BefriFrigg&Marley

BEFRI Frigg & Marley

Underskriftsindsamling for hele Danmark!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frigg & Marley er 2 elskværdige hunde som står overfor den mest forfærdelige skæbne der findes, aflivning, på baggrund af en sølle mistanke. 

Frigg & Marley er 2 søskende, som er af blandet race. (Ligesom de 400.000 andre hunde i Danmark) 

De har siden 2014 sat på et dyreinternat, uden kontakt til deres ejere eller personer som de kendte inden de endte der.

De sidder der fordi politiet fik et anonymt opkald om en mistanke om at de begge indeholdt en af de forbudte hunderacer, og på den baggrund blev Frigg & Marley hentet af politiet, og bragt på internattet.

Rigspolitiet vurdere at de indeholdt en af de forbudte hunderacer, men en hundesagkyndig har udtalt sig om det modsatte (På baggrund af beviser, fremskaffet af ejere, foreningen fair dog, og fl. personer)

Altså er dommen i denne sag langt fra retfærdig!

Frigg & Marley bliver nemlig udelukkende dømt til aflivning på baggrund af en mistanke om at de skulle indeholde en af de forbudte hunderacer.

Derfor beder jeg samtlige personer i Danmark om at stille op, jeg beder jer råbe op, og skrive under på at denne behandling af VORES KÆLEDYR, den går langt over vores grænser, og den må ophøre nu!

Det er VIGTIGT at i bekræfter jeres underskrift via den email som er blevet tilsendt fra www.skrivunder.net ellers tæller jeres stemmer ikke. <3<3

Vi ved fra USA af, at der kan laves et DNA-register over de forbudte hunderacer, så man på den måde kan få klarhed i disse sager, men det har de fra statens side ikke ønsket, men hvem spurgte os borgere? INGEN...!!

Som skrevet tidligere er der i dag ca. 400.000. blandingshunde i Danmark, og de kan alle være i fare hvis vi ikke strider imod!

 

 Nogle mennesker udtaler sig fejlagtigt om denne sag:

Er jeg ude på at lave en kriminel handling, som at begå indbrud og hente Frigg og Marley på internatet?

- Nej, det har aldrig været min hensigt.!

Prøver jeg at skabe et medierøre, for dernæst at gøre absolut ingenting?

- Nej, langt fra. Jeg har derimod planer om at få alles holdning omkring denne situation, ved at bede om jeres stemmer online og ved personligt fremmøde.

Hvad har jeg tænkt mig at gøre med jeres stemmer, kommentarer m.m.?

Jeg har tænkt mig at emaile, sende brev med posten til alle tænkelige personer jeg kan komme i tanke om. Jeg stopper ikke ved Folketingets medlemmer, politiske partier, eller ved dyreorganasitioner, dyrlæger, Kongehuset, Medierne, Kendte personer i DK, simpelthen ALLE jeg kan komme i tanke om. 

Jeg er på nuværende tidspunkt ved at sammensætte en video som jeg vil dele rundt i medierne, med henblik på at dommere og politiet vil skåne disse fantastiske hunde!

Derudover er der ved at blive arrangeret et Fotoshoot af www.Keilow.dk som er en fantastisk dygtig fotograf, med henblik på at Frigg & Marley skal hjem NU!

Og så vil jeg nævne at jeg gladeligt modtager forslag til noget der vedrører sagen, flere hoveder tænker bedre ;)

 

Alt hvad der vedr. sagen bliver linket herunder:

Artikel Ekstra Bladet 18/11 - http://ekstrabladet.dk/nationen/tatiana-og-9515-venner-vil-befri-frigg-og-marley/6412246

 

Min personlige mening: 

I Dyreværnslovens allerførste paragraf, står følgende:

§ 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst mulig mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

- Vi kan alle blive enige om at en hund er et dyr. Altså skal en hund behandles efter denne paragraf!

Men hvori ligger logikken så, i at politiet henkaster en hund på et internat hvor den oplever:

Smerte (Sager hvor vi har set vores kæledyr komme til skade på ben, poter, hofter m.m. sager hvor vores hunde er blevet sultet på internaterne og har tabt sig så det blev farligt, og jeg kunne fortsætte)

Lidelse (Forestil dig at blive frataget dine trygge omgivelser, dine medmennesker, familie, venner, din bedste hobby (evt leg med ejer))

Angst (For ikke at se sin familie igen, angsten for "Hvad gjorde jeg galt siden jeg endte her" og "Hvad skal der nu ske?")

Varigt men ( Jeg mener selv at dette punkt siger sig selv, selfølgelig er der varigt men, kan der være andet end 2 år i fængsel?)

Væsentlig ulempe (Jeg vil mene at det i sig selv er en ulempe at placere en sund og rask hund på et internat, velvidende at hunden ville have det bedre fysisk og psykisk hvor den hørte til, i et hjem med kærlighed <3)

Dernæst vil jeg belyse at der står følgende i paragraf 4a + paragraf 4a. stk. 2. 

§ 4a. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af De Europæiske Fællesskabers direktiver om forsvarlig behandling af dyr og om beskyttelse af dyrs velfærd.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabers forordninger om forsvarlig behandling af dyr og om dyrs velfærd.

- Det vil sige at, bliver en eller flere af de punkter fra § 1 ikke overholdt, så kan Miljø- og fødevareministeren gå ind og sætte bero i alle hundesager, indtil vi som samfund finder en bedre løsning til den eksisterende hundelov. Kort sagt.

Og løsningen, den er fundet, og har været skjult for offentligheden siden 2010. Det viser sig nemlig at Miljø- og fødevareministeren tilbage i år 2010 har takket nej tak til det DNA-Register som Københavns Universitet kunne stå bag. 

Denne oplysning ville have kunnet redde rigtig mange uskyldig dømte hunde på dødsgangen fra at lade livet, men det har man fra statens side ikke ønsket at unde os borgere samt kæledyr for.!

Så syntes jeg vi skal kigge på paragraf 29 stk. 3. + § 29 stk. 4.

§ 29. Der, der ved dom findes skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, kan ved dommen for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum frakendes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr. Det samme gælder den, der efter tidligere at have gjort sig skyldig i uforsvarlig behandling af dyr på ny findes skyldig i sådan overtrædelse. Forbuddet kan begrænses til at angå bestemte arter af dyr. Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 3. Betinget frakendelse sker, på vilkår af at den pågældende i en prøvetid på 3 år, der regnes fra endelig dom, ikke overtræder dyreværnslovgivningen under sådanne omstændigheder, at den pågældende skal frakendes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr, jf. stk 1 og 2.

Stk. 4. Der, der ved dom findes skyldig i mishandling, grovere uforsvarlig behandling eller uforsvarlig behandling af dyr, skal ubetinget frakendes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr betinget efter stk. 2 og i prøvetiden har begået et nyt forhold, der indebærer rettighedsfrakendelse. Forbuddet kan begrænses til at angå bestemte arter af dyr.

- Denne paragraf får mig til at gisne i hele kroppen, for hvem er det der anbringer vores kæledyr på internaterne? Det er politiet. Så hvem er de ansvarlige i at hunden som dyr skal opleve smerte, lidelse, angst, få varige men? Det er politiet.

Og nu tænker du sikkert at det er en meget grim antydning at komme med, for de følger bare loven. NETOP MIN POINTE!

De fjerne VORES kæledyr på baggrund af MISTANKER, de smider dem i FÆNGSEL og lader mennesket og dyret lide en hjerteskærende kamp. Om politiet selv ønsker at løfte denne opgave, det tvivler jeg stærkt på. Men som loven er skruet sammen af regeringen, har de intet valg. Men hvorfor kan vi så ikke straffe de mennesker som udsætter vores dyr for smerte og angst? Det kan vi ikke pga hundeloven generelt, og hvem kan lave den om, det kan hele samfundet. Så lad os komme i gang. Kampen har været i gang i 6 år, nu er det på tide den stopper!

BEFRI FRIGG OG MARLEY FRA HELVEDE!

 

I alle velkommen til at kopiere tekst fra siden, indsætte det i en email og sende det til samtlige politikere i kan komme afsted med.

Hvis alt går som det skal, vil jeg dukker personligt op ved alle adresser i Danmark for at få deres mening om sagen, alle skal simpelthen råbe op nu, uanset holdning!.

 

Og til sidst.. Jeg takker jer alle fra mit inderste, og jeg takker på vegne af alle de hunde som har måtte lade livet i kampen om retfærdighed, og jeg takker for de hunde som nu sidder og venter på vores hjælp rund omkring på internaterne. 

Potekøss fra Tatiana Bendix Nielsen

 

 


Tatiana Bendix Nielsen    Kontakt forfatteren af dette andragende