Nedsæt farten til 50 km/t ved Nivå Havn

Vi ønsker at farten på strandvejen ved Nivå Havn begrænses til 50 km/t jfr. bilagte billede. Området er:

  • Et rekreativt område med mange fodgængere heraf mange børn; motionister, campister, strandgæster, og deltagere i de mange aktiviteter på havnen.
  • Den eneste strandvejs strækning med både byzone og rekreativt område hvor der ikke er 50 km/t.
  • Belastet af megen trafik* og trafikstøj# bl.a. forstærket af accelerationer op ad bakken mod Lave skov og at mange kører ræs mellem Havnen og Mikkelborg.
  • Belastet af dårlig udsyn for udkørsel fra Gl. Strandvej til Humlebæk Strandvej.
  • Med mange krydsende fodgængere og cyklister.

Vores løsning er simpel, hurtig, rimelig og næsten gratis; udskift skilte til 50 km/t!

Jeg støtter hermed op om ønsket med min undeskrift

 

*) Den manglende nordvendte af- og tilkørsel på motorvejen ved Nivå medfører at Strandvejen mellem Nivå og Humlebæk fungerer som en motor trafikvej. Farten ligger ofte omkring "klippegrænsen".

Trafikken har udviklet sig voldsomt siden vi fik sat farten ned til 60 km/t for 20 år siden. Den voldsomme trafik bekræftes af sidste trafiktælling fra 2014 foretaget på Strandvejen ved havnen, Denne tælling viste et døgngennemsnit på ca. 6800 biler. Dette er væsentligt mere end trafikken i Mariager (ca. 5000 biler i døgnet), som udløste krav om en omfartsvej til 80 - 112 millioner.

#) Trafikstøjen kan være ganske voldsom. Se f.eks. bilagte støjoversigt fra et andet område af strandvejen, hvor man oven i købet kun må køre 50 km/t mod vores 60 km/t og alligevel har man visse steder støjniveauer over 76 DB. Problemerne accentueres af, at mindre end halvdelen af bilerne i hverdagsundersøgelsen (41%) overholdt hastighedsgrænsen på 60 km/t. Bemærk at dette fartgennemsnit inkluderer de biler, som skal bremse op for lysreguleringen og accelerationer fra biler, der har holdt for lysreguleringen.

 

p.s.: Underskrifterne indsendes til Infrastruktur og teknikudvalg, Fredensborg kommune 13. maj. Forventes behandlet 4. Juni.
Den fulde trafikstatistik kan rekvireres hos undertegnede og hos trafikafdelingen, Fredensborg kommune.

Kort med angivelse af den strækning det drejer sig om. Bemærk de røde cirkler, som indikerer steder, hvor der er krydsende trafik.
Strandvej2.JPGFart.jpgStøj1.JPG

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Karsten Bech Nielsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...