Gør Øverød til en trafiksikker by

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Gør Øverød til en trafiksikker by.


Gæst

#1

2012-04-18 23:32

Super initiativ, som jeg støtter fuldt ud.

Gæst

#2

2012-04-19 10:41

Undre mig, at der ikke er sket mere igennem årene, fra politisk side, det er trods alt både skolevej og institutionsvej! Farten på vejen er urimelig høj og hvis ikke der kan etableres bump, må der kunne etableres andet fartdæmpende!


Gæst

#3

2012-04-19 22:06

Jeg skal gerne forklare, hvorfor jeg absolut ikke har tænkt mig at skrive under:
1. Øverødvej er klassificeret som en kommunal overordnet trafikvej, og før kommunalreformen var det en amtsvej. Dette burde ikke være ukendt for beboerne på og omkring Øverødvej.
2. Der er mig bekendt i de 18 år, jeg har boet på Øverødvej kun været én ulykke med personskade. Det var en rigtig kedelig ulykke, men som den er blevet beskrevet - og det er faktisk gjort ganske nøjagtigt af øjenvidner - er det meget tvivlsomt, at den kunne være undgået ved nogen af de foranstaltninger, som aktivitetsgruppen foreslår. Kommunen er naturligvis nødt til at forholde sig til fakta og dermed prioritere ændringer af vejanlæg, hvor der bevisligt er sket undgåelige ulykker.
3.Mange af gruppens argumenter kan bruges på en hvilken som helst vej i bebygget område. Hvor er der ikke skoleelever, børnehavebørn, cyklister og ældre mennesker? Er oversigtsforholdene på Øverødvej dårligere end alle andre steder? Er der mere lokaltrafik fra sidevejene end andre steder? Hvad f.eks. med Vangebovej, Mothsvej, Skodsborgvej, Langhaven, Rundforbivej, Kohavevej, Strandvejen?
4. Jeg er i høj grad modstander af bump. Jeg er ret sikker på, at beboerne tæt ved eventuelle bump bliver ret trætte af hele tiden at skulle høre på opbremsninger og opgasninger, ikke mindst af busserne (og her har vi både rutebusserne 193 og 195 og også De Bla Omnibussers garagekørsel). Hvor findes de omtalte 50 km/tim bump, og er man sikker på, at kommunen i givet fald vil bruge dem? Det er i hvert fald ikke dem, der er konstrueret på Rudersdalsvej.
5. For min skyld kan man sagtens etablere mere synlige overgange ved Vestre Paradisvej og Pile Alle. Man kunne såmænd helt lukke Pile Alles indkørsel i Øverødvej, så tilkørslen med den dårligste oversigt fjernes.
6. Og så kan jeg ikke lade være med at kommentere folks adfærd ved biografen, når forestillingen begynder og slutter. Parkerede biler på Øverødvej, bildøre der går op ud til vejen, folk inklusive børn der uden ret meget tanke for den øvrige trafik krydser vejen. I øvrigt den samme adfærd som ses ud for købmanden på Vangebovej, specielt om søndagen. Så helt ærligt - de bløde trafikanter er altså også i stand til at skabe noget uoverskuelige trafiksituationer, når de ikke tænker sig om.
Poul Crone, Øverødvej 45B

Gæst

#4 Re:

2012-04-19 22:41

#3: -

For år tilbage var der ofte politi med fartmålinger "øst" for Borgmester Schneidersvej/ Øverødvej krydset, det gav vidst mange penge i een eller anden kasse, der var i alle tilfælde mange der blev standset.Men dette er nok sparet væk. Heroppe i "vores" ende af Øverødvej er der et stykke vej mellem Borgmester Schneidersvej og Forældrekredsens Børnehave hvor der ingen sving er på vejen, dette indbyder til MANGE fartoverskridelser. Der gasses op efter rødt lys og så går det ellers derud af, jeg tror ærlig talt ikke BUMP vil være værre at leve med. Om natten er det de travle mennesker fra hjemmeplejen der kører ræs herude, sammen med taxa'erne. Der køres ganske hensynsløst, LANGT over de tilladte 50km/t, og det er ikke få gange jeg næsten har GENERET de bagvedkørende når jeg skal svige ind i min indkørsel eller ganske enkelt overholder de fartgrænser der er. Og så har det da forresten også kostet os flere kæledyr. Ved det også gælder mine naboer. Med andre ord, Øverødvej øst for Borgmester Schneidersvej er en motorvej....jeg glæder mig til der forhåbentlig snart kommer fartbegrænsende foranstaltninger.

Pia Lorite. Øverødvej 114


Gæst

#5

2012-04-20 00:06

Jeg foreslår at kommunen prøver alternative hastighedsreducerende foranstaltninger: Det kunne være at opsætte stærekasser eller hastighedsfølsomme trafiklys og evt. foto af motorcykelbetjente i naturlig størrelse.

Gæst

#6

2012-04-20 22:05

- Noget skal der gøres; jeg er helt enig! Men om det skal være bump, ved jeg ikke. Nogle bilister tager fartbegrænsninger som en personlig fornærmelse, men de er der jo for at mindske gener og beskytte beboere og trafikanter i beboede områder, og overholdes de ikke, bør det give konsekvenser. Øverødvej er absolut ikke velegnet til høj fart, og trafikken kan godt holdes glidende med en fart på 50 km/t; det vil blot tage 3-4 minutter længere at tilbagelægge strækningen. Det er mest støjen, der generer os. På en varm sommeraften kan vi ikke have altandøren åben og se TV/høre radio samtidig. Til tider mærker vi også små rystelser. Jeg støtter derfor gerne initiativet for at få sat farten ned på Øverødvej, med en bemærkning om, at jeg også undrer mig over folks adfærd i trafikken ligesom gæst #3 gør. Tænk, at de vil udsætte sig selv for den fare. Pia Frensdorf, Øverødvej 83A


Gæst

#7

2012-04-21 17:13

SÅ godt I gør noget for at sænke den høje fart - TAK!
P. Nielsen

#8 Gode argumenter

2012-04-22 13:04

 

Jeg er 100% enig i Poul Crones argumenter, især #3 og #4. Jeg kan tilføje:

  • Vejbump vil genere alle motoriserede trafikanter, både dem der altid overholder hastighedsgrænserne og dem der ikke gør det.
  • Vejbump garanterer ikke en præcis hastighedsafgrænsning: Visse køretøjer - afhængigt af parametre som køretøjets masse, undervognsgeometri, bumpenes profil - vil blive generet allerede ved hastigheder under 50 km/t, mens andre vil kunne passere uden problemer med noget højere hastigheder. (Jeg har specialiseret i køretøjsteknik på DTU, og har dermed indsigt i dette emne).
  • Til Poul Crones argument #4 kan jeg tilføje andre miljøgener end støj: Bremsning frembringer bremsestøvspartikler, mens den efterfølgende acceleration vil resultere i øget emmission af udstødningsgasser og partikulær forurening - samt øget forbrug af fossile brændstoffer.
  • Vejbump har ingen direkte konsekvens for fartsyndere. En langt bedre løsning vil være fartkameraer, som kun vil have konsekvens hvis man bryder loven.
  • Jeg er enig i at Pile Alle bør lukkes ud til Øverødvej. Som ivrig cykelrytter kører jeg ofte mod vest ad Øverødvej - forbi udmundingen - og er altid meget bekymret (desværre ikke uden grund, idet jeg har været "tæt på" et par gange) for at blive overset af bilister der kører ud fra Pile Alle.

Som entusiastisk (men absolut ikke fartgal) bilist, ivrig cykelrytter og fanatisk løber kan je se problemet udfra flere synsvinkler. Min konklusion er at vejbump ikke er den rette løsning, men vil være en spild af penge og en konstant irritation for trafikanter såvel som omkringliggende beboere.

 


Gæst

#9 Re: Gode argumenter

2012-04-22 21:13


Gæst

#10

2012-04-27 13:42

Tilbage i 70'erne da Øverødvej blev udvidet, foretog jeg støjmålinger i skel og konstanterede, at støjniveauet allerde dengang lå over det tilladte for beboelseskvarterer!

Gæst

#11

2012-04-29 00:22

Godt initiativ for at ændre på denne plage.
Jeg er dog lidt i tvivl om hvorvidt bump er hensigtsmæssigt, pga. at det er en gene for busser og støj fra opbremsning og acceleration. Jeg er nok mere tilhænger af overvågning med foto eller strategisk placerede vejindsnævringer. VH Anita B. Svendsen

Gæst

#12

2012-05-02 13:04

Der bliver kørt for stærkt på Øverødvej - ingen tvivl om det. Det bør/skal der gøres noget ved. Bump, synes jeg ikke, er en god idé. Chikane-sving er bedre. En rigtig god idé er at opsætte de såkaldte stærekasser med automatisk fartkontrol. Disse kan et par gange om måneden suppleres af manuelle fartmålinger fra mørke kassevogne. Udgifterne ved disse tiltag tjener sig hurtigt hjem. Og at bilernes hastighed senere bliver væsentligt nedsat, er jo udemærket og netop tilsigtet. Venlig hilsen M. Christensen, Øverødvej 112.

Gæst

#13

2012-05-06 20:49

Vi har boet på Øverødvej nr. 28 siden 1977, og vi kan blot konstatere at trafikken er blevet rigtig ubehagelig og støjende.Det er ikke rart at gå på fortovet fordi bilerne ræser forbi i høj fart. Om vinteren, når vi skal skovle sne er det "livafarligt" fordi bilerne kører så hurtigt og så tæt forbi. Der vises ingen hensyn. Det samme gælder om sommeren, når fortovet skal fejes og det skal klippes. Det er også svært at komme ud fra sit hus med bilen fordi trafikken er blevet så meget mere forøget. Også i dette tilfælde må vi beboere pænt vente på at der bliver et lille "hul" så man kan komme ud. Folk har så pokkers travlt og mange speeder op for at komme op og rundt i svinget netop hvor vi bor. Vi kan mærke vibrationerne fra bilerne i vores hus. Det er ikke rart. Vi vil blive meget meget glade hvis man på en eller anden vis kunne afhjælået alle vores ubehagelige gener.

Med venlig hilsen Øverødvej 28

Sofia

#14 Fantastisk initiativ...som jeg helhjertet støtter

2012-05-09 00:26

Hvor er det rart,at en gruppe folk gør op med bilisternes næsten enerådige magt på vejene og sætter menneskelige værdier over fart og fremkommelighed.
I dagens Danmark bliver der slået omkring 400 mennesker i hjel om året- et uhyggeligt højt antal og døden på vejene kan i høj grad tilskrives den høje hastighed.Vi ved alle at det er farten,der dræber.....
Der behøver ikke flere lig på bordet for det er en kendsgerning, at der dagligt bliver kørt "dødskørsel" på Øverødvej og det skal stoppes for at skabe tryghed hos beboerne i området og for at hindre flere meningsløse dødsfald.Bilisterne har godt af at sænke farten og blodtrykket.De kunne de ligesom os andre trække i løbeskoene eller ta cyklen, hvis de vil holde kolesteroltallet nede
og livsmodet oppe...

Gæst

#15

2012-05-14 18:56

Meget gerne også bump på tilstødende veje, f.eks. Pile Alle!!

Gæst

#16

2012-05-14 19:04

Der køres også alt for stærkt på de tilstødende veje der bruges til gennemkørsel mellem Rudersdalsvej og Øverødvej!

Gæst

#17 Luk pile alle mod øverødvej

2012-05-19 20:35

Ja luk gerne pile alle af mod øverødvej, da det er svært at køre ud fra pile alle til øverødvej, og pga gennemkørsel mellem øverødvej og rudersdalsvej, hvor der er mange ny Holte skolebørn !