Gør Øverød til en trafiksikker by

Jeg støtter hermed kravene til Rudersdal kommune om:

  • Kommunen binder sig til kravet om maks. 15 % af bilisterne må køre over 60 km/t på hele Øverødvej
  • Etablering af bump eller hævede vejflader på Øverødvej, så det bliver svært at køre over 50 km/t
  • Etablering af flere sikre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter

 

 

 

Nedenstående er en omdelt som pamflet der kort beskriver hvilke problemer vi kæmper med i Øverød. Alle boliger op af Øverødvej har modtaget den pr. post.

 

Sikker trafik for alle på Øverødvej

 

 

Vidste du, at:

·         700 biler i døgnet kører mellem 70 og 120 km/t på Øverødvej, og

·         Kommunen har været klar over disse forhold siden 2008 - uden at gribe ind

 

Vil du støtte vores arbejde med at få:

·         Bilisterne til at overholde hastighedsgrænsen på 50 km/t

·         Bedre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter

 

Der køres for hurtigt på Øverødvej

Mange bilister kører fornuftigt på Øverødvej og holder sig omkring hastighedsgrænsen på 50 km/t. Men trafikmålinger fra 2008 og frem til i dag viser samstemmende, at 15 % af trafikanterne kører mellem 70 og 120 km/t. Det svarer til at ca. 700 bilister i døgnet overskrider hastighedsgrænsen med mere end 40 %.

Kommunen prioriterer fremkommelighed frem for trafiksikkerhed

I forbindelse med den offentlige høring af Rudersdal kommunes Trafik­handlingsplan for 2012-15 er vi en gruppe borgere, som har gjort ind­sigelse imod kommunens klassificering af Øverødvej som en overordnet trafikvej. Denne klassificering indebærer, at ”fremkommelighed” prio­riteres højest, og Trafikhandlingsplanens smukke ord om trafiksikker­hed og støj gælder ikke for trafikken på Øverødvej.

Kommunen har netop afslået vore indsigelser og dermed afvist det store behov, der er for at skabe øget trafiksikkerhed for de mange mennesker, der bor og færdes ved Øverødvej.

Farten må ned på Øverødvej

Vi støtter ønsket om fremkommelighed med en jævn trafikafvikling inden for 50 km’s hastighedsgrænsen. Men toppen må tages af farten. Derfor har vi formuleret følgende overordnede mål:

Inden begyndelsen af 2013 skal højst 15% af bilisterne køre 60 km/t og derover.

Det svarer til det mål, som kommunen har formuleret for hastigheden på overordnede lokalveje.

Flere og sikre krydsningsmuligheder

Hver dag krydser mange børnehavebørn, skoleelever, cyklister og ældre mennesker Øverødvej. Der opstår hurtigt mange farlige situationer for de bløde trafikanter. De udsætter sig selv for fare, når de forsøger at komme over Øverødvej, der med sine mange dårlige oversigtforhold og høje hastighed, gør det til en både utryg og farlig vej at krydse. Hertil kommer den megen lokal trafik fra beboerne ved Øverødvej og side-vejene, som skal flettes ind med gennemgående trafik og som gør trafik-intensiteten høj.

Der bør indrettes flere og sikre krydsningsmuligheder for de bløde trafikanter.

Bump på Øverødvej

Siden de første trafikmålinger i 2008 har kommunen ikke foretaget sig noget, bortset fra opstilling af en helle ved indkørslen til Øverød fra Gl. Holte. De efterfølgende trafikmålinger har vist, at den ikke har haft nogen virkning på nedsættelsen af hastigheden.

Nu har Trafik- og Miljøudvalget planer om at omlægge vejbanen fra Borgmester Schneiders Vej og ud mod Gl. Holte og sætte skilte med ”Din Fart” op langs Øverødvej.

Vi har haft kontakt med en trafikforsker, som fastslår at skilte med ”Din Fart” kun sænker hastigheden med 1-2 km/t. Det virker ikke. Til gen­gæld er der solid dokumentation for, at bump effektivt nedsætter hastigheden med 10-15 km/t.

Formanden for Trafik- og Miljøudvalget frygter, at sådanne foranstalt­ninger vil øge trafikbelastningen på Rudersdalsvej. Men hvis man star­ter med bump i den yderste del af Øverødvej, vil det ikke få nogen betydning for Rudersdalsvej. Der er i øvrigt så mange bump på Ruders­dalsvej, at trafikanter ikke vil føle sig tiltrukket af at benytte denne rute.

I dag findes der udformninger af bump, som udmærket kan befærdes ved 50 km/t og dermed både sikre en jævn trafikafvikling og en højere trafiksikkerhed. Derfor er bump den eneste effektive løsning til at sætte farten ned til de lovlige 50 km/t på Øverødvej.

Hvad synes du?

Vi har formuleret følgende mål for vores arbejde med at sikre en bedre trafik for alle på Øverødvej:

  • Kommunen binder sig til kravet om maks. 15 % af bilisterne må køre over 60 km/t på hele Øverødvej
  • Etablering af bump eller hævede vejflader på Øverødvej, så det bliver svært at køre over 50 km/t
  • Etablering af flere sikre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter

Vi har brug for din opbakning

Hvis du er enig i vores mål, opfordrer vi dig til at støtte vores under­skriftsindsamling på: http://www.skrivunder.net/overodvej

Du kan også kontakte et medlem af aktivitetsgruppen.

De indsamlede underskrifter skal bruges til at fortsætte presset på vores lokalpolitikere for at skabe ordentlige trafikale forhold på Øverødvej.

Kontakt

Du kan kontakte os på overodvej@rdsb.dk, hvis du har synspunkter og ideer, har oplevet uheld eller tilløb til uheld, eller gerne vil deltage i arbejdet.

Venlig hilsen

Aktivitetsgruppen

Peter Boje, Øverødvej 68B,             Tlf. 4546 6919

Jørgen Christensen, Øverødvej112. Tlf. 45425988

 

Stephan Martinussen, Kildevej 1

Jens Ove Riis, Rydholt 8
Tlf. 4541 4628

 

Uffe Torp-Pedersen, Vejlegårdsvej 2

Pia Edenhög, Søengen 1

Uddelt til beboere ved Øverødvej april 2012.