Mest populære underskriftsindsamlinger i 2017 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Danmarks sidste Medlemsejede realkredit - Stop børsnoteringen af Nykredit

Dansk Realkredit opstod i 1797 og har i næsten 200 år været en kreditform med solidarisk hæftelse for boliglån. Ligesom andelsbevægelsen er det en del af den danske kulturarv, men det er meget snart slut. Siden 1989 er alle kreditforeninger blevet bankejede og der er kun en medlemsejet kreditforening tilbage, nemlig Nykredit som også dækker Totalkredit. Det er Danmarks største kreditforening, og den har ledelsen planlagt at omdanne til et bankejet aktieselskab. På trods at megen skepsis fra medl

Oprettet: 2017-05-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 391 386
2017 391 386

Vi vil beholde de generelle tilskud til triptanerne!

Medicintilskudsnævnet har nu (igen) anbefalet Lægemiddelstyrelsen, at det generelle tilskud skal fjernes fra triptan-injektionerne, fra Zolmitriptan smelt og fra de tre nyere triptaner (Almotriptan, Eletriptan og Frovatriptan).Begrundelserne er primært, at disse midler er dyre, og der er alternativer, som er billigere. Vil du beholde det generelle tilskud til alle triptaner, så skriv under her!Injektionerne forventes erstattet med næsespray. Det vil med medicinpriserne i januar 2017 give en pris

Oprettet: 2017-01-12

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 391 390
2017 390 389

Bevar Bjørnkær Dyrepension

Bjørnkær Dyrepension har i løbet af ugen været i medierne pga især 2 naboer klager vedr larmen og lugten fra dyrepensionen. Os der kommer der ofte - ved at udenfor afhentningstid ånder der fred og ro og idyl på Bjørnkær Dyrepension. Om hunde gøer når de ser deres ejer igen ? Ja det er vist helt naturligt. Lad os alle stå sammen om at Lisbet kan få lov til at beholde sit levebrød - og ikke mindst det idyl de har fået skabt for både dyr og børn. Måske Lisbet kan bruge det i forhold til planklage n

Oprettet: 2017-07-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 388 379
2017 387 378

Damkiosken Haderslev ønskes bevaret

Vi ønsker ikke en restaurant , men ønsker Damkiosken bevaret, så vi kan bibeholde det skønne område, hvor man eller nu vil sætte en firkantet boks op, der slet ikke passer ind i området. I stedet skulle ejeren kunne søge om at udvide i samme stil, som det nuværende, så det passer ind i naturen. Politiker ser gerne kun underskrifter fra kommunen, men her bliver de altså bare nødt til at acceptere, at folk ude fra kommunen skriver under....Disse personer er kunder der også går i gågaden, og har væ

Oprettet: 2017-04-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 387 377
2017 385 375

Skolen på Grundtvigsvej

Vi forældre til børn på Skolen på Grundtvigsvej opfordrer på det kraftigeste til, at Frederiksberg Kommune gør noget ved den yderst kritisable situation på skolen, og straks tager ansvar for at finde holdbare løsninger i forhold til: Manglende skolegård Manglende klubfaciliteter Nuværende og fremtidige kapacitetsudfordringer pga. for stort optag på flere klassetrin Seks års rod er nok for vores børn. Løsningerne skal findes nu.

Oprettet: 2017-10-01

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 384 384
2017 384 384

HURTIG CYKELFORBINDELSE ML. KLINTEBJERG OG ODENSE

Med min underskrift tilkendegiver jeg mit ønske om, at forvaltningen i Nordfyns Kommune aktivt arbejder for etablering af en HURTIG CYKELFORBINDELSE ML. KLINTEBJERG OG ODENSE langs Odense kanal. Til det formål må forvaltningen nedsætte en arbejdsgruppe bestående af relevante beslutningstagere fra hhv. Odense Kommune, Odense Havn samt Nordfyns Kommune. Jeg anser en HURTIG CYKELFORBINDELSE ML. KLINTEBJERG OG ODENSE som værende vigtig af følgende årsager: En asfalteret cykelsti vil reducere transpo

Oprettet: 2016-10-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 828 822
2017 382 381

Stop Visum Diskrimineringen for folk med Pakistansk oprindelse

Stop Visum Diskrimineringen for folk med Pakistansk oprindelse Personer med Pakistansk oprindelse der indvandrede til dette land for snart 50 år siden, har været med til som hårdtarbejdende arbejdskraft at opbygge dette velfærdssamfund, vi bidrager i alle henseender positivt, som aktive medborgere og aktive på arbejdsmarkedet, på alle stillings niveauer. Pakistan som land er inde i en rivende økonomisk udvikling, og Danmark er en del af denne udvikling. Firmaer som FL Schmidt, Vestas, Arla og an

Oprettet: 2017-03-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 402 381
2017 379 358

Vores lokale politiet skal forblive lokalt

Hvordan skaber man et samfund, hvor ro og orden opretholdes uden store overskrifter og magtdemonstrationer?  Det ser ud som om, alle er enige: borgerne har brug for politibetjente, som kender det samfund, som de skal agere i.  Men det er ikke nok, at politibetjente kender os, det er også vigtigt, at vi borgere kender vores politibetjente. Tryghed skabes gennem nærvær, gensidig respekt og kendskab til hinanden. At vide, hvor man har hinanden er afgørende for en positive udvikling.       Effektiv

Oprettet: 2017-09-07

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 374 371
2017 374 371

Støtteerklæring Uafhængige Demokrater

Politisk parti - Uafhængige Demokrater Et nyt parti på venstrefløjen, som anerkender et ansvar ift. asylstop, men samtidig vil øge indsatsen for en målrettet hjælp til stabilisering ude i Verden, både ift. flygtninge og overbefolkning.  Vi tror på, at et samfunds sande værdi kan afspejles i, hvordan de svageste samfundsborgere har det. Så lad os hjælpe hinanden og gøre Danmark til et godt sted for alle samfundslag. Lad os skabe den perfekte balance mellem et stærk fællesskab, som danner sikkerh

Oprettet: 2017-06-11

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 446 443
2017 373 370

Stop Hærvejsmotorvejen

    Den siddende VLAK-regering går ind for at bygge en ny motorvej i Midtjylland. Forskellige linjeføringer har været foreslået – men alle har de til fælles, at de går igennem enestående naturområder. For eksempel dér, hvor man i dag kan opleve det historiske, kulturelle og landskabelige klenodie – den såkaldte Hærvej. Motiveringen for at bygge motorvejen lyder, at den ”vil kunne bidrage til at skabe ny mobilitet i Midt-, Vest- og Sydjylland og til at aflaste den østjyske motorvej E45.” Problem

Oprettet: 2012-06-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 3137 3106
2017 372 366