sikker-skolevej-gladsaxe

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen sikker-skolevej-gladsaxe.

MH

#1 Hvad skal vi så gøre?

2015-09-09 16:42

til alle jer der har skrevet under og protesterer imod, at haspegårds kvarteret skal ligge i et andet skoledistrikt, hvad mener i ville være et bedre forslag? 

 

Faktum er, at der er for mange børn på Gladsaxe skole - der er bestemt ikke plads til endnu en gang at skulle modtage 4 spor til sommeren 2016. 

Hvordan skal det problem løses, medmindre man gør skoledistriktet mindre? 

 

Det er selvfølgelig altid rigtig øv, når man bliver berørt, men vi er nødt til, at indse der skal ske en ændring for, at vores børn ikke drukner på Gladsaxe skole. 

KF

#2 Re: Hvad skal vi så gøre?

2015-09-09 17:46

#1: MH - Hvad skal vi så gøre? 

 Jeg mener at denne underskriftsindsamling ikke er imod en omlægning af skoledistrikterne, men det absurde i at flytte Haspegårdskvarteret til Skovbrynet Skole.

Der findes i høringsmaterialet et alternativ 6 (bilag 9) fremsat af Børne- og Undervisningsudvalget man måske kunne kigge nærmere på. Børn fragtes i dag til skolen med skolebus fra fjernere liggende kvartererer end Haspegårdskvarteret, hvor man har minimal gå afstand til skolen i dag via lukket vej/sti system.

Og måske der findes en endnu mere passende fordeling, som ikke går ud over de berørte børnefamiliers dagligdag, logistikudfordringer og relationer?

Faktum er at kommunen forsøger at tvinge kvarteret midt over, udsteder ingen søskendegaranti og foretager, ud fra hvad der står i høringsmaterialet, absolut nul investeringer i en sikker skolevej for vores børn efter en eventuel omlægning.


Gæst

#3 Re: Hvad skal vi så gøre?

2015-09-09 17:57

#1: MH - Hvad skal vi så gøre? 

 Hvad med hele området mellem netto på nordfrontvej og ved Kagså?

Hvordan kan det være de ikke er en del af jeres indsamling?

BR

#4 Re: Re: Hvad skal vi så gøre?

2015-09-09 18:24

#2: KF - Re: Hvad skal vi så gøre? 

 Kommunen må erkende, at de har lukket for mange skoler, og se at få åbnet den "rigtige" gamle Gladsaxe Skole som bare står tom.

Det har altsammen været en stor spareøvelse, og det kan endda virke som om, at det drejer sig om at gøre skolerne så ringe - med så overfyldte klasser og pavillioner, at forældrene til sidst flytter deres børn til privatskoler.

Kommunen må også se i øjnene, at udover en meget, meget farlig skolevej, så vil man tvinge forældre til at sende deres 5-årige børn gennem et kvarter med kriminalitet, skyderier, massive sociale problemer, og en andel af to-sprogede elever på over 50%. 

Gladsaxe Kommune har fejlberegnet og fejldisponeret, og det må de rette op ved at åbne en skole mere - for ALLE skolerne er proppede.

MH

#5 Re: Re: Re: Hvad skal vi så gøre?

2015-09-09 18:35

#4: BR - Re: Re: Hvad skal vi så gøre? 

 argh. Vi kan alle blive enige om, at skovbrynet skole ikke fremstår, som den bedste skol, men ligefrem at skrive, at børnene skal igennem kriminalitet, skyderier og at andelen af to sproget elever er stor - det er måske lige at stramme den. 

Ja, der er pt. et problem med for få danske elever, men det skulle gerne være løst, hvis man får et stærkt socialt kvarter med i skoledistriktet. 

Men vi er da helt enige om, at det aldrig er rart, når der bliver truffet beslutninger hen over hovedet på én omkring ens børn - men noget skal gøres! I realiteten burde der være gjort noget for en del år tilbage. Jeg synes ikke det er ok, at de børn der går på Gladsaxe skole dagligt skal betale prisen for, at skoledistriktet er som det er nu. 

 

En skole mere, ja det er en mulighed. Jeg tror desværre næppe på at det sker. 

MH

#6 Re: Re: Hvad skal vi så gøre?

2015-09-09 18:39

#3: - Re: Hvad skal vi så gøre? 

 Det undrede jeg mig også over. Men kan Se på det billede der er lagt ind, at kagså ikke er en del af dette løsningsforslag. Jeg mindes også bare, at det var både kagså og noget af haspegårdskvarteret der var i spil - på samme tid. 

 

Men kan være jeg har taget fejl. 

 

For ja, kagså er da helt oplagt, at putte i et andet skoledistrikt. 

KF

#7 Re: Re: Re: Hvad skal vi så gøre?

2015-09-09 18:46

#6: MH - Re: Re: Hvad skal vi så gøre? 

 Det primære forslag i høringsmaterialet beskriver at Haspegårdskvarteret flyttes med Kagså området forbliver tilknyttet til Gladsaxe Skole. Nu bor jeg ikke i Kagså kvarteret men i det berørte Haspegårdskvarter, så jeg kan kun relatere til hvordan vores dagligdagssituation kan komme til at se ud, hvorfor denne indsamling af underskrifter imod den absurde omlægning er etableret.

Dermed ikke sagt at beboere i Kagså kvarteret ikke må være for denne underskriftsindsamling. Det må de så hjertens gerne.

 

Det er sundt med dialog - især når den forbliver saglig :-) - Men husk nu alle at deltage i høringsmødet i morgen 10/9 kl. 19 på Gladsaxe Skole, hvis I for alvor vil give jeres mening til kende.

 

Vel mødt


Gæst

#8

2015-09-10 14:42

Fordi det er farligt for børnene at køre
Gennem novo's område og skolen ligger langt væk fra området

Gæst

#9

2015-09-10 21:10

Her et uddrag fra Gladsaxe Kommunes egen Kvalitets- og udviklingsrapport om Skovbrynet Skole:

"Skovbrynet skole har en socialt og etnisk meget blandet elevsammensætning. Cirka 75 % kommer fra Værebro Park, og heraf har en stigende andel (over 50 %) anden etnisk baggrund end dansk - langt overvejende fra tredje verdens lande - og forældre med lavindkomst og ingen eller kortvarige uddannelser. Cirka 20 % kommer fra skoledistriktets villakvarterer, er etnisk danske og oftest med højtuddannede og velstillede forældre. Samtidig har skolen kommunens relativt højeste andel af socialt udsatte børn og unge."

Det er ikke noget der lokker helt vildt, eller er det bare mig der er lidt sart?

 

MH

#10 Re:

2015-09-10 22:22

#9: -  

 nej, det er det som udgangspunkt ikke - skovbrynet lider under et dårligt ry. 

MEN, hvis man fik udvidet skovbrynets skoledistrik, så man fik flere velstillet etnisk danske familier på skolen, så kan man ændre på forholdene. 

Problemet er, at skovbrynets skole primært er beboer fra værebro, hvilket også gør, at de danske familier der hører til skolen, vælger at søge andre steder hen. 

 

Jeg ser da en klart mulighed i, at man får højnet elevsammensætningen, så det bliver en social stærk skole, hvis man får udvidet skoledistriktet, så flere vilakvartere kommer til at hører ind under  

Jeg kender en del danskere, som har været rigtig glade for, at gå på "værebro skole", som det hed førhen. 

 

 

KF

#11 Re: Re:

2015-09-11 04:40

#10: MH - Re:  

 Hej MH

nu ved jeg ikke om du var med til høringsmødet i går, men der blev det klart præciseret at flytning af Haspegårdskvarteret til Skovbrynet Skole er en umulighed rent logistisk. Der kan ikke garanteres vores børns sikkerhed i forhold til sikker skolevej, og der er ikke lagt op til at investere i en mere børnevenlig infrastruktur hvad angår sikker skolevej. 

Jeg har Intet imod skovbrynet skole - men mine børns sikkerhed fylder alt. Og den sikkerhed sidestiller man 100 procent ved omlægningen.

Og dette er - uanset dine argumenter for kvaliteten på Skovbrynet Skole - et klart faktum man ikke kan argumentere i mod og som kommunen har markant undervurderet.


Gæst

#12

2015-09-11 06:01

Fordi det er uretfærdigt for dem der har planlagt det sir jeg bare. Så STOP med det

Gæst

#13

2015-09-12 07:59

Sikker skolevej er relevant for skolebørnene, deres forældre og alle beboere i området - forslag om ændring af skoledistrikt udgør en alvorlig trussel mod en sikker skolevej

Gæst

#14

2015-09-13 15:05

Grundet afstanden ikke giver mening og endda på trafiktungt område til fare for børnene.
Undres over at er forslag som dette dukker op igen når det blev mødt med samme modstand og samme argumenter.

Gæst

#15

2015-09-13 15:15

Mine børnebørn skal helst gå i en skole som ligger i nærheden - og som er trafikmæssigt forsvarligt !!

Gæst

#16

2015-09-13 15:23

Mine børnebørn skal bestemt gå på den nærliggende skole- som også er den mest sikker vej - trafikmæssigt

Gæst

#17

2015-09-14 14:34

Kommende elver fra området skal have kortest og sikrest skolevej

Gæst

#18

2015-09-14 19:34

Som Mormor til to børn på Krogshøjvej ønsker jeg slet ikke at de ikke skal til at cykle igennem Novo med al den tunge trafik, som kommer der hver dag. Jeg ser det hver morgen på vej på arbejde

Gæst

#19

2015-09-16 11:02

Vi kan ikke se fornuften i at halvdelen af kvarterets børn
skal skifte skole med hvad deraf følger.

Gæst

#20

2015-09-16 16:48

Mine børn er voksne men vi var glade for egegård skole - nu Gladsaxe skole hvortil der er en sikker skolevej. Jeg skriver under for at støtte børnefamilier i kvarteret.
Pia

#21 Skoledistrikt

2015-09-17 19:18

Så har jeg underskrevet, good Luck.

SM

#22 Re: Re: Re: Hvad skal vi så gøre?

2015-09-17 19:19

#4: BR - Re: Re: Hvad skal vi så gøre? 

 Kriminalitet, skyderier og massive sociale problemer??? Det er vist ikke ofte at du bevæger dig igennem Værebro Parken! Ja der var en periode hvor bandekonflikten var på sit højeste og skyderier desværre forekom, men det er godt nok flere år siden. Det er på ingen måde dagligdag. Netop sådanne fordomme og udtalelser fastholder Værebro Parken i sit ry og dermed også skolen der ligger midt i det hele. 

NN

#23 Re: Re: Re: Re: Hvad skal vi så gøre?

2015-09-18 08:45

#22: SM - Re: Re: Re: Hvad skal vi så gøre?  

Vi skriver ikke under fordi vi har noget i mod Skovbrynet Skole. Vi skriver under fordi det er det mest useriøse og usammenhængende løsningsforslag i forhold til at sikre vores børn en sikker skolevej. Jeg tror ikke kommunen eller såvel Novo Nordisk, har lyst til at lægge ansigt til - når den første trafikulykke, der implicerer et af vores børn på vej til/fra skole opstår. Men jeg kan love dig for at pilen KUN kommer til at pege i den retning - især nu når de netop er blevet gjort opmærksom på det massive problem.

 

Find nu en bedre løsning - det her giver OVERHOVEDET ingen mening!


Gæst

#24

2015-09-18 15:58

4 børn og søskendegaranti