NEJ_TIL_VIELSER_AF_HOMOSEKSUELLE_PAR_I_FOLKEKIRKEN

Quoted post

Bent Christensen

#4

2012-05-10 22:43

Den afgørende grund til at protestere er, at det simpelt hen er "newspeak" (jfr. George Orwells "1984"), altså LØGN, at betegne et forhold mellem to af samme køn som et ægteskab eller i det hele taget at behandle et sådant forhold på en måde, så det kommer til at fremstå som et ægteskab. Og det gælder allerede i selve lovgivningen overhovedet; vi, som er imod, er jo også medlemmer af samfundet. Men helt særlig utåleligt vil det være, hvis vi får en sådan løgn ind i Folkekirkens Ritualbog. I så fald må vi markere vor protest ved at løse sognebånd, hvis vor sognepræst går ind for homovielser, ja, eventuelt ved at danne homovielsesfri valgmenigheder. Men jeg opfordre alle til at blive i Folkekirken. Det tjener slet ikke noget formål at sive enkeltvis ud nu. Hvis vi protesterer på blandt andet en af de to her nævnte måder, er vi ikke medansvarlige. Og så må vi ellers vente på bedre tider. Der er en afgørende kirkelig proces i gang. Vi er nok i den største overgangsperiode siden begyndelsen af 1500-tallet. - Bent Christensen

Svar


Gæst

#7 Hvorfor skal homoseksuelle par have særrettigheder i kirken?

2012-05-11 17:35:48

#4: Bent Christensen -

Homoseksuelle kan ifølge dansk lovgivning blive juridisk forenet med registrereret partnerskab. Der blev kun indgået 300 af den slags sidste år. Nogle ganske få af dem, kom i nogle kirker for at få velsignelsen af en præst, der vil gøre det.  Hvad mere forlanger de. Jeg kan ikke få ind min knold, hvorfor homoseksuelle mennesker skal have særrettigheder i folkekirken. Det må være ligelighed, - og det er der jo allerede nu. De kan komme til enhver tid på lige fod med alle os andre. Der er ingen forskel. Mange af dem er både døbt, konfirmeret og i visse tilfælde gift (med en kvinde). De kan komme til alters og modtage nadveren på lige fod med os andre, og de kan - når den tid indtræffe - blive begravet på lige fod med alle os andre.

Hvad i alverden skal de have sær-rettigheder for? Kan nogen her give mig et sagligt svar? <3