NEJ_TIL_VIELSER_AF_HOMOSEKSUELLE_PAR_I_FOLKEKIRKEN

Bent Christensen

/ #4

2012-05-10 22:43

Den afgørende grund til at protestere er, at det simpelt hen er "newspeak" (jfr. George Orwells "1984"), altså LØGN, at betegne et forhold mellem to af samme køn som et ægteskab eller i det hele taget at behandle et sådant forhold på en måde, så det kommer til at fremstå som et ægteskab. Og det gælder allerede i selve lovgivningen overhovedet; vi, som er imod, er jo også medlemmer af samfundet. Men helt særlig utåleligt vil det være, hvis vi får en sådan løgn ind i Folkekirkens Ritualbog. I så fald må vi markere vor protest ved at løse sognebånd, hvis vor sognepræst går ind for homovielser, ja, eventuelt ved at danne homovielsesfri valgmenigheder. Men jeg opfordre alle til at blive i Folkekirken. Det tjener slet ikke noget formål at sive enkeltvis ud nu. Hvis vi protesterer på blandt andet en af de to her nævnte måder, er vi ikke medansvarlige. Og så må vi ellers vente på bedre tider. Der er en afgørende kirkelig proces i gang. Vi er nok i den største overgangsperiode siden begyndelsen af 1500-tallet. - Bent Christensen