Mest populære underskriftsindsamlinger i dette år

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stop A/S Storebælt

Vi blev lovet at broen ville blive gratis når den var betalt. Os borgere har betalt for noget som burde være betalt af staten. Fjern broafgiften og gør Danmark til et igen.

Oprettet: 2017-08-24 Statistik

BEVAR DET GRØNNE OMRÅDE SØVOLD

Vi er en kreds af borgere, der har startet denne underskriftsindsamling. Vi protesterer imod, og siger NEJ til, at Stevns Kommune vil udstykke vores grønne område. Området er givet som en gave af Hovedstadsrådet til Gammel Vallø Kommune i 1977. Gaven var betinget af, at det blev udlagt som et offentligt rekreativt område. Vi finder, at det er mangel på respekt for demokratiet, når Hovedstadsråd historisk har tildelt midler til køb af et rekreativt område, at en kommunalbestyrelse så 35 år senere

Oprettet: 2022-02-11 Statistik

NEJ til discount gigant, 93 p-pladser, tank og vask på Hjerting Strandvej

SAMMEN STANDSER VI PLANERNE OM ET STORT DISCOUNT KOMPLEKS MED TANKSTATION, 93 PARKERINGSPLADSER OG VASKEHAL MIDT PÅ HJERTING STRANDVEJ. Discountkæden REMA 1000 har planer om at overtage den tidligere Fakta butik på Havborgvej 4 - og gennem nedrivning af fire huse, åbne et stort butiks- parkerings- tank og vaskeanlæg direkte ud mod Hjerting Strandvej. Projektet vil ikke alene vil få store konsekvenser for beboerne på Hjerting Strandvej, Havborgvej, Ryttervænget og Østervænget, men for alle bruger

Oprettet: 2022-03-11 Statistik

Giv os vores Hornbæk Bus Tilbage!

Fra den 12. December 2021, har busserne i Helsingør kommune fået nye busplaner. Argumentet for dette er, "Den 12. december 2021 får mange buslinjer i Helsingør Kommune nye ruter, så der kører flest busser i de områder, hvor der bor flest mennesker og hvor der er mange uddannelsessteder og arbejdspladser. “(https://www.helsingor.dk/borger/trafik-og-parkering/offentlig-transport/) Disse ændringer har ikke gavnet nogen som vi personligt har talt med dette om. Jeg er en pige fra Helsingør Gymnasium

Oprettet: 2021-12-13 Statistik

NEJ til erhvervsområde ”særligt belastende for omgivelserne” i fredelig landbrugszone

Underskriftsindsamlingen er et forsøg på at hindre opførslen af erhvervsområde i det idylliske landområde omkring Gummesmarkvej.   Beboere i og omkring det fredelige område er stærkt chokeret over det pludselig kommunale forslag. Erhvervsområdets kvalitetsbestemmelse er beskrevet som ”særligt belastende for omgivelser” og vil dermed kraftigt påvirke natur, dyreliv og borgere.   Erhvervsstyrelsens egen ’Vejledning om Byvækst’ skriver: planloven lovfæster princippet om, at byudvikling skal ske ind

Oprettet: 2022-03-24 Statistik

Red den historiske Taulov Station fra nedriving, og skab et levende kulturhus

DSB har ansøgt om nedrivning af stationen i Taulov. Da den er bevaringsværdig, kan DSB ikke ødelægge den uden kommunens godkendelse, og sagen skal desuden i offentlig høring. Her har vi mulighed for at protestere, og dermed påvirke beslutningen. Foreningen Taulov Station ønsker at omdanne stationsbygningen til et levende kulturhus til gavn for alle i byen. Vi har aktivt forsøgt at forhandle med DSB om overtagelse, men DSB har blank afvist vores bud, og ønsker ikke at gå i dialog om en anden mode

Oprettet: 2022-04-11 Statistik

Modstand mod anlæggelse af vej henover strandengen

Der ligger i øjeblikket en ansøgning hos Viborg Kommune om dispensation til anlæggelse af en vej, der går fra parkeringspladsen forbi kroen, hen over strandengen til skrænten ved siden af kroen.Med ansøgningen er der vedlagt tegninger, der viser 3 sommerhuse på skrænten.Et sommerhus er allerede muligt ifølge lokalplanen uden dispensation, og kommunen har i juni 2020 bekræftet denne mulighed, hvis det sker via et hjulspor fra Søndersiden.Vi er flere i Hjarbæk, der er meget bekymrede over den even

Oprettet: 2022-02-24 Statistik

Medpalæstinensere, sønner og døtre af vores store palæstinensiske nation

Opfordring til handling Medpalæstinensere, sønner og døtre af vores store palæstinensiske nationDen zionistiske koloniale besættelse af det historiske Palæstina bliver uddybet gennem intensiveringen af zionistiske bosættelsesprojekter, kontrollen med jord ognaturressourcer og likvideringen af vores folks umistelige nationale rettigheder. Udryddelsen og den fysiske likvidering af vores folk fortsætter, fra Jerusalem til Neqab ogandre områder med ubegrænset støtte fra den amerikanske admi

Oprettet: 2022-01-31 Statistik

Vi ønsker ikke ”Club Røs" på Røsnæs

Vi ønsker ikke et feriecenter og fritidsanlægget ”Club Røs” Club Røs skal blive til et ferie- og fritidscenter med fokus på aktivitet og natur. Det er berammet til 500 gæster ved fuld belægning. Centret skal indeholde 90-100 feriehuse med tilhørende sports- og velværeaktiviteter. Hvorfor skal Røsnæs belastes af endnu et prestigeprojekt, som i stedet for at gavne lokalbefolkningen og naturen, vil betyde, at vores lokalsamfund igen skal lide under bl.a. voldsom meget trafik, 90-100 feriehuse med 5

Oprettet: 2022-02-26 Statistik

Frihold arealet ved Vibedal for yderligere bebyggelse og styrk lokalsamfundene.

Der er vigtigt at bibeholde større grønne områder i Thisted Øst på grund af den tætte boligbebyggelse, der har udvidet sig de seneste år. Modsat har lokalsamfundene brug for, at de fra politisk side prioriteres og ikke udsættes for usund udvikling. Derfor opfordrer vi på det kraftigste Thisted Kommune til at ændre Plejeboligplanen, således at · Grunden omkring Vibedal friholdes for yderligere bebyggelse, hvilket også gælder i relation til Thisted Kommunes principbeslutning om placering af en han

Oprettet: 2022-05-10 Statistik