Mest populære underskriftsindsamlinger i 2016 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar SKC

Ungehuset SKC - som er et tilbud for psykisk syge mellem 18 og 30 år - er lukningstruet, da Københavns kommune har vurderet at værestedets ydelser bedre kan varetages andetsteds. Denne underskriftindsamling er for at forhindre at stedet lukkes, så SKC kan blive ved med at gøre en indsats for psykisk syge unge.

Oprettet: 2016-04-08

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 663 650
2016 661 648

Stop flytning af Fjordskolen i Aabenraa

Fagligheden, demokrati og hensyn til sårbare børns vilkår er sat på bagsædet omkring beslutningsprocessen at flytte Fjordskolens afdelinger fra Aabenraa by ned til en gammel skolebygning i Kruså ved grænsen til Tyskland. Forvaltningen har fusket med tal og fakta for at fremtvinge en løsning, som de selv foretrækker af ukendte årsager. Det, der blev fremstillet som den billigste løsning, nemlig Kruså, er i virkeligheden den dyreste løsning. Desuden vil de fremsatte begrundelser for skoleflytninge

Oprettet: 2016-03-04

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 2117 2076
2016 647 642

Vi vil gerne betale samme pris for 50GB som i Nuuk og Qaqortoq

Vi vil gerne betale samme pris for 50GB internetforbindelse som i Nuuk og Qaqortoq. eks. Paamiut 50GB 1.149kr        Ilulissat 50GB 1.149kr        Maniitsoq 50GB 1.149kr                  Nuuk 50GB        599kr

Oprettet: 2016-05-10

Tidsrum Alle lande Grønland
Altid 633 615
2016 633 615

Bevar Ørum skole

BEVAR ØRUM SKOLE - DEN ER VÆRD AT KÆMPE FOR!Vi vil bevare et lokalsamfund, fællesskabet og sammenholdet!Flere undersøgelser viser at elever på de mindre folkeskoler er gladere for deres klasse end på store skoler. Hvis der er larm, skaber læren hurtigere ro, og børnene føler i større omfang, at det lykkes at lære dét, de gerne vil i skolen. På en lang række områder, er eleverne bare mere tilfredse jf. trivselsmålingen for alle landets folkeskoler (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilli

Oprettet: 2016-04-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 630 626
2016 630 626

Bevar dagplejerne i Rebild kommune

Rebild Kommunes har besluttet at indstille en række forslag, som har alvorlige konsekvenser for dagplejen. Byrådet træffer den endelige beslutning og vedtages forslagene, har det bl.a. følgende betydning for dagplejen, børn og os forældre: Af oplægget fremgår det, at man vil sprede ledelsen af dagplejen i Rebild Kommune ud i en række distrikter. Det vil være et skridt i den forkerte retning og stik imod intentionerne om at spare ledertimer. I dag er der ansat én dagplejeleder og x dagplejepædago

Oprettet: 2016-01-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 634 633
2016 627 626

#Nuerdetnok

hjælp os med at råbe politikerne op! Skive Kommunes budgetforslag til 2017 foreskriver bl.a, at børn skal starte i børnehave fra 2 år og 9 måneder eller 2 år og 10 måneder! Eksperter udtaler, at det kan være direkte skadeligt, at skulle indgå i store, sociale sammenhænge for tidligt i et barns liv. Der kommer pres på de overlevende dagplejere, hvilket kan betyde, at det ikke er muligt at tilbyde plads i lokalområdet. Ligeledes hvis barnet skal i gæstedagpleje, kan man risikere at skulle aflevere

Oprettet: 2016-06-20

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 627 627
2016 626 626

Nej til GMO-foder til danske dyr

Det er nu kommet frem - senest i Madmagasinet Bitz og Frisk - at alle konventionelt opdrættede dyr i Danmark (fx køer, grise, kyllinger mv.) fodres med genmodiceret soja i deres foder. Farene ved genmodificerede (GMO) fødevarer har længe været debatteret, særligt GMO-fødevarers kræftfremkaldende egenskaber. Der er således delte meninger om, hvorvidt det er farligt eller ej, også blandt forskere. Tilbage står dog, at ingen kan sige noget om langtidseffekterne af GMO, da vi først for relativt nyli

Oprettet: 2014-04-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 874 852
2016 619 601

Nej til Venstres masseovervågning

For halvandet år siden indså Venstre, at det ikke hjælper at overvåge, alt du foretager dig på nettet. Nu er Venstre vendt på en tallerken og vil selv indføre en udvidet overvågning.   Derfor mener vi, at Venstre burde trække forslaget og stå ved deres holdning i 2014. I Venstres Ungdom mener vi, at uskyldige mennesker har ret til at færdes frit - også på nettet!   Vis din utilfredshed og skriv under!

Oprettet: 2016-02-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 620 615
2016 617 612

Genforhandling af landbrugsaftale med bred politisk tilslutning

Kreativ bogføring og vildledelse af folket og folketinget, må være sidste krampetrækninger fra en i forvejen livsfarlig landbrugsaftale, for Danmarks natur i fremtiden. Vi kræver at landbrugspakken genforhandles med bred politisk enighed og reelt forsøg på samarbejde med Danmarks eneste grønne partier Alternativet og Enhedslisten. Vi kræver ægte demokrati og en erkendelse af, den store mistillid og utilfredshed der vokser både i folketinget og i befokningen, mod Eva Kjer Hansen, må betyde at hen

Oprettet: 2016-02-24

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 616 610
2016 614 608

3-Spor-Skagen-Nu

Hovedvejen mellem Skagen og Ålbæk er belastet af tung erhvervstrafik, og især i sommermånederne er den yderligere belastet af stærk ferietrafik. Trafikken er i juli måned dobbelt så stor som Årsgennemsnittet. Udvidelsen af Hovedvej 40 til Skagen blev skrinlagt af Vejdirektoratet i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor vejen overgik fra at være en amtsvej til en statsvej. De første 2 etaper af udvidelsen var på det tidspunkt fuldført, ialt 4.5 km ud af ca. 20 km. Skagen besøges årligt af

Oprettet: 2016-04-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 613 605
2016 613 605