Nej til store vindmøller i Vordingborg Kommune

Vi appellerer til borgmester Knud Larsen  og vores øvrige valgte politikere om at ændre kurs, så der ikke planlægningsmæssigt åbnes for store vindmøller i Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune bør vurdere og vedtage, at der ikke findes velegnede landområder i kommunen til opstilling af store vindmøller.

Store vindmøller vil skade vores natur, turisme, bosætning og erhverv - uden at strømmen i vores stikkontakter med sikkerhed bliver mere "grøn"!

Vindmøllestøjbekendtgørelsen giver ikke reel beskyttelse mod overskridelse af støjgrænsen 20 dB indendørs. Kommunen har ikke lovhjemmel til at beskytte sine borgere, hvis de bliver udsat for sundhedsskadelige mængder af lavfrekvent lyd fra vindmøller. Derfor må Vordingborg Kommune sige nej til store vindmøller - og derved lægge pres på staten, for at tilvejebringe en støjbekendtgørelse der reelt beskytter borgerne.

Resultaterne fra den igangværende sundhedsundersøgelse bør desuden afventes, uanset dens begrænsninger.

Ved at sige nej til store vindmøller på land, lægger Vordingborg Kommune pres på staten for at yderligere udbygning af vindkraft kan ske via havvindmølleparker som Kriegers Flak, hvor staten og ikke kommunerne er aktør.

Det er udelukkende et spørgsmål om politisk vilje om vi får møller eller ej.

Vordingborg Kommune bør hverken ligge under for pres fra investorer eller staten.

Vi bakker op om borgmesterpagtens mål om reduktion af CO2-udledning, og foreslår at løsningerne hertil findes på baggrund af ny offentlig debat.

Med venlig hilsen, på vegne af Energistrategisk Alliance Vordingborg

Margareta Dahlström, Tone Brix-Hansen, Hans Sattrup

Facebook: Nej til store vindmøller i Vordingborg Kommune