Ja tak, til park på Strandboulevarden, Østerbro

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Ja tak, til park på Strandboulevarden, Østerbro.

Maya

#1

2015-02-11 15:48

Det forlyder at der er en stor risiko for at sidste del af Strandboulvevarden (fra Vordingborggade) ikke kommer med i parken.

Årsagerne skulle dels være at man frygter at trafikpresset vil blive for stort fra det nye Nordhavnskvarter, dels at der er en vurdering af at hjørnet af boulevarden (efter Vordingborggade) ikke skulle være så hård ramt at oversvømmelser.

Begge dele ser vi på med stor bekymring i vores husstand i nr. 118. Dels vil vi selv sagt være meget kede af øget trafik lige ude foran vores vindue. Dels så er det en skrøne at denne del af boulevarden ikke lider stor overlast af de kraftige regnskyl. Under de seneste års kraftige regnskyl har der været vand til op under loftet i kælderne, og vand til knæene i gård og på gade, ødelagte fortov med meget mere.

Hjørnet på boulevarden er oversvømmet ganske hurtigt efter kortvarige regnskyl ligeledes.

Derudover, set ud fra et brugs-perspektiv, så synes det mest logisk at parken strækker sig forbi Øster Gasværk og op til Østerbrogade, hvor den sammenkobles med det øvrige Østerbro-byrum, herunder den kommende metro, og biblioteket.

Vi håber således at beslutningstagerne vil tænke dette med i arbejdet med at få gennemført parkprojektet.


Gæst

#2

2015-02-12 17:26

Ved større regnskyld og skybrud er svinget strandboulevarden/middelfartgade meget udsat bla grundet faldet på gaden fra østerbrogade/jagtvej. Jeg mener det er ca 9 meter det falder... Derudover mener jeg det virker som om vandet har endnu sværere ved end før, at sive væk via kloark, efter der i 2014 blev lagt nyt asfalt på. Jeg har fra et vindue i Strandboulevarden 118 observeret konsekvenserne af dette. Fx biler der i regnvejr er tæt på enten sammenstød eller kollision med kantstene og parkeret bus nr 18 grundet aquaplanning samt flydende kloakdæksler. Jeg mener dette er til fare for folks sikkerhed. Problemer med trafiksikkerheden i det våde vejr vil ikke blive mindre, hvis trafikken oven i købet øges på denne strækning. Ydermere er jeg bekymret for om belastningen på kloarknettet hér samt bygningernes tilstand hvis der i fremtiden vil komme lige så meget vand som det er oplevet inden for de sidste par år, eller i værste fald: at krafitige regnskyld og skybrud bliver hyppigere i fremtiden.
Nicolai

#3 vigtigheden af at parken rammer Østerbrogade

2015-02-13 18:28

Om ganske få år har vi både en FNby fyldt med ansatte og internationale gæster OG vi har mange tusinde nye borgere og ansatte i det nye Nordhavns kvarter. At skabe en parkstrækning der forbinder det nye med den gamle Østerbro bydel er den helt rigtige måde at gøre det på.

Det giver mening også at forbinde de forskellige klimakvarterer.

vi vil gerne skabe nyt liv ved Strandboulevarden, og vi vil gerne gå forrest internationalt ved at vise at vi tør tænke i klima og levende byrum. 

Der går rygter om at man lige nu påtænker at lade parkstrækningen stoppe ved Vordingborggade, istedet for at samtænke byrummene. Det er både en skam og ødelæggende hvis man beslutter at gå den vej!

dette er en appel til beslutningstagerne om at gå hele vejen og skabe den grønne tange der gør at man faktisk kan gå grønt fra Østre Gasværk til indre by.

DET giver mening - især på langt sigt.


Gæst

#4

2015-02-13 22:54

We we're flooded agility last year in spite of taking measures to protect the building. Something needs to be done for all of strandboulevarden - including number 110-118.

Gæst

#5

2015-02-17 16:00

VI var i Lisbon i efteråret og så noget dejlig inspiration til hvordan det kunne være: grønt, cafe'er og alt muligt.

Gæst

#6

2015-02-18 08:08


Gæst

#7

2015-02-19 00:43

Har uploaded videoer og billeder under og efter regnvejr både d. 31.08.14 og d. 02.07.11.
Her er et link:
https://www.youtube.com/channel/UClabo_dncv0qMW1vvfnMgYg/videos

Gæst

#8 Massiv trafik på i svinget Strandboulevarden/Vordingborggade:

2015-02-19 19:00

Der er kommet en meget massiv og voldsom trafik i svinget på Strandboulevarden til og fra østerbrogade og kalkbrænderihavnsgade. Trafikken er til stor gene og nogen gange direkte til fare for os beboere, da der ofte køres meget aggresivt; specielt i myldertiden for ikke glemme de støjgener dette også medfører. Men også pga. den aggresive kørsel. I svinget fra vordingborggade og ud på strandboulevarden, var min datter og jeg lige ved at blive kørt ned, da vi ville gå over fodgængerfeltet, da bilerne kommer om hjørnet med meget høj fart og det er ikke alle, der orienterer sig eller ser sig for. Jeg har selv været vidne til et par lignende tilfælde. Jeg kan ikke lade være med at tænke på om der skal lig på bordet før der bliver sat en stopper for dette.

...men problemet er ikke kun i myldertiden. Det er som om, at det dobbelte spor inviterer til høj fart. selv om det er lige før svinget køres der alligevel med høj fart og der har flere gange været væltede biler eller motorcykler som har ligget på hovedet i svinget på strandboulevarden.

Jeg vil gerne opfordre til, at der ved etablering af parkområde på strandboulevarden kun bliver ét spor i hver retning og stillevejsbump hele vejen op til østerbrogade. Og at man vælger at benytte solsiden til parkområde, da det efter min mening vil være til mest gavn for alle de der kommer til at bruge parken.

strandboulevarden


Gæst

#9

2015-02-20 20:53

I denne del af Strandboulevarden - ved Middelfartsgade - har vi flere gange oplevet oversvømmelse af vejbaner og fortovet samt kælderen helt op til gadeniveau. På trods af nylig sikring af andelsboligforeningens facade ud imod gaden og tilmuring af vinduer i kælder, blev der også ved seneste skybrud oversvømmelse i kælderen.
Etablering af park i denne del af Strandboulevarden vil dels afhjælpe oversvømmelse ved skybrud og dels styrke udelivet, ikke mindst til glæde for de mange børn. Samtidig vil cykelstier langs hele Strandboulevarden øge trafiksikkerheden i området.

Gæst

#10

2015-02-20 21:11

En grøn park vil mindske skaderne som fremtidige kraftige regnskyld ellers vil forårsage. Den vil derudover højne livskvaliteten for områdets voksne og især børn, der de seneste år har lidt af den øgede biltrafik.

Gæst

#11

2015-02-21 13:35

Ja, det er en rigtig god idé med en park på Strandboulevarden, Østerbro. Så ville det blive mere attraktivt at bo på Østerbro.
Eva Nüchel Petersen
www.web-art-gallery.dk
gæst

#12 Støtte til den oprindelige plan hvor hele solsiden inddrages

2015-02-24 10:54

Den oprindelige plan, hvor hele solsiden inddrages, er helt klart at foretrække, frem for den forsigtige plan, hvor kun midterrabatten udvides.

Det er mere ambitiøst at gå hele vejen, da det skaber en mere reel park, hvor også forretningsdrivende har en reel mulighed for at gøre brug af parken (cafe med borde udenfor, f.eks.). Dette vil også gøre parken mere børnevenlig, da ingen vej skal krydses. Det vil skabe mere ro i parkstrækningen, da der ikke vll køre biler på hver side.

Vi håber at politikerne ikke vil lade os spise af med en halvhjertet løsning. Vi ønsker de oprindelige visioner udført.


Gæst

#13

2015-02-24 12:15

Tak for et rigtigt godt initiativ håber vi får en dejlig hyggelig Strandboulevard inden for en overskuelig tid vi har jo haft noget af Strandboulevarden lukket med succes for nogle år siden Mange hilsner Yvonne
Eva

#14 Arkitektur

2015-02-27 19:22

Pia

#15 Arkitektur i Grækenland

2015-02-28 13:59

Belinda

#16 Ja til park på Strandboulevarden

2015-03-03 07:31

Vil elske sådan et projekt, synes vi mangler liv på Østerbro som er ved at være et Lille-Hellerup. Jeg synes der bør skeles til Midteren på Sønder Boulevard på Vesterbro, hvor græsrabatten midt på boulevarden er blevet indrettet til livligt område og hvor livet leves i den grad! At det samtidig også kunne få en praktisk funktion, gør bare et sådan projekt endnu bedre. 

Sophie

#17 JA TAK!

2015-03-03 08:02

Ja vi mangler lige netop lidt liv på lille Østerbro, det ville være fantastisk hvis vi kunne få lavet den park så vi kan bevare vores idylliske Østerbro

Bette

#18 Ja tak

2015-03-03 09:35

det ville være fantastisk med et parkmiljø på Strandboulevarden. Det ville gøre området mere attraktivt!!


Gæst

#19

2015-03-03 09:49

Ja, til et sundere byliv

Gæst

#20

2015-03-03 13:33

Ja herfra.

Jon

#21

2015-03-24 17:01

Følgende video er optaget ved Strandboulevarden 118 https://www.youtube.com/watch?v=ohmAvPp-5b0  så at sige at denne del af strandboulevarden ikke er plaget at oversvømmelse er ikke sandt...

Hjørnet ved middelfartsgade og Strandboulevarden er opsamlingssted for alt det vand der falder på hele strækningen fra Østerbrogade og hele vejen ned til Middelfartsgade. Det er en strækning med et fald på næsten 10 højdemeter og dermed et af de kraftigeste fald i indre københavn. jeg mener derfor det er yderst relevant,at sikre at der bliver etableret park med vandafledning på hele strandboulevarden.

Jeg mener desuden det vil være mest hensigtsmæssigt at biler, i det omfang det er muligt, bliver flyttet over i skyggesiden så udelivet kan udfolde sig i solsiden. Dette vil desuden give mulighed for ,at de evindelige opgravninger af Fjernvarmesamlingen ved ud for Peugeot forhandleren kan foretages uden at blokere trafikken. 


Gæst

#22

2015-04-07 16:01

Projektet er væsentligt og godt og har nu "boblet" i snart mange år. Nu må der ACTION til!!

Gæst

#23

2015-04-08 15:55

Kære Maja, godt initiativ!

Vores område vil få en kæmpe opblomstring!

Særligt, mangler der bestemt en Cykelsti - det er helt vildt utrygt at køre på Cykel på denne strækning. Vil vi have flere op på Cyklerne i København i fremtiden vil en hovedårestrækning som denne gi' pote med de mange Børnefamilier og Studerende i området.

Kh.

Tor

Gæst

#24

2015-04-14 13:52

Planen er god forudsat det ikke går ud over antallet af parkeringspladser i området.

Gæst

#25 Løbere trodser de dårlige forhold

2015-04-16 18:02

Pt er rabatten på boulevarden ikke sammenhængende og er primært til parkering. At hundeluftere og løbere alligevel trodser dette og insisterer på at bruge rabatterne som park viser tydeligt et behov!

abcdef