Mest populære andragender i de sidste 12 måneder

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

> Konverterede Elbiler JA TAK! <

En konverteret elbil er en bil, oprindeligt bygget som en benzin eller dieselbil, der gennem konvertering har fået sin oprindelige motor fjernet og erstattet med en elektrisk motor og batterier således at den er blevet til en ren 100% elektrisk bil i samme udstrækning som fabriksfremstillede elbiler. Det er en billig og resourcesparende måde at få en masse elbiler på vejene, der kan bruge vores grønne vindenergi og nedbringe vores behov for importeret olie fra Saudi-Arabien. MEN DESVÆRE er regle

Oprettet: 2016-06-25 Statistik

TAPERSERSORTIGUT: Ilinniartut aningaasarsiaat aaqqiivigineqarlik! / STØT OS: Uddannelsesstøtte skal forbedres!

Siunnersuut Ilinniartitaanermut naalakkersuisumut ingerlateqqinneqassaaq, neriuutigaarpullu inatsik allanngortinneqarsinnaajumaartoq. Ilinniartuusugut atsiornikkut tapersersortigut. Forslaget indsendes til Naalakkersuisoq for Uddannelse i håb om ændring af loven. Støt os studerende med din underskrift.  Ilinniartut kissaataat: 1 - Ilinniarnermusiat siumoortut kissaatiginngilagut.  Kingumoortunngornissaat kissaatigaarput. Ilinnialinnginnermi amerlanerit aningaasanik katersinissamut periarfissaqar

Oprettet: 2022-11-09 Statistik

Sosu kamp på tværs, for bedre arbejdsmiljø og arbejdsbetingelser

Kære Politikere fagforbund og ledere.   i årvis har vi sosu'er,s arbejdsmiljø og arbejdsbetingelser, været kraftigt nedad gående. I vores job, vores fag , ydes der dagligt omsorgssvigt , uden at nogen tager ansvaret. vi har i den Danske model, en arbejdsmiljø lov, som på ingen måde efterleves.- i arbejdsmiljø loven, står der ,at det skal være både sundheds mæssigt forsvarligt og trygt at gå på arbejde. politikere, ledere og selv fagforbund, er fuldt ud klar over dette, og ingen tager ansvaret. s

Oprettet: 2021-12-07 Statistik

Bevar naturen på Konvalvej/Højbjerg i Hundested.

Bevar naturen på Konvalvej/Højbjerg i Hundested. Vi er en forening, hvis formål er at få fredet det smukke naturområde omkring søen på Konvalvej. Området er en fantastisk naturperle med en helt unik og mangfoldig artsrigdom. Området er levested for en mangfoldig fuglebestand, sommerfugle, guldsmede og mange andre dyre- og plantearter. Det er højværdi natur, da der er flere sjældne og fredede arter, bl.a. stor vandsalamander, spidssnudet frø, flere arter flagermus, som bor i og omkring søen. Områ

Oprettet: 2021-10-28 Statistik

Dræb alle minkene igen

Der er kommet nye mink til Danmark. Vi gør det igen venner. Én gang til.

Oprettet: 2023-01-14 Statistik

Elever skal have mulighed for at skifte studievejleder, hvis man føler sig utryg

Gymnasiet kan være et stort skridt for unge mennesker, hvor mange støder på adskillige problematikker. Her er det vigtigt at der er mulighed for en god og støttende voksenfigur, der kan rådgive bedst muligt.  Man kan dog være uheldig med den studievejleder man får tildelt, og vi mener, at der skal tages hånd om denne problematik, ved at give eleverne muligheden for at flytte til en anden studievejleder, hvis ønsket.  Elevernes trivsel på skolen burde være skolen største- og førsteprioritet.

Oprettet: 2022-10-26 Statistik

Klage over rystende dårlig service hos Post Nord i Danmark

Til Trafikstyrelsen, der skal regulere Post Nord i Danmarks virksomhed Post Nord har påtaget sig at stå for omdeling af breve og pakker i Danmark. Det har imidlertid vist sig, at selskabet ikke magter at gennemføre den opgave på nogen som helst tilfredsstillende måde. Både breve og pakker ankommer helt rutinemæssigt med store forsinkelser, samtidig med at portoen sættes op. Ufatteligt mange breve og pakker forsvinder sporløst og bliver aldrig fundet eller leveret til den adresse de var tiltænkt.

Oprettet: 2016-11-17 Statistik

Nunatarsuaq tusarniaaneq, akerliunermut atsiortitsineq

  SiunertaaKommunimut pilersaarummut tapiliussamut siunnersuutip nunaannarmi immikkoortup ilaanik nutaamik, tammajuitsussarsiorluni tuttunniartitsinissamut akuersissutigineqartussatut atorneqarsinnaasumik pilersitsisoqarnissaa imaraa. Sumiiffik katillugu 815 km2-it missaanni annertussuseqarpoq, tassa Nuup Kangerluani avannarpasissumi Immikkoortup ilaa O2 Inuilaarsuaq – Nerutusoq Avannarliup sanaartorfioqqusaanngitsup iluani. Uani takusinnaavat https://sermersooq.gl/kl/public-hearing/kommunimut-p

Oprettet: 2022-10-25 Statistik

HA(Psyk) - Ryk eksamen i socialpsykologi

Vores eksamen i socialpsykologi er planlagt til at finde sted i uge 26. Derudover er undervisningen for alle andre fag slut i maj måned, og vi har derfor kun socialpsykologi undervisning i juni måned. Undervisningen er meget forskudt, så man for eksempel kun skal møde op ca 2 gange om ugen.  Vi ønsker derfor at undervisningen bliver komprimeret, så vi har mere intensiv undervisning i løbet af juni måned, og kan afslutte faget tidligere. 

Oprettet: 2022-02-24 Statistik

BEVAR ØRSLEV SKOLE

BEVAR ØRSLEV SKOLE  Der er desværre ikke nogen der kan love os at skoleafdelingen i Ørslev ikke lukker, men vi kan vise at vi gør hvad vi kan for vores børn og deres trivsel.  Det er derfor nu vi skal stå sammen i Ørslev, hvis vi ønsker at bevare vores skole i Ørslev. Vi kan ikke vide hvordan byen bliver påvirket hvis skolen lukker, men vi kan undre os over om politikerne husker på hvordan vil det påvirke huspriserne i Ørslev? hvordan vil det påvirke foreningslivet? hvad med Egnshuset og hallen?

Oprettet: 2022-09-23 Statistik

Forbyd fyrværkeri i Danmark 2025

Man kan sagtens holde nytår uden fyrværkeri. Det gør man allerede forskellige steder i verden. I Danmark har man også haft en tradition for en lysfest uden fyrværkeri. Andre steder kan man holde nytår med fakler, hyggelige bål og varm suppe. - det har vi også gjort engang. Miljø og klima har brug for alt der kan gøres for vi reducerer klimabelastende adfærd. Hjælp Danmark med at sætte et nyt klimastatement!  Forbyd fyrværkeri i Danmark 2025.

Oprettet: 2019-12-28 Statistik

Tilskudsordning til hjemmepasning

Jeg støtter at pengene skal følge barnet i Norddjurs Kommune. Hvis børn og deres forældre i en periode har brug for at hjemmepasse, yder Norddjurs Kommunne i dag intet tilskud som mange andre af landets kommuner ellers gør det. Ordningen er allerede finansieret, da der i forvejen betales tilskud til institutionspladser. Et tilskud der selvsagt tilgodeser kommunen og ikke forældrene, skulle forældrene vælge at hjemmepasse alligevel, og derved spare kommunen for deres udgifter til institutionsplad

Oprettet: 2022-01-30 Statistik

Udvis Irans diplomater / kræve, at politiske fanger løslades

Til alle landets folketingsmedlemmer Som I ved, startede den nye revolution i Iran for 90 dage siden med mordet på Mahsa Amini, og med sloganet "kvinde, liv, frihed", og det går fremad med stigende styrke.Den Islamiske Republiks regime, som i sit 43-årige styre har massakreret, tortureret, voldtaget og udstedt langvarige fængselsdomme for modstandere, dræbte i disse 90 dage også 68 børn og 417 mænd og kvinder med forskellige våben. Desuden er 18.359 mennesker blevet ulovligt anholdt på gaden og

Oprettet: 2022-12-15 Statistik

Red børnehuset fyrtårnet

Nu er det på tide at vi står sammen, vi skal redde børnehuset fyrtårnet en gang for alle.    Nordfyns kommune børne- og  ungeudvalget har i sinde at nedlægge vores kære børnehave, som desuden er den eneste DGI børnehave i nordfyns kommune. Som de fleste allerede ved er der ved at blive opsat en varmepumpe i bygningen til omkring 700.000- 800.000kr. Det giver ingen mening med alt den investering for et sted der står til ag lukke.    Børnehuset fyrtårnet har så meget livskvalitet og der bliver alt

Oprettet: 2022-11-30 Statistik

Skriv under: SK Energi skal ikke snyde deres fastpriskunder!

SK Energi skal ikke snyde deres fastpriskunder! Det er ren fantasi fra SK Energi, når de påstår at de lovligt kan suspendere danske familiers fastprisaftaler på el, inden aftaleperiodens udløb. Det vil vi ikke finde os i, og derfor skriver vi under for at vise vores utilfredshed og for at lægge pres på energiselskabet.  Ifølge SK Energi skyldes suspenderingen de stigende elpriser som følge af situationen i Ukraine. Det er forståeligt at situationen i Ukraine er uforudset og alvorlig. Men det æn

Oprettet: 2022-09-02 Statistik

Motorvej mellem Gedved & Falling -NEJ TAK

I forbindelse med en eventuel Kattegatforbindelse, er der en ny motorvej mellem Gedved og Falling på tegnebrættet. Vejdirektoratet sår selv tvivl om motorvejens relevans: "Hvis der kører 8000-10.000 biler, er det måske ikke rimeligt at anlægge motorvej, så vi undersøger andre vejstandarder, siger Ulrik Larsen fra Vejdirektoratet." Denne underskriftsindsamling er til for at tydeliggøre at vi er mange der ønsker at det smukke landsbylandskab mellem Gedved og Falling skal skånes. For os er den østj

Oprettet: 2020-11-22 Statistik

Etablering af fortov på Lundagervej

Du erklærer med din underskrift, at du støtter forlængelsen af fortov på lundagervej, fra eksisterende fortov mod vest frem til skovbrynet, som ses nedenfor.Begrundelsen for forlængelselsen af fortovet, skyldes den høje aktivitet af fodgængere der går på vejen. Der er 3 hotspots i området, der påvirkes af manglende fortov: Spejderne, Den grønne giraf(vuggestue+børnehave), samt bofælleskabet på lundagervej. Desuden benyttes vejen især til indkørsel ude fra ringvejen og ind til byens center.Rød li

Oprettet: 2022-04-29 Statistik

Lukning af Fuglsangsallé for gennemkørende trafik over 3500 kg. (6600 Vejen)

Vores handlingsforslag er derfor; Omfartsvej fra Vejen Ø afkørslen til Kongeåvej etableres, vil samtidig aflaste gennemkørende trafik på Boulevarden. Vi opfordrer til at Fuglesangsallé bliver lukket for gennemkørsel med tung trafik +3500 kg. Vi opfordrer til at Fuglesangsallé ikke længere skal være en ringvej, gerne stillevej 30 km/t. Konklusionen på vores handlingsplan er derfor; ● At vi skaber en mere sikker og tryg vej til skolen ● At vi skaber tryghed for elever til og fra Vejen hallen ● At

Oprettet: 2022-09-29 Statistik

Ja tak til Fjernvarme (Nørholm-Restrup Enge & Nørholm)

Med min underskrift tilkendegiver jeg hermed min opbakning og egen interesse for tilslutning af fjernvarme til egen husstand i mit nærområde Nørholm-Restrup Enge &amp; Nørholm fra Aalborg Forsyning Varme. Med min underskrift tilkendegiver jeg også, at Aalborg Forsyning Varme må kontakte mig vedr. en kommende fjernvarmetilslutning af min husstand.    

Oprettet: 2022-08-26 Statistik

Indsigelse imod lukning af tandpleje klinikken på langå skole

”Udvalget for Sundhed, Idræt og Kultur har netop vedtaget at indstille en ny struktur for den fremtidige tandpleje i Randers Kommune til godkendelse i byrådet. Anbefalingen er, at antallet af tandklinikker skæres ned fra 10 til 5 inden for en 3-årig periode, og samtidig renoveres og udbygges de resterende fem klinikker for cirka 10 millioner.”Rent praktisk betyder dette, at klinikkerne på Assentoftskolen, Søndermarkskolen, Østervangskolen, Blicherskolen og Langå skole nedlægges – der bibeholdes

Oprettet: 2019-05-28 Statistik