NEJ_TIL_VIELSER_AF_HOMOSEKSUELLE_PAR_I_FOLKEKIRKEN

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen NEJ_TIL_VIELSER_AF_HOMOSEKSUELLE_PAR_I_FOLKEKIRKEN.

TEOLOGEN.DK

#1

2012-05-10 21:52

Politikerne har i sinde at indføre vielser af homoseksuelle par i folkekirken på trods af mindretallets modværge. Det protesterer vi imod.

Gæst

#2

2012-05-10 22:10

Gud elsker alle , men Äkteskapet er skapt for Kvinne og Mand , alt annet er syndigt og kommer under dommen ,når Jesus kommer tilbage Amen .
Kjeld Flarup

#3 Det drejer sig om børn

2012-05-10 22:26

For mig er ægteskabet forbundet til at stifte famillie og få børn. Der er ikke kærligheden mellem to mennesker der velsignes men deres fælles projekt børnene.
Fuld respekt for at homoseksuelle ønsker ligestilling, men lad det ikke undergrave vores vigtigste projekt her i livet, at få børn.
Bent Christensen

#4

2012-05-10 22:43

Den afgørende grund til at protestere er, at det simpelt hen er "newspeak" (jfr. George Orwells "1984"), altså LØGN, at betegne et forhold mellem to af samme køn som et ægteskab eller i det hele taget at behandle et sådant forhold på en måde, så det kommer til at fremstå som et ægteskab. Og det gælder allerede i selve lovgivningen overhovedet; vi, som er imod, er jo også medlemmer af samfundet. Men helt særlig utåleligt vil det være, hvis vi får en sådan løgn ind i Folkekirkens Ritualbog. I så fald må vi markere vor protest ved at løse sognebånd, hvis vor sognepræst går ind for homovielser, ja, eventuelt ved at danne homovielsesfri valgmenigheder. Men jeg opfordre alle til at blive i Folkekirken. Det tjener slet ikke noget formål at sive enkeltvis ud nu. Hvis vi protesterer på blandt andet en af de to her nævnte måder, er vi ikke medansvarlige. Og så må vi ellers vente på bedre tider. Der er en afgørende kirkelig proces i gang. Vi er nok i den største overgangsperiode siden begyndelsen af 1500-tallet. - Bent Christensen

Gæst

#5 Re:

2012-05-11 08:58

#1: TEOLOGEN.DK -

Når jeg skriver under, så er det ikke et udtryk for, at jeg er imod de homoseksuelle. Men at jeg er imod at man går imod Guds ord og forsøger at gøre noget, som står i biblen som værende synd, ikke syndigt. Dette mener jeg er et direkte angreb på den kristne tro og en politisk diktering af hvad vores tro må og ikke må indeholde.

Ole B Jensen.

 

Den Næstekærlige Ateist

#6

2012-05-11 11:42

TIL KAMP MOD DE DANSKE LANDMÆND! DET STÅR I BIBELEN, ERGO ER DET SANDHEDEN!
Esajas bog, kap. 28:
v23 Hør efter og lyt til mig,
lyt opmærksomt og hør mine ord:
v24 Når bonden pløjer til såning,
bliver han så ved at vende og harve sin jord?
v25 Nej, når han har jævnet den ud,
spreder han dild og strør kommen,
og han sår hvede, hirse og byg på marken
og spelt langs kanten.
v26 Hans Gud vejleder ham, hvordan man gør,
og lærer ham det.
v27 Man tærsker ikke dild med tærskeslæde,
og kommen kører man ikke hen over med vognhjul.
Nej, dild banker man ud med stok
og kommen med kæp.
v28 Knuser man brødkorn?
Nej, ingen fortsætter i det uendelige med at tærske det;
man driver vognhjul og heste hen over det,
men man knuser det ikke.
v29 Også dette kommer fra Hærskarers Herre,
hans råd er underfulde, hans visdom stor.

Gæst

#7 Hvorfor skal homoseksuelle par have særrettigheder i kirken?

2012-05-11 17:35

#4: Bent Christensen -

Homoseksuelle kan ifølge dansk lovgivning blive juridisk forenet med registrereret partnerskab. Der blev kun indgået 300 af den slags sidste år. Nogle ganske få af dem, kom i nogle kirker for at få velsignelsen af en præst, der vil gøre det.  Hvad mere forlanger de. Jeg kan ikke få ind min knold, hvorfor homoseksuelle mennesker skal have særrettigheder i folkekirken. Det må være ligelighed, - og det er der jo allerede nu. De kan komme til enhver tid på lige fod med alle os andre. Der er ingen forskel. Mange af dem er både døbt, konfirmeret og i visse tilfælde gift (med en kvinde). De kan komme til alters og modtage nadveren på lige fod med os andre, og de kan - når den tid indtræffe - blive begravet på lige fod med alle os andre.

Hvad i alverden skal de have sær-rettigheder for? Kan nogen her give mig et sagligt svar? <3

Eran

#8 bla bla

2012-05-13 16:51

Det er jo netop hetero-sexuelle der har særrettigheder i kirken. De får både skattekroner og et ritual der er eksklusivt forbeholdt dem. Folkekirken er en statslig institution ligesom folkeskolen, børnehaver osv. Derfor vælger nogen at sætte deres børn i privatskole. melde sige ind i en frikirke osv. At nogen i 2012 i DK tror at de har en særlig ret til at definere/fortolke biblen er sådan set bare lidt enfoldigt, og det er nok derfor at jeres ynkelig projekt kun har skrabet 67 underskrifter sammen.

Gæst

#9

2012-05-14 18:08

Dansk Kultur er konstitueret af Kristendommen - og dens virkningshistorie.
Jeg vil IKKE dele ritual med homoseksuelle - Ægteskab er defineret ved 2 køn : mand / kvinde. Socialisterne vil nedbryde kultur og begynde med ABC.

Gæst

#10

2012-05-16 11:10

Ministre skal ikke blande sig i Kirkens indre anliggender..... Kirken er ikke en politisk kampplads.4,6 mill medlemmer skal ikke dikteres af an tilfældig valgt kirkeminister. En Kirkeminister som bruger sit hverv til at få egne personlige mærkesager igennem.... et ægteskab kan kun indgås mellem en mand og en kvinde som er symbolet på et livgivende forhold. Hvis kirken begynder at vie homoseksuelle så er det et skred i normaliteten som sender forkerte signaler og jeg ser så ingen grænser for hvad kirken skal vie. Husdyr og flerkoneri må så også være en fremtidig mulighed... Homoseksuelle kan få velsignet deres forhold og det viser da kirkens rummelighed ,men de kan aldrig blive ligestillet med ægteskabet.
cyberviking

#11 Re: bla bla

2012-05-16 11:17

#8: Eran - bla bla

Eran forholdet mellem en mand og en kvinde er symbolet på et livgivende forhold. Homoseksualitet er undtagelsen der bekræfter regelen. Mand og Kvinde er anatomisk skabt for hinanden men det er ikke seksualitet der definere ægteskabet men noget der er større.... Dine synspunkter er ynkelige og er du medlem af Folkekirken kan du jo bare melde dig ud.... der er Religionsfrihed i Danmark..  vi har en Folkekirke ikke en Statskirke...

 

Peter

#12 Næstekærlighed

2012-05-16 20:50

Næstekærlighed er kirken grundsten, men den er åbenbart stadig forbeholdt de skriftkloge.
Tag Jer dog sammen. Vi lever i et samfund, som har udviklet sig meget siden bibelen blev skrevet, hvad med om kirken fulgte lidt med i det samfund.
Elsker_mennesket

#13

2012-05-18 05:47

Jeg har oplevet heteroseksuelle par der har opført sig som svin overfor deres medmennesker.
Jeg har oplevet homoseksuelle par der har hjulpet og løftet mennesker, endog mennesker der ellers fordømte deres "hjælpere"...

Jeg vælger at se på personen og hans/hendes handlinger og ikke "klassifikationen" - Og jeg er HELT sikker på at Jesus ville gøre det samme.

Ingen "underskrift" herfra!
DocsDJ

#14 Stop!!! - Lige en halv..

2012-05-20 17:30

Alle skal have lov til selv at afgøre om de vil giftes eller for den sags skyld begraves.

Så i aftenshowet her forleden, at præsterne var imod at vie homusexuelle og for den sags skyld begrave dem, men hvorfor? - Det er sku' da ravende ligegyldigt om man er til det samme eller modstatte køn, de skal da have lov til at gifte sig og slå sig løs som alle andre, er dybt modstander at at det skal være forbudt!

... Hvis vi skal være imod noget og gøre det forbudt, skal det være rygning, men ik' det andet her, det vil sku være tåbeligt!
Gæst

#15 Re: Hvorfor skal homoseksuelle par have særrettigheder i kirken?

2012-05-22 00:35

#7: - Hvorfor skal homoseksuelle par have særrettigheder i kirken?

Er du helt væk, det er jo ikke sær-rettigheder homoseksuelle vil ha, det er ligestilling!!!

cst

#16 Respekt og accept

2012-05-22 09:48

Hvor er det forstemmende, at nogle vælger at diskriminere og se bort fra retten til ligestilling. Hvor er det forstemmende at nogle vælger at lade deres valg, deres tro, forhindre andre i at opnå samme rettigheder i samfundet.. Hvor forsvandt medmenneskeligheden hen, hvad blev der af respekten for andres valg? At nogle vælger at tro som de vil, har jeg ikke noget problem med, men det er stærkt kritisabelt at man i troens navn forsøger at fratage andre retten til ligestilling. Om ikke andet, så kunne det være al mulig grund til at lade sig udmelde af foreningen 'Folkekirken'
Føj, jeg skammer mig over at man som moderne dansker kan have den ikke-medmenneskelige indstilling til andre og deres valg!

Gæst

#17

2012-05-22 17:38

Heteroseksuelle, biseksuelle og homoseksuelle har alle ret til at blive viet i kirken. Herren elsker alle og alle har ret til velsignelse i kirken. Dette er sandheden.


Gæst

#18

2012-05-23 17:00

Seksuel synd giver ammunition og autoritet til fjenden til at ødelægge vores land indefra. Det er en kamp i åndeverdenen mere end i det fysiske.

Gæst

#19

2012-05-24 08:33

En Troende Færing
J.F. Danielsen

Stricker

#20 Et forsoeg paa svar til alle debetanter!

2012-05-24 12:19

Der er ingen grund til at blive saa haard i tonen!

Se foerst og fremmest vil jeg sige. Jeg har intet imod homoseksuelle... Naar det er sagt, saa handler diskutionen ikke om 'personlige preferencer', men om at 'alle valg har en koncekvens'. Der staar i bibelen, at hvis man vaelger til eller fra i det man kan lide eller ikke lide i bibelen, saa skaber man sin egen tro, og fred vaere med dem, der goer det!

Hvis man tager et valg, saa har det en koncekvens: hvis jeg slaar min bror, slaar han igen eller vil ikke snakke med mig igen... hvis jeg stjaelser kommer jeg i faengsel etc... Hvis man elsker en kvinde som mand, saa bliver man gift med hende, er tro imod hende og lever hele livet med hende (hvis ikke en af jer doer for tideligt) resten af livet. Man faar boern sammen. Se det er en koncekvens af mand og kvinde forhold, og jaevnfoert bibelen, saa velsigner Gud disse to, fordi de kan faa boern sammen (et frugtbart aegteskab!)!!!

Vielsen kan derfor i kirken (der er ikke tale om raadhuset), ikke foregaa mellem to af samme koen, da det ikke i bibelen bliver omtalt som andet end vederstyggeligt, men enhver person, lige meget koenslig orientering, kan personligt blive velsignet i en kirke til enhver tid, men ikke forholdet, da det er i direkte modstrid med 50% af bibelens tekster!!! Enhver praest, der derfor vier homoseksuelle som par i kirken, lyver derfor overfor de homoseksuelle, og det synes jeg ikke just er vaerdigt af dem!!!
En vielse udenfor kirken, synes jeg er ganske okay, men i kirken ville det vaere en fed loegn og at tale ned til det par homoseksuelle, der elsker hinanden.... At i gerne vil giftes og velsignes af Gud forstaar jeg godt, men vi kan ikke lave om paa Gud, hvor meget vi saa end har lyst. Han skabte os, vi skabte ikke Ham... Bibelen er ikke foraeldet, for som der staar: 'Der er intet nyt under solen'... faktisk er det eneste nye, hvordan vi goer nodagtigt de samme ting og helt fra begyndelsen har dette emne vaeret debateret paa kryds og tvaers!

Endvidere er der tilgivelse for alle ting, hvis man husker at have hjertet med, og ikke forsynder sig imod Helligaanden (Hvilket man altid ved man goer, foer man goer det! Og det kraever vilje at goere det. Man kan ikke goere det ved et uheld. Men det er en anden diskution!)!!!

Mvh Stricker

Dette indlæg er blevet fjernet af dens forfatter (Vis detaljer)

2012-05-24 12:31


Stricker

#22 Ligestilling!

2012-05-24 12:33

Jeg glemte at sige: Alle ER ligestillede i dette spoergsmaal, der er rettere tale om 'saerbehandlings oensker', naar vi taler om homoseksuelle vielser i kirken! - Jeg har som sagt intet imod vielser af homoseksuelle udenfor kirken, men i kirken ville det blot blive en loegn og anti-ligestilling, hvilket ikke er fair overfor nogen som helst!

Gæst

#23

2012-05-25 10:27

Man kan ikke velsigne en synd

Gæst

#24

2012-06-08 19:36

Der blev givet en lillefinger - og nu fortæres kroppen helt.