Vis din støtte til Loddenhøj Jollehavn

Loddenhøj Jollelaug har af Kystdirektoratet fået tilladelse til at etablere en jollehavn ved Loddenhøj på Løjtland.

Tilladelsen er generelt meget svært at få og bygger på flere års hårdt arbejde fra Jollelaugets bestyrelse.

Den offentlige høring i forbindelse med lokalplanforslag 85 har givet nogle politikere det indtryk, at der ikke er lokal opbakning til projektet.

Vi vil gerne give historien et andet perspektiv, og fortælle om den lokale opbakning, der er til stede.  

 

Du kan læse mere om projektet på http://www.loddenhojjollehavn.dk/

Hvad skriver jeg under på?

Du erklærer dig enig i følgende udsagn:  

- En jollehavn ved Loddenhøj vil være et aktiv for området
- En jollehavn og en ny sydvendt strand vil være til gavn og glæde for alle gæster i området
- En jollehavn vil være med til forbedre forholdene i forbindelse med redningsaktioner.   

Hvorfor skal jeg skrive under?

Din underskrift kan hjælpe os med at med at synliggøre den lokale opbakning, der er til stede.  

Hvad sker der med min underskrift?

Underskriften vil blive brugt til at synliggøre overfor politikkerne mfl., at vi er mange, der bakker op om jollehavnen ved Loddenhøj.

Tak for din støtte,  
Loddenhøj Jollelaug

 

 
Facebook