Folketsret


Gæst

/ #5

2016-01-17 20:08

I Danmark er man som borger overladt til sig selv, hvis folketinget vedtager love, der strider imod grundloven og menneskerettighederne. Der er ingen instans at henvende sig til, ingen national domstol, der kan tage stilling sagen.
Og det har store konsekvenser for borgernes rettigheder