..........Jeg ønsker et Nej Tak til opførelse af kæmpevindmøller i Kastrup-Tiset enge.

Version:1.0 StartHTML:000000606 EndHTML:000115392 StartFragment:000114060 EndFragment:000115264 StartSelection:000114060 EndSelection:000115252 SourceURL:https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=666780906821284&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2F5oivrH7Newv.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df2df9b32b2afd98%26domain%3Dwww.jv.dk%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jv.dk%252Ff307e596253e3e8%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.jv.dk%2Fartikel%2F2541468&locale=da_DK&numposts=10&sdk=joey&skin=light&version=v2.8&width=100%25

<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/plugins/feedback.php?api_key=666780906821284&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2F5oivrH7Newv.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df2df9b32b2afd98%26domain%3Dwww.jv.dk%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jv.dk%252Ff307e596253e3e8%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.jv.dk%2Fartikel%2F2541468&locale=da_DK&numposts=10&sdk=joey&skin=light&version=v2.8&width=100%25&_fb_noscript=1" />Facebook
Husk, det er på Tirsdag d. 26-9-17 der er Byrådsmødede, KL 17,00, og dette kan også ses på kommunens hjemmeside, under byrådsmøde live......Her kan man se rigtig se, hvem af politikerne, der vil have VINDMMØLLER, hvor det skal gå ud over Gram Tiset Arnum området og hvem der ikke vil have dem.
Linket til byrådsmødet hvor man også kan gense dem.
 

 

 

Nyt: Flere nye Byrådskandidater, er imod vindmølleplanen.

Se dette Foredrag om lavfrekventstøj, med danske undertekster, og lyt godt efter:  www.lavfrekventlyd.dk

Se også bogen, om al den vindmølle svindel der er:  Bogen hedder  "En Skjult magt"

Giv din underskrift til et  "Nej Tak til opførelse af Kæmpevindmøller i Kastrup-Tiset enge", hvis du endnu ikke har skrevet under nogen steds

Se også Vidnmølle nej tak siden på Facebook Gruppen her og bliv medlem:  https://www.facebook.com/groups/1120290171367898/

På borgermødet i Gram Fritidscenter d. 28 sept 2016...Her havde vi mange spørgsmål, som gjorde Politikerne tavse, og de kommunale folk og planenergi  løb rundt på scenen efter svar, som de ikke kunne svare på.

Eks. vil de lade 60.000 tons Beton blive tilbage i jorden, når møllerne skal tages ned.

Vi afleverede 1413 underskrifter til Borgmesteren ved Borgermødet i Gram den 28 september 2016

For  alle borgere i Højrup - Arnum - Tiset - Gram - Kastrup -og- Ålkær - Åbøl - Ørderup - Toftlund områderne og i den øvrige del af Haderslev Kommune, som ikke ønsker opstilling af  Kæmpevindmøller i Kastrup-Tiset Enge, til gene for omgivelserne, naturen, fugle og dyreliv, Naboer og for affolkning af området og dermed lavere huspriser, tomme og forfalne bygninger..lukkede butikker, område præget af støj, lavfrekvent støj, ultralysd-støj, blink,  78 konstant røde lys + 7 kraftig røde blinkende lys   på de  39 stk  130 meter høje vindmøller.    -

 Faktum er:

1. Lavfrekvent støjen, og ultralyden, som påvirke os mennesker, men også vores husdyr, og alle andre dyr og fugle er meget følsomme overfor lavfrekvent lyde. Vindmølleindustrien måler støj helt ude på 4,5 km fra møllerne....End videre kan støjen forplante sig i jorden i op til flere kilometer.Ultralyden har man ikke undersøgt. Lavfrekventstøjmåleren har man låst inde på Ålborg universitet, og fyret Lyd-Professor Henrik Møller.

 Så  byerne   GRAM  -  TISET  -  ARNUM  -  Kastrup er 100%  indenfor dette område med  39- Kæmpevindmøller, og ikke som før antaget, kun dele af byerne (Hvor skadelig, de vil være, kan den beregnende undersøgelse ikke vise,  for man kan  ikke beregne det på de små møller, som idag har været opstillet i mange år og som næsten ingen lavfrekvent støj har. Faktum er, at det ved man først, når årene er gået, og man har patienter at henholde sig til. 

2. Total højden på møllerne er 130 meter (til samligneíng er lillebæltesbroen kun 100 meter) Vingerne er  50 meter pr. stk = Ø: 100 meter

3. Vingerne roterer langsommere, men vingespids hastigheden er  over 300 km/t.

4. Der vil være røde blinkende lys på hver mølle. 78 røde lys i et lyshav, der vil kunne ses langt over 10 km væk.

5. Optil 7500 tungt læssede lastbiler, ( Nogle lastbiler med mølledele på over 200 Tons) skal igennem vores områder og byer, med Møller, sand, grus, Beton stål og Jord. Dertil kommer der mange biler hver dag  Periode ca. 1 år.

6. Middelvind er lav i området, og vil ikke kunne udnytte møllernes kapacitet

7. Mink reagerer voldsomt over for kæmpevindmøller.

9. Flere og flere, er tvungen til at flytte fra hus og hjem, pga af støj. Og andre er stavnsbundne.

10. CO2: Fakta er, at den CO2 vi sparer i DK, den kvote bliver solgt, så andre lande har tilladelse til at bruge den CO2 Ekstra, som vi Sparer. Altså betaler vi forbrugere ekstra til vindmøllestrøm, for at andre lande kan forurene mere.

13. Børn er i deres opvækst særlig følsomme over for Lavfrekvent støj.så hvad sker der, når minkene reagere sådan...Skal det gå ud over vores børn / Børnebørn og skal de/vi  være forsøgsdyr.

14. Danmark er nu for første gang er nødt til at importere strøm i stille og vindsvage tider, da mange af kraftværkerne, der tidligere producerede strøm, er lukket ned, og de tilbageværende, kan ikke producere strøm nok. Faktum er også, at når det rigtig blæser, blive Danmark nødt til af forære strømmen væk, og når det ikke blæser, importerer vi strøm til overpris, da vi nu kun har halvt så mange strømproducerende kraftværker, som kan suplere med strøm

(Husk du kan også skrive under, uden at navnet bliver synligt på internettet.)

Send dette link:  www.GTA-Vind.dk  til andre du kender, og del gerne på facebook.  GTA står for  (Gram Tiset Arnum).

SKRIV UNDER,  VED AT UDFYLDE  FELTERNE  NEDERST PÅ DENNE SIDE TIL ET: 

"Nej tak til opsættelse af Kæmpevindmøller i Kastrup Tiset enge"

 Tusind Tak for din hjælp


Søren Frydendahl Krab m. fl.    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Søren Frydendahl Krab m. fl. tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook