedlægges flere baner, der er allerede nedlagt for mange.
Jan Rye Hougaard

#48 Det giver jo på 10 års sigt ikke umiddelbart økonomisk mening at lukke banen!!!

2014-04-30 22:32

Ifølge Region Sjællands notat af 23. d.s. (http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2014/Documents/1905/2497110.PDF) "Evaluering af Tølløsebanen" fremgår, at banen ganske rigtigt kører med bragende underskud, hvilket selvfølgeligt isoleret set ikke er optimalt. Bedre bliver det ikke, at man står overfor en udskiftning af sporene mellem Ruds Vedby og Høng.

Konklusionen i notatet er kort fortalt, at man over en 10-årig periode kan spare mio. DKK 231 ved at nedlægge banen, inklusiv sparede anlægsinvesteringer, delvise ekstraomkostninger til nedlukning af banen og endeligt omkostningen til at indsætte busser af en vis betjeningsstandard på strækningen.

Ifølge notatet vil et statsligt bloktilskud på mio. DKK 276, fordelt over 10 år, til gengæld forventeligt bortfalde, hvorved regionen jo umiddelbart over den 10 årige periode vil lide et nettotab på mio. DKK 45, hvis man nedlægger banen!!!

Så kan man starte en længere diskussion om, hvorvidt samfundet som helhed sparer penge ved nedlæggelsen, hvis staten slipper for at betale bloktilskuddet, kontra de samfundsmæssige konsekvenser det vil have for lokalbefolkningen ved nedlæggelsen af banen. Ser man fra regionens synspunkt på sagen, er det bare ikke interessant, om staten sparer penge - regionen mister mio. DKK 45 ved nedlæggelse af banen.

... Så Region Sjælland: Hold nallerne fra vor togbane - eller rettere, udskift de spor der skal skiftes mellem Ruds Vedby og Høng og sørg herudover for løbende at vedligeholde banen og optimere driften i fremtiden, så vil I uden tvivl lide det mindste tab eller måske endda, at banen inklusiv bloktilskud giver overskud (den rene banedrift estimeres alene til at koste mio. DKK 248 og sørger man herefter for en løbende vedligeholdelse, så der ikke opstår et investeringsmæssigt efterslæb, som kan der måske ved fortsat vækst i passagerantallet opnås en bæredygtig banedrift).


Notatet gør i øvrigt opmærksom på, at der på flere områder er økonomiske usikkerheder forbundet med beregningerne og for at de skal holde, vil det kræve, at Regionstog kan anvende togsæt m.v. på andre strækninger, hvilket ikke er givet på forhånd. Tilsvarende er der ikke afsat penge til oprensning af eventuelt forurenet jord.

Gæst

#49

2014-05-01 12:52

Da jeg en el skoter fo at jeg kan komme rundt da jeg har svært kol er det meget nødvendigt at bevare tøløsebanen for ellers kan jeg ikke komme til Slagelse eller til tøløse hos tandlægen for man kan ikke tage køretøjer med bussen og heller ikke med flex trafik så jeg vil blive meget afskåret fra fra al udenbys liv så tænk på os der ikke har andre muligheder håber i forstår et nødråb

Gæst

#50

2014-05-01 13:20

det ville syd for dem der skal til Slagelse