Mest populære underskriftsindsamlinger i 2016 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Museum Ovartaci!

Ledelsen i Region Midt er parat til at lukke Museum Ovartaci, der har til huse på psykiatrisk hospital i Risskov.   ”Museet foreslåes nedlagt med udgangen af 2015 som en konsekvens af den kommende udflytning af psykiatrien i Risskov til DNU i Skejby," skriver regionsledelsen, der ikke mener, at museumsdrift er en regional opgave.   Museum Ovartaci skal bevares fordi: Museets ærinde er afmystificering af psykisk sygdom og nedbrydning af tabuer. Det giver psykiatrien et nuanceret ansigt og

Oprettet: 2015-05-04 Statistik

Nej til nyt rådhus i Kerteminde

Vil du gamble med vores børns fremtid eller med servicen for vores ældre borgere? Byrådet i Kerteminde Kommune er, med det smallest mulige flertal med 13 for og 12 imod, på vej til at beslutte opførelsen af et nyt rådhus i Kerteminde til næsten 80 mio. Det er 80 mio. der kommer til at mangle til kommunens kerneydelser i de kommende år. Kommunens økonomi er i forvejen under voldsomt pres. Kommunens likviditet styrtdykker og vælger man at bruge de 80 mio. på rådhuset, kan vi se frem til at kommun

Oprettet: 2016-05-23 Statistik

Genåbn klatrevæggen i Bananna Park

Den 14 meter høje og frit tilgængelige klatrevæg i BaNanna Park, på Nannasgade, har siden forsommeren 2015 været lukket af Københavns kommune. Væggen blev opført af kommunen, i samarbejde med Abekatten og Nørrebro Klatreklub (NKK), i sommeren 2010 og har siden da været et centralt samlingspunkt for hele Københavns klatremiljø. Klatrevæggen har desuden tjent som et naturligt centrum i BaNanna Park, både til hverdag og når NKK én gang om året afholder klatrekonkurrencen BaNanna Open. Lukningen sky

Oprettet: 2016-09-18 Statistik

Eva Kjer Hansen. " Hold nallerne væk fra vore små vandløb. "

Miljø-og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil nu af med beskyttelsen af de små vandløb, akkurat som landbruget har forlangt.  Tager du skarpt afstand fra hendes og landbrugets forlangende om at skære i Vandløbsindsatsen, så stem nej til hendes forslag. 

Oprettet: 2015-11-26 Statistik

Den lille pige fra Langeland skal hjem!!!

Hun er en godt 6 årig pige der mistede sin mor, ufødte lillebror og stedfar i april 2016, hvor hendes rigtige far skød dem mens hun så det. Faderen er indlagt pt fordi på psykiatrisk.Han har fortsat forældremyndigheden, trods den ugerning han har gjort, pigen bor nu ved hans familie. Jeg har selv hørt pigen sige til mig at hun vil hjem til mormor og morfar samt moster og starte i før SFO igen!! Men det offentlige kører en helt andet leg. Og stakkels pige bliver mere og mere ked af det og der ska

Oprettet: 2016-06-19 Statistik

Bevar dagplejen i Gentofte Kommune

I det nye budgetforlig for 2017/18 skal dagplejen i Gentofte Kommune udfases til trods for, at vi er mange forældre, der er meget glade for denne ordning. Gentofte Kommune forklarer beslutningen med faldende børnetal, men kigger man på befolkningsprognosen for Gentofte (som kan findes på kommunes hjemmeside), så skriver de selv, at "der forventes flere 0-2 årige de næste to år". Dette argument holder altså ikke. Forligspartierne skriver endvidere, at ”Gentofte ønsker det bedste børneliv for all

Oprettet: 2016-09-28 Statistik

Lad befolkningen stemme om CETA

                        Lad nu danskerne være med til at bestemme! Folkeafstemning om CETA!I februar måned 2017 forventes det, at folketinget skal stemme om dansk deltagelse i CETA-aftalen. [EDIT 31.01.2017:Folketingets beslutning udskudt, da Europaparlamentet først stemmer den 15. februar.]Vi skal ikke have en ny DONG-sag hvor der sælges ud, mens befolkningen står og ser på. Denne gang skal den danske befolkning simpelthen høres.  CETA-aftalen er en investeringsaftale mellem EU og Canada, der

Oprettet: 2016-11-01 Statistik

Bevar Give Sygehus, Friklinikken og Røntgenafdelingen

Med din stemme er du med til at signalere, at du ønsker at bevare Give Sygehus, Friklinikken og Røntgenafdelingen! Foto: Give Avis Give Sygehus med Friklinikken og Røntgenafdelingen er lukningstruet i forbindelse med et Sparekatalog, der siger at Region Syddanmark skal spare 210 mill. kr. på sundhedsområdet. Dette betyder, at Give Sygehus vil blive lukket helt og at dele af Friklinikken flyttes til Grindsted. Hvis Sparekataloget bliver vedtaget mister Give by sit 110 år gamle sygehus og mange pa

Oprettet: 2016-01-21 Statistik

Ole Sørensen tilbage i ledelsen

Ole Sørensens alternative metoder til behandling og/eller omsorg har vist i programmet 'Rebellen fra Langeland' at regler iforhold til behandling indenfor pykiatri bliver trukket ned over hovedet på kommunalarbejder, og gør derfor at kontaktpersoner, psykiater og medarbejder ikke kan yde den mængde omsorg overfor borger i kommunen som har særlig brug for den. Ole's måde at arbejde på har vist at paragrafer og regler kan gøre det svært for kommunalarbejderne at hjælpe hjemløse, misbruger, krimine

Oprettet: 2016-01-19 Statistik

Imod udvisning af Mohmmad!

Det er med stor sorg og frustration, jeg skriver dette: En af mine frivillige (hos United Aid) tager fat i mig og fortæller at, han muligvis ikke kan komme til vores kommende tøjindsamling. "Jeg bliver måske udvist." siger han efterfølgende. Mohmmad Ismael er en af vores frivillige. Han har været i landet i 2 år. Hvilket hans sprogkompetencer ikke bærer præg af - tværtimod. Han taler sproget tæt på flydende. Han er en af de type mennesker, der efterlader sine omgivelser dybt inspirerede af hans

Oprettet: 2016-12-02 Statistik