Folketsret

Jan Dzuik Andersen

/ #6 OPRÅB! RETTEN TIL LIVET

2016-06-30 19:30

AF HENSYN TIL GRUNDLOVENS KAPITEL 8 specifik §71

ALLE UDSATTE FOR TORTURE AF ALLE ART, FORENER JER NU!

KÆRE DANMARK, DANSKERE, 

VI lever nu i en meget svært tid, hvor den danske social engineering tager nu overhånd over for den sunde fornuft!

Danske media og Danske presse simpelthen nægter at Informere landets befolkning om sandheden ,over landets tilstand som kører efter planlagt politisk vision om social engineering i Danmark fra 2003/2004

Vi i #fællesskab med alle andre #udsatte i dette land, som er udsat for målrettet og #systematisk #straf med hængende social dødsdom, er klart for at kæmpe for vores liv koste det hvad det vil,.

For nu alle i Danmark skal vide den præcise grund og sandheden, hvorfor vi er igang med #opstand og #oprør i gennem hele Danmark!

Det hele det drejer sig om, at alle skal tage stilling til om de vil støtte #social planlagt #udslettelsen af en hel del af danskere i dit land!

-Syg og #svage i samfundet er udsat for diverse hetz, social forførelsen, mistænkelig gøres mm og til sidst stjæler kommuner deres #børn med falske påstande og falske anklager, smider dem ubegrundet ude af deres -boliger og #lejligheder med Boligselskabernes hemmelige #aftaler, hvor deres materiale #værdier (#indbo) bestjåles fra dem og efterfølgende sælges på diverse danske #auktioner og resten forbrændes uden at man kan forsvare sig og sine ting i gennem advokater i nutidens uret i byrettens systemer i selvstyrende danske kommuner, hvor #retssikkerhed sejler og eksisterer overhovedet ikke!

Mange af de mennesker er syge og forvejen svage og nægtes adgang til helbredende medicin hvor man fra kommunen side venter kun når de få kritisk tilstand hvor man absolut efter planen bruger " sygehus Danmark kode system" til at ikke hjælpe til genopleve de mennesker! (5555 mv)

Er du tilhænger af sådan et dansk uhumane system ? Vil du have det godt hvis det var din søn datter, forældre eller dine venner?

Støtter du virkelig denne udvikling som er nutidens Danmark for mange af dine medborgere?

 

De mennesker jeg her snakker om kan være dine børn, dine forældre, dine oldeforældre, dine nabo elle dine nære venner, de mennesker jeg snakker om her kan ikke forsvare sig selv idet de er afkræftet uden økonomisk midler hvor hjælpen systematisk nægtes hos landets kommunale forvaltninger, hos staten retslig instanser, hos alle politikere, som bærer den hovedsagelig ansvar for Danmarks nutidens tilstand, .

Jeg hermed i retfærdighedens navn og humanismens navn kalder for kamp om vores fælles værdier kamp for LIVETS ANSTÆNDIGHED OG RETFÆRDIGHED!

 

 

¤ § § § § § § § ©™DANMARK § § § § § § § ¤