Beskyt vores rekreative områder omkring Nivå Havn og strand. Nedsæt fartgrænsen til 50 km/t mellem Lave skov og Vibevej - deadline 31.8.2023

Farten på strandvejsstrækningen mellem Lave skov og Vibevej bør sættes ned til 50 km/t (strækningen er vist på vedlagte kort).

Sænkes hastigheden på denne 850 meter lange strækning vil dette højst forsinke bilisten 13 sekunder, hvis trafiklyset er grønt, og man overholder fartgrænsen.

Lavere fart vil øge trygheden betragteligt blandt de bløde trafikanter og reducere risikoen for ulykker markant. Som eksempel kan nævnes at hvis en fodgænger bliver påkørt med 50 km/t, er der en 40% risiko for, at personen dør. Hvis hastigheden er 60 km/t, stiger risikoen til 70%.

En hastighedsnedsættelse på 10 km/t reducerer støjniveauet med op til ca. 2 dB. Det svarer næsten til en halvering af støjen, hvilket vil glæde beboerne og andre, der bruger området. Det er et skridt i retning af at overholde Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier for vejtrafikstøj, som er:

  • Rekreative områder i det åbne land 53 dB
  • Boligområder, udendørs opholdsarealer 58 dB

Med andre ord store gevinster og marginale omkostninger.

Ser vi på alle faktorer, der spiller ind og kan begrunde fartnedsættelsen, så har området følgende kendetegn:

1) Et rekreativt område, der benyttes af et stigende antal bløde trafikanter og gående; børn, motionister, campister, strandgæster, hundeluftere og deltagere i de mange aktiviteter på havnen. Vejen krydses af mange fodgængere og cyklister - også udenfor lyskrydset.

2) Den eneste strandvejs strækning med både byzone og rekreativt område hvor der ikke er 50 km/t. Farten på Strandvejen - fra Østerbro til Liseleje - er 70 på landet og 50 eller 40 i byområder undtagen i Nivå og et par andre steder i Fredensborg kommune. Den sidste fartnedsættelse på denne strækning var begrænset til 60 km/t. Amtets udmelding; de 50 km/t måtte afvente udvidelse af Helsingør motorvejen En udvidelse der forlængst er gennemført, der er derfor ingen fremkommelighedproblemer eller andre undskyldninger for ikke at netsætte farten til 50 km/t

3) Belastet af dårlig udsyn for udkørsel fra Gl. Strandvej til Humlebæk Strandvej.

4) Størsteparten af vejstrækningen er reelt set bymæssig bebyggelse og bl.a. Sølyst Strandpark, der ligger klods op af strandvejen, er udvidet med over 60 nye boliger.

5) Belastet af megen trafik. Trafikken har udviklet sig voldsomt siden farten blev sat ned til 60 km/t for 25 år siden og farten ligger ofte omkring "klippegrænsen".  Den voldsomme trafik bekræftes af trafiktælling 2014, som viste et døgngennemsnit på ca. 6800 biler - i dag er det meget højere. Dette var i øvrigt væsentligt mere end trafikken i Mariager (ca. 5000 biler i døgnet), som udløste krav om en omfartsvej til 80 - 112 millioner (Aktuel trafikstatistik kan rekvireres hos trafikafdelingen, Fredensborg kommune)

6) Belastet af megen trafikstøj bl.a. forstærket af accelerationer op ad bakken mod Lave skov og at mange kører ræs mellem Havnen og Mikkelborg. Trafikstøjen kan være ganske voldsom. Se f.eks. bilagte støjoversigt fra et andet område af strandvejen, hvor man kun må køre 50 km/t mod vores 60 km/t og alligevel har støjniveauer over 76 DB. Problemerne accentueres af, at mindre end halvdelen af bilerne i hverdagsundersøgelsen (41%) overholdt hastighedsgrænsen på 60 km/t. Bemærk at dette fartgennemsnit inkluderer de biler, som skal bremse op for lysreguleringen og accelerationer fra biler, der har holdt for lysreguleringen.

7) Der har gennem tiden været flere ulykker, men antallet kan ikke dokumenteres med sikkerhed, da politiets rapporter kun omhandler indrapporterede ulykker.

8) Politiets bilagte måling viser tilsyneladende en relativ lav hastighed. 85% kvartilen viser "kun" en hastighed på gennemsnitlig 69 km/t, men man skal være opmærksom på, at grundet den dårligt fungerende lysregulering, skal Strandvejens trafik typisk bremse op og derefter accelerere op i hastighed. Der er klaget over denne lysregulering adskillige gange - uden respons eller action fra trafikafdelingen. Trafikken har derfor et meget dårligt flow og hastighedsmålingerne er reel værdiløse.

9) Fartmålingerne er meget misvisende, da de ikke gennemføres, hvor det er vigtigst, nemlig udkørslen fra Gl. Strandvej ved Lave Skov til Strandvejen; et sted hvor mange cyklister og gående krydser Strandvejen. Fartmålingerne foretages i stedet relativt tæt på lysreguleringen, hvor de fleste bilister bremser op grundet lysreguleringen eller er i gang med at accellerere efter et stop samme steds. 

10) En nedsættelse af hastigheden vil være et skridt på vejen til af få stoppet at Strandvejen anvendes som motorvej.

Der bør opsættes byskilte og de eksisterende skilte rettes til 50 km/t. Dette er muliggjort jfr. Vejledning til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser af Marts 2022. Om nødvendigt bør vejstrækningen indrettes med chikaner, som i bl.a. Humlebæk og Mikkelborg.

Underskrifterne forventes indsendt til byrådet, Fredensborg kommune 1. september 2023.

Jeg støtter hermed op om forslaget med min undeskrift

 

P.S. Dette er en reprise af underskriftsindsamlingen 2019, da kommunens rådemuligheder er ændret jfr. bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser  af  marts 2022

 

Kort med angivelse af den strækning det drejer sig om. Bemærk de sorte cirkler, som indikerer steder, hvor der er primært er krydsende trafik - en strækning på 850 meter.
Situationskort.jpgFart.jpgStøj1.JPG

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Karsten Bech Nielsen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke dit telefonnummer offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...