Mest populære underskriftsindsamlinger i 2020 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Fysiske bacheloreksaminer på læreruddannelsen

Kære medstuderende og andre interesserede.  Vi er en flok lærerstuderende fra VIA University College Campus Silkeborg, som gerne vil kæmpe for, at vores bacheloreksamen kan blive afholdt under fysiske rammer på Campus. Vi finder os uforstående over, at os fjerdeårsstuderende ikke kan få lov til at forsvare vores sidste projekt fysisk. Andre studerende på 2. og 3. år får lov til at gå fysisk til eksamen hvis de fx har idræt eller musik. Bacheloreksamen ligger på et tidspunkt, hvor der ikke forefi

Oprettet: 2020-05-12 Statistik

Lidl til Køge C

Lidl har købt posthusgrunden på Jernstøbervænget i Køge for noget tid siden. Lidl vil gerne bidrage positivt med udviklingen af Køge by, og har derfor udarbejdet et projekt med dagligvarer, unddomsboliger på grunden, samt over 300 parkeringspladser som ligger kun ca. 3 minutters gang fra Køge torv. Ud over at være en forskønnelse af området - som idag står ubrugt og trist hen - vil det samtidig være med til at aktivere Vestergade og være en mere tydelig indgang til byen. Lidl ønsker at opføre en

Oprettet: 2020-01-17 Statistik

Ud med Bo Rygaard og William Kvist

Vi elsker FCK.  Vi er indbidte FCK fans. Vi har støttet holdet i medgang og modgang. Vi har haft Danmarks bedste manager i Ståle Solbakken. Han har ledet holdet i næsten 13 år og er en Legende i klubben. Ingen dansk træner kan sidestillede med hans præstationer. Derfor tager vi også kraftig afstand fra den behandling han har fået af bestyrelsen og ikke mindst af  Bo Rygaard og William Kvist. Vi kan ikke under nogen omstændigheder acceptere at han bliver fyret ved en telefonsamtale. Det er direkt

Oprettet: 2020-11-24 Statistik

Gør Skibhusvej tryg

Skibhusvej er skibhuskvarterets bankende hjerte, men desværre er vejen utrolig utryg at færdes på, hvad enten man er cyklist eller fodgænger.   Dagligt oplever vi beboere farlige situationer, hvor folk kører hasarderet, og der tages store chancer, når bilister skal fra stikvejene ud i myldretidstrafikken på Skibhusvej. Konsekvensen er, at man som blød trafikant føler sig utryg, når man færdes på vejen - og mange undgår helt at benytte sig af den. Det gælder særligt dem med børn.    I enkelte til

Oprettet: 2019-10-28 Statistik

Er du mod højhuse i Maribo? Skriv under her!

Kære medborger, Lolland Kommune vil bygge højhuse ved Sundhedscentret, Søndre Boulevard, Maribo. De tænkte bygninger vil være hhv. 27, 24 og 21 m. høje. De eksisterende bygninger ved sundhedscentret er 12 og 15 m. Hvis du har set modeltegningen i medierne, vil de nye højhuse altså blive væsentligt højere/større end det fremlægges på reklamen. Du kan sende din mening, eller anden ide til området, til e-mail planerogkort@lolland.dk senest d. 4. Februar 2020. Er du uenig i kommunens planer om højhu

Oprettet: 2019-12-11 Statistik

Online skriftlige eksamener Januar 2021 - Odontologi KU

Grundet COVID-19 ønsker vi, at semestrets skriftlige eksamener bliver afholdt som online eksamener, der kan tages hjemmefra. ​​KU's rektorat har besluttet, at eksamener uden hjælpemidler skal afholdes fysisk på trods af den stadig meget aktive pandemi. Vi har ikke bestemt, at vores skriftlige eksamener er uden hjælpemidler, og mener derfor, at det er uretfærdigt, at vi skal sættes i risiko for smitning, bare fordi vores eksamensform ikke er ligeså oplagt at omlægge til online hjemmeeksamen som a

Oprettet: 2020-12-03 Statistik

afskaf pension til folketingsmedlemmer

Hvorfor skal folketingsmedlemmer havepension og slippe for at betale til efterløn? de kan få den pension vi andrefår, og ved samme alder, så viser de et godt eksempel og vil gøre mere ud afpensionerne. Skriv under og få en folkeafstemning. når vi 100.000 vil vi kræve enfolkeafstemning, så skriv under her

Oprettet: 2012-06-12 Statistik

Forbyd fyrværkeri i Danmark 2025

Man kan sagtens holde nytår uden fyrværkeri. Det gør man allerede forskellige steder i verden. I Danmark har man også haft en tradition for en lysfest uden fyrværkeri. Andre steder kan man holde nytår med fakler, hyggelige bål og varm suppe. - det har vi også gjort engang. Miljø og klima har brug for alt der kan gøres for vi reducerer klimabelastende adfærd. Hjælp Danmark med at sætte et nyt klimastatement!  Forbyd fyrværkeri i Danmark 2025.

Oprettet: 2019-12-28 Statistik

Red kunsten: Appel til din egen regering

Vil du gerne have kunst under og efter Corona-krisen? Skriv under her, hvis du også mener at kunsten fortsat bærer en enorm kraft til at forene mennesker. At kultur forbedrer folks trivsel, inspirerer til kreative løsninger og styrker dem, der mangler håb. At kunsten hjælper med at sætte virkeligheden i perspektiv, så man se den gennem en kritisk linse og forestille sig en bedre fremtid, selv midt i den tilsyneladende uovervindelige usikkerhed. Skriv under her, hvis du mener, at kultur er en del

Oprettet: 2020-04-17 Statistik

Nej til mere larm, CO2 og forurening fra Djurslandsmotorvejen

Vi opfordrer til at Vejdirektoratet straks stopper planerne om at øge hastigheden på Djurslandsmotorvejen mellem Lisbjerg og Løgten, så hastigheden fortsat højst skal være 110 km/time. En øget hastighed til 130 km/time vil øge de allerede eksisterende støjgener i Lystrup, Hjortshøj og i de nye bebyggelser i bl.a. Skejby og Nye med 2 decibel. Den vil også øge CO2-udledningerne og dermed klimabelastningen med 40% samt øge NOx  forureningen med 50%. Desuden vil den øgede hastighed give højere fart

Oprettet: 2020-11-29 Statistik

Til kamp FOR vindmøller i Svendborg

Er du lokal klima-kriger?   (Husk at bekræfte, at du har underskrevet i din mail)

Oprettet: 2020-11-09 Statistik

Vi vil have efterskole Camp til årgang 19/20 på Langelandsfestivalen!

Alle efterskoleelever fra årgang 19/20 skulle have sluttet af og sagt farvel til hinanden på Langelandsfestivallen. Dette er nu ikke aktuelt grundet Corona... Vi vil have næste års efterskolecamp ændret, så der både er årgang 20/21, men også vores årgang 19/20! Sådan så at vi kan komme på festival, og mødes igen, sammen som årgang 19/20. Støt op, og skriv under, så vi kan få en fed festival sammen, næste år! 

Oprettet: 2020-04-06 Statistik

Bevar og renover damkiosken

For os der går ind for, og støtter op om at Thuy skal have lov til at beholde damkiosken, og have tilladelse til at renovere den, som hun har søgt om i flere år. 

Oprettet: 2020-11-11 Statistik

Inddæm smitten af Covid19

Vi samler underskrifter ind for at vise vores utilfredshed med den danske stats nuværende strategi som pejer i for mange retninger. Vi kræver synlighed og ærlighed fra vores valgte politikere, når der skal tages så store beslutninger om vores egne liv. Vi vil opfordre regeringen til, at lytte til WHO og se på de lande det har lykkedes at inddæmme smitten i, herunder Sydkorea, Vietnam og Island. Vi er nu nede på at en smittet person kun smitter 0,8 personer, lad os få den endnu længere ned og lad

Oprettet: 2020-04-09 Statistik

Hollandske bomtrawlere skaber miljøkatastrofe - det skal stoppes!

En flåde af store hollandske bomtrawlere raserer havbunden i Skagerrak og fordriver lokale fiskere fra deres fangstpladser. Lokale fiskere går nu i aktion for at få standset det miljøødelæggende bomtrawlsfiskeri.Bomtrawlerne kommer til Skagerrak som en sværm, hvor fartøjer på 4-500 tons graver bunden igennem for at kvase og hvirvle havbundens dyresamfund op i vandet, så de tiltrækker fisk – ligesom mågerne flokkes om regnormene efter en plov på marken. Efter at have gravet et stort stykke havbun

Oprettet: 2019-07-22 Statistik

Afskaf natslukning af gadelyset i Frederikssund Kommune!

Syntes du også det er forkert at spare på trygheden gadelyset skaber om natten i vores kommune Frederikssund? Så underskriv her X Nedenstående beslutning skal omgøres: Natslukning af gadelyset i kommunen Med budgettet for 2019 besluttede Byrådet også, at gadelyset i hele Frederikssund Kommune slukkes om natten fra kl. 01 til 05. Dette giver en årlig besparelse på ca. 600.000 kr.

Oprettet: 2020-06-28 Statistik

Nej til Grusgrav ved Rosmus by og skole/børnehus

Der er kommet en råstofplan for nye grusgrave, hvor der er lagt op til en ny grusgrav, der vil ligge imellem Rosmus Skole, børnehuset(vuggestue og børnehave), Rosmus landsby og klods op af Rosmus Smedie.  Problemer ved dette:- Store støjgener for beboerne i Rosmus, nabogårdene og skolen- Støv der vil sprede sig til byen og skolen. - Tung trafik vil gøre det usikkert at færdes med cykler.Det sidste år er der blevet renoveret 5 huse i Rosmus, det er en landsby i udvikling, hvor der flytter børnef

Oprettet: 2020-06-10 Statistik

Underskrifter til kriminalforsorgen, ministre og folketinget fra ansatte i kriminalforsorgen.

Brevet kan læses her https://www.dropbox.com/s/zej6v2lslhvmphb/Til%20ledelsen%20i%20K%C3%B8benhavn%20F%C3%A6ngsler%20slut.docx?dl=0 Kære kollega. Hvis du bare kan være 50% enig, så vil vi sætte pris på din underskrift. Vi er nød til at fortælle verden hvordan situationen er. så vis din utilfredshed og støt op.

Oprettet: 2020-09-09 Statistik

Der skal konsekvenser til for Direktionen og Hospitalsledelsen i Midt efter lavdosis CT-sagen

Lavdosis CT sagen i Silkeborg var falsk og det er nu grundigt dokumenteret. Forvaltningen i Midt har ageret under ethvert fagligt og ledelsmæssigt niveau og mangler at stå til ansvar. Det skal ske nu. Den "største forvaltningsmæssige skandale" i historien kræver handling fra de politikere som VI har valgt, så vi kan føle os trygt og taget hånd om. Mens fagligt dygtige læger er blevet fyret uden god grund, kan det ikke passe at Forvaltningen ikke skal mærke konsekvenserne af deres adfærd, som har

Oprettet: 2020-11-04 Statistik

Ønske om Klubtilbud til unge i alderen 13-18 år i Bredballe

Hej Bredballeborgere Jeg mener der mangler et tilbud til unge i alderen 13-18 år i Bredballe. Efter flere måneders uro, hærværk og generel utryghed - både for de unge og os andre beboere herude, står det klart at der mangler et tilbud til dem. De har behov for et sted at opholde sig. Jeg forestiller mig et klubtilbud hvor der er ansat kompetente pædagoger der har lyst til at arbejde med unge mennesker. Det kan evt indeholde tilbud om kreativ værksted, gaming, sport, ture, fester, knallertværkste

Oprettet: 2020-07-27 Statistik