Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | Dette år (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 Altid Underskriftindsamlingens navnOprettet
1 346 1 346 STOP SALGET AF FREDERIKSBERG SVØMMEHAL MED GARANTI! (Lukket)
 STOP SALGET AF FREDERIKSBERG SVØMMEHAL! FLERTALLET I KOMMUNALBESTYRELSEN VIL HURTIGST MULIGT AF MED DEN TRADITIONSRIGE 80 ÅR GAMLE ARKITEKTTEGNEDE SVØMMELHAL AF STADSARKITEKT A.S.K. LAURITZEN, SOM MED SIN FLOTTE OG MONUMENTALE FUNKTIONALISME OG UDSMYKNINGEN MED VILHELM LUNDSTRØMS FREMRAGENDE MOSAIKKER, GØR DEN TIL ET HOVEDVÆRK I FREDERIKSBERGS ARKITEKTURHISTORIE. DET MÅ VI SÆTTE EN STOPPER FO...
2016-06-02
1 299 1 323 HÅRDERE STRAFFE TIL PÆDOFILE & KRÆNKERE
Vi har i dagens Danmark den sløveste holdning til hvordan pædofile og andre sexkrænkere bliver straffet. Vores strafferammer bliver IKKE udnyttet og man kan spørge sig selv, om dommerne mon kommer fra en anden planet?. Hvordan kan det være, at vi har en straffelov omkring blufærdighedskrænkelse som kan give op til 4 års fængsel, men at den aldrig udnyttes? Hvordan kan det være, at vi har en straff...
2016-10-06
1 295 1 297 Vi kræver erstatning for at have spist halalslagtede kyllinger/ok
Vi kræver erstatning for at have spist halalslagtede kyllinger/oksekød! (Underskriftsindsamlingen er til brug for Advokat der skal køre sagen for os - først i Danmark, senere ved Menneskerettighedssdomstolen i Strassburg.) Vi kræver erstatning for at have spist halalslagtede kyllinger/oksekød etc. Hvis en udefra kommende kan få 75.000kr i erstatning for, at have spist svinekød i forbindelse med...
2016-02-02
1 246 5 438 NEJ TAK - TIL TVUNGET-BAD I FOLKESKOLEN
Dansk lovgivning giver skoleledere, lærere og pædagoger fuldmagt til at tvinge tøjet af vores blufærdige børn i forbindelse med badet efter faget idræt. Danmark har underskrevet FN`s Børnekonvention om Barnets Rettigheder. Hermed burde vores børn være sikret de mest grundlæggende rettigheder. Desværre kan børn i Danmark ikke selv bestemme, hvornår og i hvilken forbindelse, de vil fremvise deres ba...
2014-03-18
1 244 1 248 folkeafstemning om flygtninge og migrant situationen.
  Ungarn er ved at lukke for muslimsk indvandring og vil sætte det til folkeafstemning for at se hvad deres befolkningen mener.   Jeg mener at den danske regering skal sætte det til folkeafstemning om vi skal tage imod flere flygtninge og stoppe for muslimsk indvandring det er tydeligt når man ser på integration . At det er muslimer der ikke vil integrere sig og skaber parallel samfund hvor de bli...
2016-02-26
1 227 8 902 Bevar Museum Ovartaci!
Ledelsen i Region Midt er parat til at lukke Museum Ovartaci, der har til huse på psykiatrisk hospital i Risskov.   ”Museet foreslåes nedlagt med udgangen af 2015 som en konsekvens af den kommende udflytning af psykiatrien i Risskov til DNU i Skejby," skriver regionsledelsen, der ikke mener, at museumsdrift er en regional opgave.   Museum Ovartaci skal bevares fordi: Museets ærinde er afmy...
2015-05-04
1 225 1 225 Nej til nyt rådhus i Kerteminde (Lukket)
Vil du gamble med vores børns fremtid eller med servicen for vores ældre borgere? Byrådet i Kerteminde Kommune er, med det smallest mulige flertal med 13 for og 12 imod, på vej til at beslutte opførelsen af et nyt rådhus i Kerteminde til næsten 80 mio. Det er 80 mio. der kommer til at mangle til kommunens kerneydelser i de kommende år. Kommunens økonomi er i forvejen under voldsomt pres. Kommunen...
2016-05-23
1 220 1 251 Genåbn klatrevæggen i Bananna Park
Den 14 meter høje og frit tilgængelige klatrevæg i BaNanna Park, på Nannasgade, har siden forsommeren 2015 været lukket af Københavns kommune. Væggen blev opført af kommunen, i samarbejde med Abekatten og Nørrebro Klatreklub (NKK), i sommeren 2010 og har siden da været et centralt samlingspunkt for hele Københavns klatremiljø. Klatrevæggen har desuden tjent som et naturligt centrum i BaNanna Park,...
2016-09-18
1 189 4 057 Eva Kjer Hansen. " Hold nallerne væk fra vore små vandløb. "
Miljø-og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil nu af med beskyttelsen af de små vandløb, akkurat som landbruget har forlangt.  Tager du skarpt afstand fra hendes og landbrugets forlangende om at skære i Vandløbsindsatsen, så stem nej til hendes forslag. ...
2015-11-26
1 160 1 401 Den lille pige fra Langeland skal hjem!!!
Hun er en godt 6 årig pige der mistede sin mor, ufødte lillebror og stedfar i april 2016, hvor hendes rigtige far skød dem mens hun så det. Faderen er indlagt pt fordi på psykiatrisk.Han har fortsat forældremyndigheden, trods den ugerning han har gjort, pigen bor nu ved hans familie. Jeg har selv hørt pigen sige til mig at hun vil hjem til mormor og morfar samt moster og starte i før SFO igen!! Me...
2016-06-19
1 141 1 141 Bevar dagplejen i Gentofte Kommune (Lukket)
I det nye budgetforlig for 2017/18 skal dagplejen i Gentofte Kommune udfases til trods for, at vi er mange forældre, der er meget glade for denne ordning. Gentofte Kommune forklarer beslutningen med faldende børnetal, men kigger man på befolkningsprognosen for Gentofte (som kan findes på kommunes hjemmeside), så skriver de selv, at "der forventes flere 0-2 årige de næste to år". Dette argument hol...
2016-09-28
1 133 1 300 Lad befolkningen stemme om CETA
                        Lad nu danskerne være med til at bestemme! Folkeafstemning om CETA! I februar måned 2017 forventes det, at folketinget skal stemme om dansk deltagelse i CETA-aftalen. [EDIT 31.01.2017:Folketingets beslutning udskudt, da Europaparlamentet først stemmer den 15. februar.] Vi skal ikke have en ny DONG-sag hvor der sælges ud, mens befolkningen står og ser på. Denne gang skal...
2016-11-01
1 126 1 126 Bevar Give Sygehus, Friklinikken og Røntgenafdelingen (Lukket)
Med din stemme er du med til at signalere, at du ønsker at bevare Give Sygehus, Friklinikken og Røntgenafdelingen! Foto: Give Avis Give Sygehus med Friklinikken og Røntgenafdelingen er lukningstruet i forbindelse med et Sparekatalog, der siger at Region Syddanmark skal spare 210 mill. kr. på sundhedsområdet. Dette betyder, at Give Sygehus vil blive lukket helt og at dele af Friklinikken flyttes ti...
2016-01-21
1 124 1 124 Ole Sørensen tilbage i ledelsen
Ole Sørensens alternative metoder til behandling og/eller omsorg har vist i programmet 'Rebellen fra Langeland' at regler iforhold til behandling indenfor pykiatri bliver trukket ned over hovedet på kommunalarbejder, og gør derfor at kontaktpersoner, psykiater og medarbejder ikke kan yde den mængde omsorg overfor borger i kommunen som har særlig brug for den. Ole's måde at arbejde på har vist at p...
2016-01-19
1 124 1 147 Imod udvisning af Mohmmad!
Det er med stor sorg og frustration, jeg skriver dette: En af mine frivillige (hos United Aid) tager fat i mig og fortæller at, han muligvis ikke kan komme til vores kommende tøjindsamling. "Jeg bliver måske udvist." siger han efterfølgende. Mohmmad Ismael er en af vores frivillige. Han har været i landet i 2 år. Hvilket hans sprogkompetencer ikke bærer præg af - tværtimod. Han taler sproget tæt p...
2016-12-02
1 112 2 195 Bevar retten til hjemmeinseminering. Bevar vores ret til at købe og få leveret sikker sæd fra en sædbank i Danmark (Lukket)
  Underskriftindsamlingen er startet af Signe Fjord fra www.SelvvalgtSinglemor.dk i håbet om at oplyse Folketinget om de katastrofale følger, det vil have for mange mennesker i Danmark, EU og resten verden, hvis lovforslag L 76 vedtages.   Sundhedsministeren har fremsat et lovforslag - L 76 - der vil gøre det ulovligt for de danske sædbanker at levere sæd direkte til private kunder. De vil påtvin...
2016-11-27
1 109 1 118 GASOLIN - BARE EN GANG TIL.
...
2016-07-12
1 096 1 116 Hadsprederen Joachim B. Olsen og de ikke folkevalgte ud af folketinget.
Det danske demokrati er spillet fallit, lige nu sidder der nogle stykker i folketinget, som ikke er folkevalgte, og andre folk som ødelægger livet for en masse af de svageste mennesker i dagen Danmark, folkevalgte Joachim B. Olsen kører faktisk en had kampagne mod de svageste i samfundet, og de ikke folkevalgte er med ham. Hvad skal vi med et demokrati hvis alle dem der sidder og bestemmer alligev...
2016-04-12
1 093 1 093 Nej til højhus på Bi-Lidt grunden i Frederikssund (Lukket)
Nej tak til planerne om et højhus på Bi Lidt grunden Som nærmeste naboer til Bi Lidt grunden vil vi gerne bede om din støtte til at protestere mod planerne om et højhus.                   Kommunens tekniske udvalg har den 2. dec. 2015 med 4 stemmer mod 3 accepteret et skitseforslag til et højhus på 15 etager (50 meter) med 43 lejligheder. Den detaljerede skitseplan kan ses på kommunens hjemmeside,...
2015-12-30
1 072 1 072 Vi protesterer mod separatkloakering på privat grund i Hillerød
Jeg ønsker med min/vores underskrift at tilkendegive, at Hillerød byråd bør omgøre beslutningen om tvungen separatkloakering på egen grund fordi: Det påfører de enkelte husejere store udgifter - op til kr. 90.000 eller mere. Det er forskelsbehandling af borgere, at man udvælger 3.200 husejere, som pålægges at separatkloakere for egen regning, da de øgede regnmængder skyldes klimaforandringer, som...
2016-03-24
1 039 1 041 Luk Etisk Råd!
Hvorfor skal vi tvinges til at betale skat til et socialistisk propagandaorgan som Etisk Råd. Det er da en uhørt frækhed at vi skal tvinges til at finansiere nogen højt hævede klaphatte til at fortælle os hvad vi selv skal mene. Seneste skud på stammen fra dette propagandaorgan er forslag om en afgift på oksekød. Mere tydeligt bevis på at dette råd ikke længere ejer nogen eksistensberettigelse fin...
2016-04-25
1 021 1 021 ingen barnebrude i danmark
Der er dokumenteret 27 barnebrude under 15 og tallet stiger stille og rolig hvilket uacceptabelt iflg dansk lov men som folk ved at der bliver gjort forskel menllem muslimer og dansker for dansk siger at pædofili er ulovlig men alligevel er der asylcenter der gemmer dem men Loven skal være ens uanset hvad kultur det er et stigende problem for vores egen regering vil ikke rigtig gøre noget ved det...
2016-02-11
1 007 1 007 Stop forbuddet mod abort i Polen! (Lukket)
Et nyt lovforslag i Polen vil forbyde abort fuldstændigt. Det vil betyde, at abort bliver ulovligt i alle tilfælde, selv når den gravide kvinde har været udsat for voldtægt, selv når kvinden har risiko for sygdom med døden til følge eller selv når barnet er alvorligt sygt og vil ikke overleve efterfødslen. Kvinder, der mistænktes for at abortere, vil sandsynligvis blive undersøgt og forfulgt af de...
2016-09-27
1 006 1 006 Bevar linie 420R igennem Dianalund og Tersløse (Lukket)
Bevar linieføringen af rute 420R igennem Dianalund og Tersløse. Efter d. 11/12-2016 vil Dianalund og Tersløse blive ramt af massive forringelser på transporten til og fra byerne. Det daglige antal afgange til og fra Slagelse vil blive over halveret. Rejsetiden vil for næsten samtlige brugere blive forlænget. Et effitivt transportsystem er afgørende for at bevare området som et attraktivt sted at b...
2016-10-27
973 1 005 Lars Løkke Rasmussen, træd tilbage som Statsminister
Det må stoppe nu, før det løber af sporet, Statsministeren  ødelægger mere end han gavner. Det er Danmark ikke tjent med. Så Lars Løkke RRasmussen træd tilbage som Statsminister. ...
2016-02-22
971 972 Neergaard! Vi kræver svar - Spørgsmål om kontanthjælpsloft
Til beskæftigelsesminister Jørn Neergård Vi er en stor gruppe borgere, der er meget bekymrede – ja, endog angste – for konsekvenserne af det såkaldt "moderne" kontanthjælpsloft og 225-timersreglen. Fælles for os er, at vi er syge, sympatiserer med eller holder af nogen, der er – flere af os har også børn med særlige behov – og sidder fast på kontanthjælp. Jobcentrenes langtrukne sagsbehandling og...
2016-02-20
926 926 Bevar Fritidsgården (Lukket)
  Kære alle   Endnu engang truer en sparerunde med at lukke Fritidsgården! – sæt din underskrift, del til dit netværk og støt op om bevarelsen af Fritidsgården Gødvad.   I 2010 blev Fritidsgården ramt af den helt store sparekniv. Nu varsles der en yderligere besparelse på 66,4 millioner, hvoraf de 14 millioner skal findes på børne- og ungeområdet i Silkeborg Kommune jf. sparekataloget[1]. Den for...
2016-05-27
919 980 Nej til heliport på Rømø
Heliportsplanerne på Rømø vil uden tvivl få huspriserne til at styrtdykke,samt medfører støjgener for turister samt fastboende.Stop det før det er for sent....
2016-08-04
916 916 Stop folketingspolitikeres og borgmestres urimelige lønforhøjelse (Lukket)
Jeg vil lave denne indsamling, da jeg er helt oprørt over at læse at nu skal de lige forgyldes igen inde på borgen. Især når man tænker på at de har travlt med at gøre hvad de kan for at tryne de svageste borgere i samfundet. De syge, ældre, hjemløse mm. Det må snart høre op. De burde om nogen fremgå med et godt eksempel for alle borgere. For de skal tænke på at det er jo os de små der har stemt d...
2016-01-06
914 915 redbutikkenogtrykkeriet
Butikken og trykkeriet på UCSYD Esbjerg står til at lukke !! Det betyder, at print af kompendier og tryksager skal gennem campuset i  Haderselv- hvilket forhøjer købspriserne!! Det betyder, at det bliver dyrere at købe bøger - da bogbutikken ofte sælger bøgeren billigere end online bogshops!! Det betyder, at servicen til de studernede beskæres !! Det er ikke fair- lad os råbe ledelse op - og sige...
2016-11-02
907 907 Underskriftindsamling mod byggeprojektet Laanshøj+ (Lukket)
Vi mener, at Laanshøj+ ikke varetager Laanshøjs interesser - hverken hvad angår Laanshøjs unikke landsbymiljø eller den unikke natur omkring Søndersø og den gamle Flyvestation Værløse. Vi finder, at Laanshøj+: er en uacceptabel overskridelse af bebyggelsesprocenten er en uacceptabel inddragelse af rekreative arealer, der i dag er positivt kendetegnende for Laanshøj afviger uacceptabelt fra området...
2016-01-21
899 5 444 Dyrepoliti i Danmark NU!!!
Dyrepoliti for ALLE dyr! Den danske dyreværnslov er mangelfuld på flere områder. Det største problem i loven er at dyr ikke betragtes som levende væsener, men kun som ting. Dette betyder at mishandling og dyreplageri straffes som hærværk, og ikke overgreb på levende væsener. Flere lande har et decideret "Dyrepoliti", hvor specialuddannede mennesker bemander et politikorps, som udelukkende beskæfti...
2015-01-27
889 4 448 Nej til udlevering af dine helbredsdata uden samtykke
  Sig nej til at udlevere dine private helbredsdata uden samtykke   Nu må det være nok! Vi vil ikke have vores private patientoplysninger ud i det offentlige rum. Hvis persondata fra lægen skal udleveres, må det ske efter informeret samtykke.   Vi ønsker ikke at have staten med til lægen. Vi ønsker ikke at gøres til forskningsobjekter mod vores vilje. Nu må nogen sige stop. Staten gør det ikke...
2014-12-08
875 882 Underskriftsindsamling for bevarelse af rådhuset i Horsens.
Synes du også det er en rigtig dårlig idé, at nedrive det nuværende rådhus i Horsens kommune? I så fald opfordrer vi dig til at skrive under på denne underskriftsindsamling og dermed støtte en folkelig protest mod en nedrivning af vores rådhus.   Om rådhuset i Horsens: Rådhuset på Rådhustorvet i Horsens er opført i 1986 - og er således kun 30 år gammelt. - Det kostede i omegnen af 160 millioner k...
2016-07-12
869 4 270 Imod sommertid
Kære politikere Den gang sommertid/vintertid blev indført, blev det gjort med udgangspunkt i at spare energi ved at udnytte dagslyset bedre. Sidenhen er vi blevet klogere, og der er ikke længere nogle reelle argumenter for at beholde sommertid/vintertid. Alle der har familie med små børn, kender dog til nogle af ulemperne. Både mennesker og deres kæledyr får forrykket deres biologiske ur to gang...
2013-10-25
865 865 Folket kræver omvalg.
Vi har intet mere at tabe, og alt at vinde, og vi har ingen tid at spilde. Folket må kræve omvalg. Del med alle dem, du kender, blå som røde. Det er ikke sikkert, balancen mellem rød og blå skifter. Men der skal en ny regering til. Vi har set ildpåsættelser og nazitegn på asylcentre. Og nu ser vi maskerede mænd i vores naboland overfalde børn. Vi ser lovgivning, hastet igennem nærmest over natten...
2016-01-30
854 854 Nej til spildevandsanlæg på Tuse Næs (Lukket)
Byrådet i Holbæk Kommune har vedtaget den nye spildevandsplan og placeringen af et gigantisk spildevandsanlæg, er bestemt til Tuse Næs. Den endelige placering er ikke bestemt endnu...alle kan blive nabo til det, og det trafik, der følger med.   Planerne om at placere det nye rensningsanlæg til spildvand på Tuse Næs, vil bryde med landzone, kystnærhedszone, og Natura 2000 området, der ikke kan tåle...
2016-02-27
849 849 Hjælp os med at bevare børnehaven Vangebovej 2 i Holte
Kommunen ønsker at nedlægge Børnehaven på Vangebovej 2 og samle den til en integreret institution på en forurenet grund. Vi er en gruppe nuværende, tidligere og kommende forældre i børnehaven Vangebovej 2, der ikke ønsker stordrift og upersonlig pasning af vores børn - men tværtimod gerne vil have muligheden for at kunne vælge en anderledes, traditionsrig og mangfoldig børnehave til vores små børn...
2016-11-15
841 842 lang åbningstid på Domapoteket,
Annoncer  E-avis  Menu      Mads Korsholm slås for, at Domapoteket fortsat skal være vagtapotek, så de mange kunder i Roskilde-området kan få medicin om aftenen og om natten. (Foto: Erling J.) Del på Facebook Del på Twitter Udskriv Send e-mail Slås for vagtapotek Mads Korsholm vil bevare lang åbningstid på Domapoteket, så kunderne slipper for at køre til andre byer AF TOR...
2016-02-07
833 833 Indsigelse af lokalplanforslag 607 vedr Jessens Mole 7-9 (Lukket)
                               ...
2016-04-09
832 832 Brev til medier ang. behandlingen af syge borgere. (Lukket)
Kære (mediets navn) Vi henvender os til jer, fordi det er vores sidste mulighed for at råbe myndighederne op. Alle andre tiltag er blevet negligeret, og vi håber at I vil være med til at give stemme til vore råb om hjælp. Det virker på os, som om alle er totalt ligeglade med os, som borgere, hvis vi først er blevet syge, enten på grund af stress, ulykke eller en progressiv forværret helbreds tils...
2016-08-04
830 830 Bevar billig bolig-loven!
Regeringen og Dansk Folkeparti er klar til kaste Københavns boligmarked over styr ved at tilbagerulle den tidligere SR-regerings Billig-boliglov, som gjorde det muligt for de store byer at stille krav om min. 25% almene boliger ved nye byggerier. Hvis loven bliver tilbagerullet bliver det startskuddet til en udvikling af Københavns boligmarked, hvor det kun er de rigeste, som kan få en fod ind på...
2016-02-20
822 822 BEVAR MIDDELFART POLITISTATION (Lukket)
- NEJ til mindre politi i byen -NEJ til mere kriminalitet - JA til SYNLIG politi i byen - JA til TRYGHED for borgerne - I disse tider skal man heller ikke centralisere Lokalpolitiet! Vi skal også huske på at vores politiet også skal tage vare på : -Broerne -Retspsykiatrisk hospital -Motorvejen -Egely JA til PERSONLIG betjening i forbindelse med henvendelse i Middelfart. Man kan ikke få personli...
2016-08-12
818 1 507 Politiet tilbage på Amager
Situationen på Amager er uholdbar. For flere år siden lukkede man lokalpolitistationen, så vi som borgere ikke længere havde et sted at henvende os til politiet ved personligt fremmøde. Senest er udkørslen fjernet fra Kamillevej hvilket betyder, at Politiet kun kommer herude, hvis Vagthavende kan disponere biler til det (altså hvis der ikke foregår noget vigtigere andre steder i byen). Tidligere h...
2016-05-16
811 818 Racismeparagraffen skal og må omformuleres eller afskaffes helt!
Nu må denne politiske venstrefløjs knæfald for islam STOPPES! Jeg opfordrer til fælles protest og underskriftsamling. Vi må simpelthen komme denne mand og øvrige islamkritikere til undsætning. Han siger jo blot sandheden om Islam, som er en politisk ideologi ligesom Nazismen. Han gentager blot det jeg selv i årevis og mange af jer har sagt og skal blive ved med at råbe højt om. Nu e...
2016-02-11
806 890 Ulovliggør halalslagtning i Danmark
Hvad er det der foregår? Hvordan kan noget så fælt som halalslagtning være lovligt i Danmark? Skriv under her og vær med til at få det ulovliggjort. Så snart jeg føler, vi har tilstrækkeligt nok med underskrifter, sendes de alle til ministeriet....
2013-01-30
795 795 NEJ TAK, til forringelser, af vores børns vilkår.
Der har igennem længere tid, været behov for, besparelser i Holbæk kommune. Flere gange er sparekniven, blevet svinget på daginstitutions området. Med de foreslåede besparelser, vil Holbæk indtage en pinlig SIDSTEPLADS! på landsplan. og kun ca 50% af pesonalet, vil være uddannet, til at passe vores vigtigste fremtids invisteringer. Vores børn er det dyrebareste vi har, og vi skylder dem, at vi gør...
2016-09-08
776 877 Stop DR's lukning af Harddisken på P1 d. 1. juli 2017
"Et magasin fra virkelighedens virtuelle verden. Fremtidsvisioner, informationssamfund og digitale drømme." D. 1. juli 2017 vil DR lukke P1 programmet Harddisken der siden 9. januar 1994 har dækket IT, teknologi og mange andre emner. Hjælp med din underskrift til at give DR en grund til at lade dette fantastiske program fortsætte med at inspirere teknologisk interesserede dansker, oplyse om de of...
2016-09-27
768 15 670 Minimumsnormeringer NU!
Minimumsnormeringer NU!  Vi vil have mere personale i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem og ungdomsklubber! Vi er mange forældre som er trætte af at der er så få voksne til at passe vores børn i institutionerne. Al forskning viser at jo mere voksen kontakt børn har når de er helt små, jo bedre chancer har de for at klare sig godt senere i livet! Dårlig normering er derfor rigtig skidt både for...
2015-03-26
763 796 Folket siger - Nej tak til Lars Løkke som Statsminister.
. Nej tak til Regeringen - den er S.. for meget Den er godt på vej til at *SMADRE VORT SAMFUND* vil vi det Nej. Folket siger - Nej tak til Lars Løkke som Statsminister. Danmarks øger sin Fattigdom med Lars Løkke ved roret - Løkkes 'vanvittige plan': Vil svinge sparekniven endnu engang over Ældre handicappede, syge og arbejdsløse   Trods mange advarsler holder Lars Løkke regeringen fast i plan...
2016-02-26
Facebook