Bevar Københavns naturhistoriske kronjuvel!

 

Opdatering, efterår 2020: Verserende fredningssag – med kontroversielle elementer

De mangeårige planer om at bebygge Amager Fælleds gamle strandeng blev officielt opgivet af overborgmester Frank Jensen i oktober 2017. Der er blevet rejst fredningssag for Strandengen, og sagen er stadig i gang. I Københavns kommunes oplæg til fredningen indgår en 5 meter bred, asfalteret cykelvej tværs hen over området. Den skal bruges til færdsel mellem Sundby Metrostation og det planlagte boligområde, som nu er blevet "flyttet" fra Strandengen til den nærliggende Lærkeslette. Danmarks Naturfredningsforening København har gjort indsigelse mod denne cykelvej.

Hvorfor er netop dette område så vigtigt?

Strandengen er et af de sidste oprindelige naturområder i Københavns kommune – og har mindst 5.000 år på bagen. Området har aldrig været pløjet, dyrket, bebygget eller påfyldt jord i nævneværdigt omfang. Den lange historie betyder at planterne, insekterne, svampene og alt andet liv på arealet udgør en unik økologisk sammensætning af arter, der kun findes i oprindelig natur. Blandt andet er der mere end 20 plantearter, som ikke vokser andre steder i kommunen end netop her. Denne kampagne fortsætter, indtil der er gennemført en fredning, som sikrer Strandengens naturværdier for eftertiden.


Danmarks Naturfredningsforening København    Kontakt forfatteren af dette andragende