Folketsret

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Folketsret.

GKL

#1 Folkets ret.

2014-07-28 12:13

Der er virkelig mange gode punkter i Jeres koncept, men har I overvejet, hvordan I vil kunne gennemføre dem?
Vil lige gøre opmærksom på, at dette opslag til dannelse af et nyt parti virker lidt "uldent" alene grundet skribentens evner inden for retskrivning.


Gæst

#2 Re: Folkets ret.

2014-07-28 19:15

#1: GKL - Folkets ret.

Vi har prøvet at kæmpe imod systemet i 1970èrne der kæmpede jeg alene, for at der skulle blive en gældsaneringslov, så borger ikke kunne blive forfulgt resten af deres liv. Alle sagde til mig dengang det går dommer og advokater aldrig med til, det vil koste dem ca. 2 milliarder om året omsætning. Men jeg gav ikke op, daværende justitsminister Orla Møller kunne se at den kamp var berettiget, og støttede i kampen. Dommeren beslaglagde min gård, tog vores heste for at stoppe mig i kampen også min fabrik. Med hjælp fra nogle TV udsendelser og mange radio udsendelser kom gældsaneringen igennem, men da jeg fik  hestene hjem var der 2 heste der var så misrøgtet at de ikke overlevede. Da journalister kontaktede dommer/frimurerne flygtede dommeren til udlandet og gemte sig i 2 måneder, når jeg nu går ind på statstidende og ser hvor mange der bliver gældsaneret, glæder det mig at se det på deres vegne. Men jeg mindes endnu de dyr der måtte lide for gældsaneringen, men det samme går jeg igennem nu, gård og heste, men da vi truede med menneskeret kommissionen udleverede dommeren hestene, det var forbryderen frimurer præsident dommer Alex Elisiussen der stod for denne forbrydelse. Den kamp der er nu, gælder så det er ikke dommer og advokater der skal have hele magten, og bankerne skal ikke sidde på monopolet og bestemme omsætningen i Danmark. Vi skal have Danmark tilbage og et demokrati og et hæderlig folketing. Derfor beder jeg om støtte, skal jeg alene og familien kæmpe denne kamp, såvel økonomisk som hjælp i kampen, der holdes også foredrag, ring og aftal 26 78 38 38. Tryk på linket   http://rettenpaavrangen.dk/


Gæst

#3

2014-10-27 00:27

På høje tid der bliver ryddet op i det politiske system, så menneskelige værdiger kommer til sin ret igen.

Gæst

#4

2015-02-27 14:39

det er en kamp mod DIKAURET/Frimure som har hele magten og sidder på alle vigtige poster og har ingen moral og ingen respekt for demokrati så kan vi forstå at frimure er forbudt hele verden derfor har Danmark verdens rekord i selvmord

Gæst

#5

2016-01-17 20:08

I Danmark er man som borger overladt til sig selv, hvis folketinget vedtager love, der strider imod grundloven og menneskerettighederne. Der er ingen instans at henvende sig til, ingen national domstol, der kan tage stilling sagen.
Og det har store konsekvenser for borgernes rettigheder
Jan Dzuik Andersen

#6 OPRÅB! RETTEN TIL LIVET

2016-06-30 19:30

AF HENSYN TIL GRUNDLOVENS KAPITEL 8 specifik §71

ALLE UDSATTE FOR TORTURE AF ALLE ART, FORENER JER NU!

KÆRE DANMARK, DANSKERE, 

VI lever nu i en meget svært tid, hvor den danske social engineering tager nu overhånd over for den sunde fornuft!

Danske media og Danske presse simpelthen nægter at Informere landets befolkning om sandheden ,over landets tilstand som kører efter planlagt politisk vision om social engineering i Danmark fra 2003/2004

Vi i #fællesskab med alle andre #udsatte i dette land, som er udsat for målrettet og #systematisk #straf med hængende social dødsdom, er klart for at kæmpe for vores liv koste det hvad det vil,.

For nu alle i Danmark skal vide den præcise grund og sandheden, hvorfor vi er igang med #opstand og #oprør i gennem hele Danmark!

Det hele det drejer sig om, at alle skal tage stilling til om de vil støtte #social planlagt #udslettelsen af en hel del af danskere i dit land!

-Syg og #svage i samfundet er udsat for diverse hetz, social forførelsen, mistænkelig gøres mm og til sidst stjæler kommuner deres #børn med falske påstande og falske anklager, smider dem ubegrundet ude af deres -boliger og #lejligheder med Boligselskabernes hemmelige #aftaler, hvor deres materiale #værdier (#indbo) bestjåles fra dem og efterfølgende sælges på diverse danske #auktioner og resten forbrændes uden at man kan forsvare sig og sine ting i gennem advokater i nutidens uret i byrettens systemer i selvstyrende danske kommuner, hvor #retssikkerhed sejler og eksisterer overhovedet ikke!

Mange af de mennesker er syge og forvejen svage og nægtes adgang til helbredende medicin hvor man fra kommunen side venter kun når de få kritisk tilstand hvor man absolut efter planen bruger " sygehus Danmark kode system" til at ikke hjælpe til genopleve de mennesker! (5555 mv)

Er du tilhænger af sådan et dansk uhumane system ? Vil du have det godt hvis det var din søn datter, forældre eller dine venner?

Støtter du virkelig denne udvikling som er nutidens Danmark for mange af dine medborgere?

 

De mennesker jeg her snakker om kan være dine børn, dine forældre, dine oldeforældre, dine nabo elle dine nære venner, de mennesker jeg snakker om her kan ikke forsvare sig selv idet de er afkræftet uden økonomisk midler hvor hjælpen systematisk nægtes hos landets kommunale forvaltninger, hos staten retslig instanser, hos alle politikere, som bærer den hovedsagelig ansvar for Danmarks nutidens tilstand, .

Jeg hermed i retfærdighedens navn og humanismens navn kalder for kamp om vores fælles værdier kamp for LIVETS ANSTÆNDIGHED OG RETFÆRDIGHED!

 

 

¤ § § § § § § § ©™DANMARK § § § § § § § ¤

 


Gæst

#7 Re:

2021-05-11 07:54

#3: -  

 De dygtige pædofile medarbejdere, der omfavner de mest sårbare, da du er som barn som kanin som barnet, og løven de dygtige medarbejdere, der har øje for, hvordan man lægger tænderne i barnet som et professionelt angreb på barnet, der er bagved mennesker sygdommen gigt, der udvikler sig til slidgigt, som jeg husker, det er årsagen til gigt sygdommen er meget enkel, hvilket er et fysisk overfald, og som er en iskold forretning i børnenes mørke helte, man kan godt få bevis på kanten af ​​loven for professionelle mørke diktator