Nej til lukning af anæstesi afd. på Samsø.

ANÆSTESIEN på Samsø er luknings truet!
Det er lykkedes at få en anæstesi sygeplejerske fra fastlandet, til at tegne en job beskrivelse, så det måske er lettere at forstå alvoren i en evt nedlæggelse.

Kære Samsinger
I kan selvfølgelig sagtens undvære en anæstesisygeplejerske på øen, men er i klar til at betale prisen???
Det kan nem komme til at koste MENNESKELIV - er i klar til at betale den pris?? Ja, fint hvis i er det, skal i bare lade regionen nedlægge jobbet for anæstesisygeplejersken.
Nu vil jeg prøve at beskrive hvad han/hun i forskellige situationer kan gøre en forskel ved.
Der en ingen til at tage sig af den luftvejstruede patient. Vedkommende kan give ilt på maske, putte en såkaldt tube ned i luftrøret for at holde frie luftveje og bedøve patienten til ovennævnte, hvis det er nødvendigt. På øen er der altså ikke andre, der kan gøre det på en sufficient måde, og ikke mindst har meget stor rutine i at gøre det.
Hvad med luftvejs assistance, når der er hjertestop? Hvem har mest rutine i at behandle hjertestop på øen? Ja, det har anæstesisygeplejersken.
- Husk. Begge anæstesisygeplejersker er på fastlandet for at opretholde rutine i at bedøve, tage vare på sovende patienter og behandle hjertestop .
Hvad med den kritisk syge patient, som lægen på øen indlægger? Hvem er den bedst egnede til at vurdere vedkommende i tilfælde af forværring? ( Det kunne for eksempel være en patient, som under indlæggelsen bliver dårligere, og at han/hun senere viser sig at have meningitis). Ja, det er anæstesisygeplejersken altså.
Der er mange på øen, der på et eller andet tidspunkt får lagt en nål i hånden(venflon). Der en mange behandlere hos Samsø Redningsfolk og sygeplejersker på hospitalet, der kan lægge en sådan. Nogen gange er det bare meget svært at lægge venflon - af mange forskellige årsager. Er der nogen, der kan klare det, er det en anæstesisygeplejerske. De har så meget erfaring og øvelse i at gøre det. De er vant til at blive kaldt, når andre har måttet kapitulere. Nu om stunder anvender man også ultralyd, som hjælpemiddel til at finde årerne, hvis de har gemt sig rigtig godt - og det har de altid på kolde patienter.

Go held med jeres kamp for at beholde anæstesisygeplejersken på Samsø.

Skrevet af en anæstesisygeplejerske på fastlandet
Peter