Nej til statens berøvelse af asylansøgernes ejendele!

Regeringen, de borgerlige partier samt Socialdemokratiet er ved at blive enige om at gøre det muligt for politiet at beslaglægge asylansøgeres medbragte ejendele. Det sker med henblik på at tvangssælge ejendelene, og dække omkostninger til opholdet.

Samtidigt har regeringen indført besparelser på milliarder på ulandsbistanden, med henblik på at dække udgifterne til asylansøgeres ophold og forplejning. Beslaglæggelse og tvangssalg af asylansøgeres ejendele kommer derfor til at lyde, som et skridt mod at degradere asylansøgeren og dennes rettigheder til en så ekstrem grad, at man potentielt fravrister dem ethvert håb, om at blive en del af vores samfund.

Vi vil ikke finde os i, at vores politikere fører en politik, som måles på afskrækkelse af folk i nød, ved at degradere mennesker og efterlade dem i afmagt.

At flygte fra brutale, totalitære kræfter er et udtryk for et ønske om at leve under en anden og mere inkluderende styreform. Lad os ikke imødekomme asylansøgeren med lignende totalitære tendenser, hvor vi berøver dem for deres ejendele, og i øvrigt fjerner retsikkerheden under deres fødder. Det er ikke noget menneske værdigt. Lad os vise politikerne, at vi er imod sådan et lovforslag.

 

Kilder:

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L87/20151_L87_som_fremsat.pdf

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2968953/beslaglaeggelse-asylansoegere-faar-lov-til-at-beholde-armbaandsure-vielsesringe-og-3000-kroner/

http://www.altinget.dk/artikel/regeringen-vil-skaere-ekstra-15-milliarder-paa-ulandsbistanden

http://uibm.dk/nyheder/2015-12/regeringen-fremsaetter-lovforslag-om-asylstramninger