Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel!.


Gæst

#1176

2016-11-11 00:09

Elsker naturen - kender området og har nydt det meget

Gæst

#1177

2016-11-12 14:45

Synes måske der mangler lidt perspektiv her - at der skal bygges på det pågældende område har været en del af alle kommuneplanerne siden midt 90'erne. Hvorfor er der ingen politikere eller borgere der har reageret noget af de gange hvor en ny kommuneplan er blevet vedtaget? virker lidt hyklerisk at tale om katastrofe nu.

Synes i øvrigt Københavns Kommune gør rigtig meget godt for at skabe en interessant og blandet by, hvor også rekreative arealer tilgodeses. Det kan jo være at den nye bebyggelse rent faktisk kan tilføre fælleden noget og ikke mindst gøre at mange flere får glæde af den. Synes også det perspektiv totalt mangler i debatten.


Gæst

#1178

2016-11-15 01:30

Der bliver ødelagt nok under bygning af moderne sten-ørkener.
Lad åndehullerne - og især et så værdifuldt område som fælleden være.

Gæst

#1179

2016-11-15 11:20

af helbreds mæsige grunde for befolkningen læs naturens invirkningen på vores helse
læger og hospitaler er dyre for samfundet og naturen helbreder gratis folk har ikke tid og til at tage andre steder hen i dagligdagen gamle og børnefamilier en del boliger ledige og dyrer på bryggen amager trist

Gæst

#1180

2016-11-20 10:07

Jeg bor lige op til, de har snart taget hele Amager Fælled! Og der er så mange sjældne planter og fugle - samt resten af de fugle der var I tusindvis før de begyndte deres metrobyggeri og ørestadsboulevard. der var tusindvis af padder frøer tusser salemandere ænder gæs og sort sol hver aften af stære I tusindvis!

Gæst

#1181

2016-11-20 12:16

Det er vigtigt, at bevarer dette stykke naturperle.
Dem har vi brug fro at bevarer.
Også selvom jeg bor i det naturskønne Viborg, har jeg ofte færdes på Amager Fælle

Gæst

#1182

2016-11-20 13:53

Jeg går ind for bevarelse af Naturen

Gæst

#1183

2016-11-21 20:14

Fordi naturen er det vigtigste vi har!!!
#naturensstemmer

#1184 Re:

2017-03-03 09:49

#1177: -  

 Der bor rødlistede arter lige der og kun lige der. Danmark er et af de lande i EU hvor udryddelsen af arter går stærkest.

Vi skal ikke indrage mere oprindelig natur, og slet ikke natur der er habitat for truede dyr.


Gæst

#1185

2017-05-22 10:17

Det er som om nogen ikke kan tåle at se en græsplet uden at der skal bygges på den.

Christian Ibsen

#1186 Værn om den grønne oase

2017-08-29 20:07

Lad os nu bevare den lille mængde natur vi har tilbage her tæt på byen. New York er også tæt bebygget og mangler boliger, men derfor nedlægger man jo ikke Central Park. Eller Hyde Park for den sags skyld i London.

Det handler altså ikke om at der absolut skal bygges lige dér, for ellers ender folk jo på gaden... Selvfølgelig er der bedre løsninger andre steder rundt i byen.

SF og De Radikale var oprindelig også for byggeri, men har siden set fornuften i at beholde fælleden og den sidste skønne natur i vores hovestad. Nu mangler vi bare dig Frank Jensen. Fair nok at du tænker på folk og at København mangler boliger, men der må altså være bedre løsninger end at fjerne vores allesammens dejlige natur.

Uanset politisk ståsted, så kan vi alle blive enige om naturens generelle skønhed. Lad os få en international park i verdensklasse i vores dejlige by.

Bevar Amager Fælled!

Du kan stadig komme til fornuft Frank Jensen :-)


Gæst

#1187 Re:

2017-08-30 18:29

#1: -  

 Jeg red på hest på Fælleden i 80'erne. Gik med min hund og samlede bær, frugter, skvalderkål, peberrod m.m. Nød dyrelivet. Fik en stor intetesse for naturen og besluttede at gå den naturvidenskabelige vej. Som bymenneske er der meget vigtig læring i at være i naturen og børn i dag bør se og føle naturen tæt på sig. Betongettoer og billige lejligheder har ikke meget at byde på I den retning. 

Torben Brandstrup.

#1188 Amagers. Den Grønne Ø... af Beton.

2017-09-07 01:04

Hvad er Danmarks farligste Dyr ? Skovflaaten eller Mennesket ? Indbyrdes er Flaaten farlig for Mennesket, hvor Mennesket ikke udgør en særlig stor Trussel overfor Flaaten. Hvad er saa Planetens farligste Dyr ? Svaret er Mennesket. Forurening, udryddelse af Dyre- og Fugle-Arter skyldes i allerhøjeste Grad Mennesket. Amager er blevet voldtaget mere end rigeligt. I en af Storm P.'s Fluer sidder en Mand i en Lænestol, og læser Avis, og siger "Der er opfundet meget de seneste Ti Aar. Nu kunne det være rart med Ti Aar hvor der ikke bliver opfundet noget.". Amager er blevet voldtaget mange Gange i nyere Tid. Lufthavnen, Metroen, Øresundsbroen, Multiarena, Ødestaden, og Danmarks Radio, som ogsaa skulde flyttes herud paa Amager selvom at de havde TV-Byen i Søborg, som var perfekt. Der er ogsaa nær Stranden i Retning mod hinsidan gang i et stort Byggeri, som jeg synes bør navngives Mini Dubai, og der er næppe nogen Tvivl om, at en overhysterisk Far ville muligvis give sin Søn en flad hvis Sønnen havde tegnet en Tegning der lignede en af de Bygninger. Nu sker saadan noget heldigvis aldrig da der ikke findes saa daarlige Fædre, og Børn der tegner saadan... Det er kun Arkitekter der tegner saadan. Der bliver hele Tiden talt om Grøn politik, og det forekommer mig at Grøn politik betyder at Jorden dækkes med Beton, som efterfølgende males Grøn, og saa kalder man det for Græs. I Fremtiden bliver det nok mere almindeligt at i stedet for at ved et Grønt Omraade staar "Græsset maa ikke betrædes.", saa staar der nok "Nymalet.". Af nye Bygninger paa Amager, som jeg hilser velkommen er Den Blaa Planet, for der kan man faa udvidet sin Horisont, hvor imod at nogle Bygninger kan blokere for Horisonten. Man bør i den Grad bevare Amagerfælled til evig Tid for det er en naturlig Ting, naturligvis, at naturen, i Sagens natur, er et naturligt Naturfænomen. Ærbødigst Torben Brandstrup.

Jensen

#1189 Vi bliver snydt.

2017-09-12 12:21

Der er ikke noget unikt naturområde på hjørnet af Vejlands Alle. Vi bliver snyt, af folk med en skjult politisk dagsorden. Jeg ved det, jeg er 60 år og fra Vest-Amager. Der var ikke et specielt beskyttet område i det hjørne af lossepladsen, da jeg var barn. Jeg går på alle måder ind for en menneske- og naturvenlig brug af den gamle losseplads. Lad os få noget smukt og sjovt ud af området. Og lad os med næb og klør kæmpe mod kontorhuse og grimme blokke.

Jeg mener at den fantastiske Naturpark syd for Ørestaden kan dække nærområdets behov for uhæmmet natur. Og mon ikke arterne fra Vejlands Alle også kan finde et levested der? Jeg synes at nord-fælleden, den gamle losseplads, skal bruges til menneskevenlige aktiviteter. Min egen kæphest er nyttehaver, til værdigt trængende fra brokvarterene. Men det er lige meget. Det jeg ønsker er en fornuftig debat. Og jeg føler mig talt ned til af, "Bevar naturen"-lobbyen, når I fremstiller al byudvikling som automatisk naturfjendsk, når en af jeres talspersoner toner frem på mit TV i den bedste sendetid og proklamerer, at; -Nu  EU fordømme Frank Jensen. Og fremviser to døde skrubtudser, der er kørt over af maskiner, og som sikkert har lidt i flere timer. ! Der bliver kørt millioner af frøet og tudser og alt muligt andet over. Hver dag. Og det er da synd. (Specielt, hvis man satser på at blive en lille frø i sit næste liv.) Men det er jo nok sket før. Det skulle være meget mærkeligt, hvis lige det gadehjørne, har været fredet for tunge entprenørmaskiner og effektiv dræning, med grøter og grusveje under opførelsen af Sjællandsbroen, og som adgangsvej til lossepladsen. Jeg mindes ikke at militæret var på den side af Vejlands Alle, men hvis de var, tvivler jeg på at deres aktiviteter har været særlig sunde for naturen.

Lad os få en mere nyanceret og positiv debat om området. Måske er der nogen der synes, at der skal ligge et lille anlæg, med et springvand, og en buste af Fernando Møhge. Eller en sø med svaner, og sådan nogle hvide, russiske pelikaner, som dem de har i Hyde Park i London, der kan spise en due i en mundfuld. Det ville i hvert tilfælde være mere interesant end et mussum for den verdensberømte, og fuldstændigt enestående- Vejlands Alle-frø. - Også selv om den er direkte efterkommer af Grauballe-frøen. Eller hvad?

Frej

#1190 Re: Vi bliver snydt.

2018-04-28 11:29

#1189: Jensen - Vi bliver snydt. 

I så fald er der alle danske feltbiologer der lyver i rapport efter rapport om det særlige ved strandengens på AFs biodiversitet.